Yıl: 2018 Cilt: 49 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 251 - 255 Metin Dili: Türkçe DOI: http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.353296 İndeks Tarihi: 08-05-2019

40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi

Öz:
Amaç: Epidemiyolojik araştırmalar, perimenopozal kontrasepsiyonun önemli tıbbi bir sorun olduğunu göstermiştir, çünkü perimenopoz dönemindeki kadınlar hala etkili kontrasepsiyona ihtiyaç duymaktadır. Çalışmanın amacı, 40 yaş üzeri Türk kadınlarının kontraseptif tercihlerini değerlendirmektir.Gereçler ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırma, Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı 4 Aile Sağlığı Merkezi’nde, Şubat-Mayıs 2013 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın örneklemini, Aile Sağlığı Merkezlerine muayene için başvuran, evli, 40-49 yaş arasında, menopoza girmemiş araştırmaya katılmayı kabul eden 386 kadın oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında kadınların sosyo-demografik özellikleri, obstetrik ve jinekolojik öyküleri ve kontraseptif yöntem uygulamalarını içeren soruların yer aldığı anket formu kullanıldı. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı. İstatistiki analizlerde chi-square test, Fisher’s exact test ve logistic regression analizi kullanıldı.Bulgular: Araştırmada kadınların %58,3’ü modern, %28,7’si geleneksel kontrasepsiyon yöntemi kullanmakta, %13’ü ise gebelikten korunmamaktadır. En sık kullanılan modern kontrasepsiyon yöntemleri RİA (%68,8), tüp ligasyonu (%5,4), prezervatif (%21,9) ve hormonal yöntem (%4) idi. Kadınların modern kontraseptif yöntem kullanma tercihlerini orta öğretim mezunu olma, şehir merkezinde ikamet etme ve çalışıyor olma olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca tek çocuğa sahip olma modern kontraseptif yöntemi kullanma durumunu üç kat fazla artırmıştır.Sonuç: Bu çalışma 40 yaş üzeri kadınların yaklaşık yarısının modern AP yöntemi kullanmadığını göstermektedir. İleri yaş gebeliklerin getireceği sağlık riskleri göz önünde bulundurularak, sağlık uzmanlarının, perimenopozal kontrasepsiyon danışmanılığına daha fazla önem vermeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları

Examination of Contraceptive Preferences of Married Women Over 40 Years of Age

Öz:
Objective: Epidemiological studies have shown that perimenopausal contraception is an important medical problem because perimenopausal women still need an effective contraception. The aim of the study is to evaluate the contraceptive preferences of Turkish women over 40 years of age. Material and Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted between February 2013 and May 2013 at 4 Family Health Centers affiliated with Çanakkale Public Health Directorate. The sample of the study consisted of 386 women who admitted to the Family Health Centers for examination, were married, were aged between 40-49 years, did not go through menopause, and agreed to participate in the study. A questionnaire with questions including socio-demographic characteristics, obstetric and gynecological history, and contraceptive methods of the women was used to collect the data. The data were collected by using the face-to-face interview technique. The Chi-square test, Fisher’s exact test and logistic regression analysis were used to perform statistical analyses. Results: In the study, 58.3% of the women used a modern contraceptive method, 28.7% used a traditional contraceptive method, and 13% did not use any contraceptive method. The most commonly used modern contraceptive methods were IUD (68.8%), tube ligation (5.4%), condom (21.9%) and hormonal method (4%). Women’s preferences for the use of modern contraceptive method were positively affected by having a secondary school degree, residing in the city center, and being employed. In addition, having a single child increased the use of modern contraceptive methods by three times. Conclusion: This study revealed that about half of the women over 40 years of age did not use a modern family planning method. By considering the health risks of pregnancy in advanced age, health specialists need to pay more attention to counseling of perimenopausal contraception.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Female contraception over 40. Hum Reprod Update 2009;15: 599–612.
 • 2016 Türkiye adrese dayalı nüfus sayımı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059 erişim 13.10.2017.
 • Allen RH, Cwiak CA, Kaunitz AM. Contraception in women over 40 years of age. CMAJ : Canadian Medical Association Journal 2013;185(7):565-573. doi:10.1503/cmaj.121280.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2013,Ankara. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2013/rapor/TNSA_2013_ana_rapor.pdf.
 • Şahin NH, Kharbouch SB. Perimenopausal contraception in Turkish women: A cross-sectional study. BMC Nursing 2007;6:1. doi:10.1186/1472-6955-6-1.
 • Amanak, K., Karaöz, B., & Sevil, Ü. Modern Yaşamın İnfertilite Üzerine Etkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2014;13(4):345-350.
 • FSRH Guideline, Contraception for Women Aged Over 40 Years. The Faculty of sexual & Reproductive Healthcare, August, 2017. https://www.fsrh.org/...contraception...women-aged- over-40-years-2017.pdf.
 • Lampic, C., Svanberg, A. S., Karlstrom, P., & Tyden, T. (2006). Fertility awareness, intentions concerning childbearing, and attitudes towards parenthood among female and male academics. Hum Reprod 2006; 21(2), 558-564. doi:10.1093/humrep/dei367.
 • Cleary-Goldman J, Malone FD, Vidaver J, et al. Impact of maternal age on obstetric outcome. Obstet Gynecol 2005; 105:983–90.
 • Joseph KS, Allen AC, Dodds L, et al. The perinatal effects of delayed childbearing. Obstet Gynecol 2005;105:1410–8.
 • Laopaiboon M, Lumbiganon P, Intarut N, et al. Advanced maternal age and pregnancy outcomes: a multicountry assessment. BJOG 2014;121(Suppl. 1):49–56.
 • Nouri, K., Huber, D., Walch, K., Promberger, R., Buerkle, B., Ott, J., & Tempfer, C. B. Fertility awareness among medical and non-medical students: a case-control study. Reprod Biol Endocrinol, 2014;12, 94. doi:10.1186/1477-7827-12-94.
 • Hassa H, Şenses T. Perimenopozal dönemde kontrasepsiyon. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2 (13): 56-62.
 • Pınar G. Perimenopozal donemdeki kadınların kontraseptif kullanımı ve karşılanmayan kontrasepsiyon gereksinimleri. Journal of New World Sciences 2011; 6(1): 1-8.
 • WHO, Trends in Contraceptive Use Worldwide 2015. http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/family/trendsContraceptiveUse2015Report.pdf. erişim 13.10.2017.
 • 2017 Health Indicators https://www.indexmundi.com/facts/topics/health#Population. erişim 13.10.2017.
 • Adeyemi AS, Olugbenga-Bello AI, Adeoye OA, Salawu MO, Aderinoye AA, Agbaje MA Contraceptive prevalence and determinants among women of reproductive age group in Ogbomoso, Oyo State, Nigeria. Open Access Journal of Contraception 2016;7 33–41.
 • Ezire O, Idogho O, Theophilus A, Ikani S, Oluigbo O Study on the patterns and trend in contraceptive use in South-South and North-Western zones of Nigeria: 2003–2011. Open Access Journal of Contraception 2014;5 65–72.
 • Islam AZ, Mondal MNI, Khatun ML, et al. Prevalence and Determinants of Contraceptive use among Employed and Unemployed Women in Bangladesh. International Journal of MCH and AIDS. 2016;5(2):92-102.
 • Draper L. Working women and contraception: History, Health, and Choices. Official Journal of The American Association of Occupational Health Nurses.2006;54(7):3I7-324.
 • Oltuluoğlu H, Başer M. Malatya il merkezinde yaşayan, 15–49 yaş grubu evli kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemleri ve seçme nedenlerinin incelenmesi, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012;19(3):167-74.
APA Dinç A (2018). 40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi. , 251 - 255. http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.353296
Chicago Dinç Ayten 40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi. (2018): 251 - 255. http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.353296
MLA Dinç Ayten 40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi. , 2018, ss.251 - 255. http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.353296
AMA Dinç A 40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi. . 2018; 251 - 255. http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.353296
Vancouver Dinç A 40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi. . 2018; 251 - 255. http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.353296
IEEE Dinç A "40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi." , ss.251 - 255, 2018. http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.353296
ISNAD Dinç, Ayten. "40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi". (2018), 251-255. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.353296
APA Dinç A (2018). 40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 49(3), 251 - 255. http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.353296
Chicago Dinç Ayten 40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 49, no.3 (2018): 251 - 255. http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.353296
MLA Dinç Ayten 40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, vol.49, no.3, 2018, ss.251 - 255. http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.353296
AMA Dinç A 40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2018; 49(3): 251 - 255. http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.353296
Vancouver Dinç A 40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2018; 49(3): 251 - 255. http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.353296
IEEE Dinç A "40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi." Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 49, ss.251 - 255, 2018. http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.353296
ISNAD Dinç, Ayten. "40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 49/3 (2018), 251-255. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.353296