Yıl: 2018 Cilt: 25 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 169 - 173 Metin Dili: Türkçe

2015 ve 2017 Yıllarındaki Prematüre Retinopatisi İnsidanslarının Karşılaştırılması

Öz:
Amaç: 2015 ve 2017 yıllarındaki güncel prematüre retinopatisi görülme sıklığı ve risk faktörlerinin karşılaştırılması.Gereç ve Yöntem: Bu tek merkezli ve retrospektif çalışmaya prematüre retinopatisi taraması yapılan toplam 811 prematüre bebek dahil edil-di. Güncel prematüre retinopatisi görülme sıklıkları 2015 yılında yayınlanan veriler ile karşılaştırıldı. Tedavi gerektiren olgular Tip 1 prematü-re retinopatisi ve tedavi gerektirmeyen olgular ise Tip 2 prematüre retinopatisi olarak sınıflandırıldı. Prematüre retinopatisi gelişen infantlar-daki risk faktörleri analiz edildi.Bulgular: Prematüre retinopatisi gelişen bebeklerde ortalama doğum haftası 29,3±2 hafta, ortalama doğum ağırlığı 1536±467 gram, pre-matüre retinopatisi gelişmeyen bebeklerde ise ortalama doğum haftası 32,1±3 hafta, doğum ağırlığı 1730±533 g idi. Prematüre retinopatisi ge-lişen olgularda ortalama doğum haftasının anlamlı olarak daha düşük olduğu gözlendi. Genel olarak herhangi bir evrede prematüre retinopa-tisi görülme insidansı 2015 yılından 2017 yılına kadar %30’dan %20’ye, ayrıca tedavi gerektiren Tip 1 prematüre retinopatisinin de %3,8’den%3,4’e gerilemiştir. Doğum ağırlığı ≤1250 g olan prematüre bebeklerde Tip 1 prematüre retinopatisi insidansında %20’ye yakalaşan oranda ar-tış gözlenirken, prematüre retinopatisi gelişen tüm olgularda tip 1 prematüre retinopatisi görülme sıklığı %12,6’dan %17,6’ya yükselmiştir.Prematüre retinopatisi gelişimi ile ilgili tüm risk faktörlerinden düşük doğum haftası ve sepsis varlığı anlamlı bulunmuştur.Sonuç: Hem prematüre retinopatisi gelişen tüm olgularda hem de doğum ağırlığı ≤ 1250 g olan bebeklerde tip 1 prematüre retinopatisi in-sidansında artış gözlenmesine rağmen genel olarak herhangi bir evrede prematüre retinopatisi insidansında azalma olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelime:

The Comparison of the Incidences of Retinopathy of Prematurity in 2015 and 2017

Öz:
Objective : To compare the current incidences and risk factors of retinopathy of prematurity in 2015 and 2017. Material and Method: Eight hundred and eleven premature infants who had been screened for retinopathy of prematurity were included this single center, retrospective study. The current incidences were compared with those of published in 2015. Infants with retinopathy of prematu- rity requiring treatment were classified as Type 1 retinopathy of prematurity and do not involve treatment were classified as Type 2 retinopathy of prematurity. Risk factors were analyzed in infants with retinopathy of prematurity. Results: In patients with retinopathy of prematurity, the mean gestational age was 29.3±2 weeks (w) and the mean birth weight was 1536±467 g. In patients without retinopathy of prematurity, the mean gestational age was 32.1±3 w and the mean birth weight was 1730±533 g. The mean gestational age was significantly lower in patients with retinopathy of prematurity (p = 0.01). Overall, the incidence at any stage of retinopathy of prematurity decreased from 30% in 2015 to 20% 2017, furthermore the incidence of Type 1 retinopathy of prematurity requir- ing treatment decreased from 3.8% to 3.4%. The frequency of Type 1 retinopathy of prematurity in prematures with birth weight ≤1250g in- creased by as nearly as 20% in three years and the frequency of Type 1 retinopathy of prematurity in patients with retinopathy of prematurity increased from 12.6% to 17.6%. Among all risk factors associated with development of retinopathy of prematurity low gestational age and sep- sis were statistically significant. Conclusion : Although there is an increase in the incidence of type 1 retinopathy of prematurity both in all premature infants with retinopa- thy of prematurity and premature infants with birth weight ≤ 1250 g, however the overall incidence at any stage of retinopathy of prematurity has decreased.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZCAN P (2018). 2015 ve 2017 Yıllarındaki Prematüre Retinopatisi İnsidanslarının Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji, 25(3), 169 - 173.
Chicago ÖZCAN Pehmen Yasin 2015 ve 2017 Yıllarındaki Prematüre Retinopatisi İnsidanslarının Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji 25, no.3 (2018): 169 - 173.
MLA ÖZCAN Pehmen Yasin 2015 ve 2017 Yıllarındaki Prematüre Retinopatisi İnsidanslarının Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji, vol.25, no.3, 2018, ss.169 - 173.
AMA ÖZCAN P 2015 ve 2017 Yıllarındaki Prematüre Retinopatisi İnsidanslarının Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji. 2018; 25(3): 169 - 173.
Vancouver ÖZCAN P 2015 ve 2017 Yıllarındaki Prematüre Retinopatisi İnsidanslarının Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji. 2018; 25(3): 169 - 173.
IEEE ÖZCAN P "2015 ve 2017 Yıllarındaki Prematüre Retinopatisi İnsidanslarının Karşılaştırılması." MN Oftalmoloji, 25, ss.169 - 173, 2018.
ISNAD ÖZCAN, Pehmen Yasin. "2015 ve 2017 Yıllarındaki Prematüre Retinopatisi İnsidanslarının Karşılaştırılması". MN Oftalmoloji 25/3 (2018), 169-173.