Yıl: 2002 Cilt: 18 Sayı: 1-2 Sayfa Aralığı: 77 - 81 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Erken süt olum döneminde biçilen farklı sorgum hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile in vitro sindirilebilik üzerine etkisi

Öz:
Bu araştırmada, erken süt olum döneminde hasat edilen sorgum hasıllarına üre yada üre+melas ilavesinin silaj kalitesi ile in vitro sindirilme dereceleri ve sindirilebilir kuru madde verimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, erken süt olum döneminde biçilen 4 farklı silajlık sorgum çeşidinin (Grass II, Grazer, Gözde ve P-988 ) hasılları kullanılmıştır. Bu hasıllara ağırlık esasına göre % 0.5 üre yada % 0.5 üre + % 4 melas ilave edilerek, 1 litre hacimli cam kavanozlarda si-lolanmıştır. Silaj örneklerinde ham besin madde analizleri ile pH ve organik asit (laktik, asetik, propiyonik ve bütirik asit) analizleri yapılmıştır. Çalışmada ayrıca, silajların in vitro kuru madde (KM) sindirilebilirlikleri ile birim alandan sağlanan sindirilebilir KM miktarları da hesaplanmıştır. Üre ve üre+melas katkıları, silajın ham protein içeriğinin yanısıra silaj pH'sını da yükseltmiştir (P<0.05). Üre yada üre+melas katkısı, silajların propiyonik ve bütirik asit düzeyleri üzerine önemli bir etki gös-termezken; Gözde ve P-988 çeşitlerinde üre+melas katkısı asetik asit düzeyini azaltırken, laktik asit düzeyini önemli ölçüde yükseltmiştir (P<0.05). Grass II çeşidinde üre+melas katkısı silajın in vitro KM sindirilebilirliğini arttırmıştır (P<0.05). Bu etki diğer çeşitlerde gözlenmemiştir. Katkıların birim alandan elde edilen sindirilebilir KM miktarına etkisi önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Sonuç olarak, erken süt olum döneminde biçilen sorgum hasıllarına % 0.5 üre yada % 0.5 üre + % 4 melas katkısı, silajların ham protein ve kuru madde içeriğini artırmakla beraber, silaj kalitesinde ve sindirilebilir kuru madde verimlerinde olumlu bir etki sağlamamıştır.
Anahtar Kelime: sorgum kuru madde in vitro sindirilebilirlik melas silaj silaj katkı maddeleri üre

Konular: Gıda Bilimi ve Teknolojisi

The effect of urea and molasses addition into sorghum harvested at early-milk stage on silage quality and in vitro digestibility

Öz:
Summary: The aim of this study was to determine the effects of urea or urea plus molasses addition into sorghum har-vested at early-milk stage on silage quality, in vitro digestibility and digestible dry matter (DM) yield of silage. To achieve this objective, four different sorghum varieties (Grass II, Grazer, Gözde, and P-988) harvested at early-milk stage were uti-lized. Silage samples were added 0.5 % urea or 0.5 % urea'plus 4 % molasses (on weight basis) and ensiled in mini-silos (1 L in volume). Silage samples were analyzed for chemical composition, pH and organic acids (Lactic acid, propionic acid, and butyric acids). In vitro DM digestibility and digestible DM yields of silages were also determined. Urea and urea + mo-lasses addition significantly increased silage crude protein (CP) in addition to silage pH (P< 0.05). Addition of urea or urea plus molasses did not affect silage butyric and propionic acid contents, but significantly decreased acetic acid. On the other hand addition of urea or urea plus molasses increased lactic acid contents in Gözde and P-988 varieties (P< 0.05). Urea plus molasses addition increased silage DM digestibility in Grass II variety (P< 0.05), but this effect was not significant for other varieties. Digestible DM yields were not affected by additives (P> 0.05). In conclusion, addition of 0.05% urea or 0.05 % urea plus 4 % molasses into sorghum harvested at early-milk stage improved CP and DM contents of silages but had no positive effects on silage quality and digestible DM yields.
Anahtar Kelime: molasses silage silage additives urea Sorghum dry matter in vitro digestibility

Konular: Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA Nursoy H, DENİZ S, KARSLI M, KAPLAN O (2002). Erken süt olum döneminde biçilen farklı sorgum hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile in vitro sindirilebilik üzerine etkisi. , 77 - 81.
Chicago Nursoy Hüseyin,DENİZ Suphi,KARSLI M. Akif,KAPLAN OKTAY Erken süt olum döneminde biçilen farklı sorgum hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile in vitro sindirilebilik üzerine etkisi. (2002): 77 - 81.
MLA Nursoy Hüseyin,DENİZ Suphi,KARSLI M. Akif,KAPLAN OKTAY Erken süt olum döneminde biçilen farklı sorgum hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile in vitro sindirilebilik üzerine etkisi. , 2002, ss.77 - 81.
AMA Nursoy H,DENİZ S,KARSLI M,KAPLAN O Erken süt olum döneminde biçilen farklı sorgum hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile in vitro sindirilebilik üzerine etkisi. . 2002; 77 - 81.
Vancouver Nursoy H,DENİZ S,KARSLI M,KAPLAN O Erken süt olum döneminde biçilen farklı sorgum hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile in vitro sindirilebilik üzerine etkisi. . 2002; 77 - 81.
IEEE Nursoy H,DENİZ S,KARSLI M,KAPLAN O "Erken süt olum döneminde biçilen farklı sorgum hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile in vitro sindirilebilik üzerine etkisi." , ss.77 - 81, 2002.
ISNAD Nursoy, Hüseyin vd. "Erken süt olum döneminde biçilen farklı sorgum hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile in vitro sindirilebilik üzerine etkisi". (2002), 77-81.
APA Nursoy H, DENİZ S, KARSLI M, KAPLAN O (2002). Erken süt olum döneminde biçilen farklı sorgum hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile in vitro sindirilebilik üzerine etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 18(1-2), 77 - 81.
Chicago Nursoy Hüseyin,DENİZ Suphi,KARSLI M. Akif,KAPLAN OKTAY Erken süt olum döneminde biçilen farklı sorgum hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile in vitro sindirilebilik üzerine etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences 18, no.1-2 (2002): 77 - 81.
MLA Nursoy Hüseyin,DENİZ Suphi,KARSLI M. Akif,KAPLAN OKTAY Erken süt olum döneminde biçilen farklı sorgum hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile in vitro sindirilebilik üzerine etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, vol.18, no.1-2, 2002, ss.77 - 81.
AMA Nursoy H,DENİZ S,KARSLI M,KAPLAN O Erken süt olum döneminde biçilen farklı sorgum hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile in vitro sindirilebilik üzerine etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2002; 18(1-2): 77 - 81.
Vancouver Nursoy H,DENİZ S,KARSLI M,KAPLAN O Erken süt olum döneminde biçilen farklı sorgum hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile in vitro sindirilebilik üzerine etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2002; 18(1-2): 77 - 81.
IEEE Nursoy H,DENİZ S,KARSLI M,KAPLAN O "Erken süt olum döneminde biçilen farklı sorgum hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile in vitro sindirilebilik üzerine etkisi." Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 18, ss.77 - 81, 2002.
ISNAD Nursoy, Hüseyin vd. "Erken süt olum döneminde biçilen farklı sorgum hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile in vitro sindirilebilik üzerine etkisi". Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences 18/1-2 (2002), 77-81.