Yıl: 2017 Cilt: 26 Sayı: 0 Sayfa Aralığı: 197 - 204 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-05-2019

Makule Deliği Cerrahisi –Sorunlar ve Çözümleri-

Öz:
Yüzyıla yakın bir zamandan beri bilinmekte olan makula deliğihastalığı 1991 yılına gelinceye kadar sadece tanısı konulan, fakattedavisi olmayan bir hastalıktı. Dolayısıyla 1991 den önce makuladeliği hastalığı sadece hastalarımızın bir sorunu iken 1991 yılın-da Amerika Birleşik Devletlerinden iki retina cerrahının maku-la deliğinin pars plana vitrektomi, arka hyaloid kaldırılması veintraokuler gaz tamponadı ile % 70 başarı oranı ile kapanmasınıraporlamalarından sonra bu alanda paradigma değişimi olmuşve makula deliği göz hekimlerinin sorunu olarak ortaya çıkmış-tır(1).Makula deliği cerrahisinde sorunları 1991-2010 arasındakidönem(Modern Dönem) ve 2011-Günümüz(Postmodern Dönem)olarak iki dönemde inceleyebiliriz(Tablo 1).Modern dönemde baş-lıca sorunlar anatomik kapanma ve fonksiyonel şifa oranını yük-seltmeye yönelik olarak belirirken, post-modern dönem sorunlarıkonvansiyonel tekniğin başarı oranının düşük olduğu olgulardaanatomik kapanma başarısını yükseltmeye yönelik arayışlar ola-rak gelişmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Göz Hastalıkları

Surgical Treatment of Maculer Hole –Diff iculties and Solutions–

Öz:
Macular hole which has been known for about hundred years, was not a problem from the point of ophthalmologist. Because there was no treatment.Kelly and Wendel changed the paradigm in 1991 by publishing the report that is claiming 70 % success afer pars plana vitrectomy, posterior hyaloid removal and gas tamponade in the treatment of macular hole. Since then, macular hole became a problem for ophthalmologist. Questions in macular hole surgery can be divided into 2 periods. Problems in modern period which is between 1991 and 2011, were selection of tam- ponading agent, peeling or not peeling internal limiting memb- rane(ILM), duration of posturing, selection of staining dye and prediction of anatomical and functional results before surgery. Problems in postmodern period which is between 2011 and today, were what to do in failed sırgıcal interventios and reopenings, old holes with large diameter and success rate in cases who have macular hole associated with other macular diseases such as age related macular degeneration.
Anahtar Kelime:

Konular: Göz Hastalıkları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Kelly NE, Wendel RT. Vitreous surgey for macular hole Arch op- hthalmol 1991;109:654-8.
 • Metaanalysıs of vitreous surgery for macular hole with or wit- hout internal limiting membrane peelıng BMC Ophthalmol 2016;13:383
 • Spiteri Kornish K, Lois N, Scott NW, Burr J, Cook J. Et al. Vit- rectomy with internal limiting membrane peeling versus no pe- eling for idiopathic full-thickness macular hole. Ophthalmology 2014;121:649-55.
 • Chow D et al. OCT based positioning for macular hole Retina 2015;1:1-9.
 • Karacorlu M, Karacorlu S, Ozdemır H. Iatrogenic punctate cho- rioretinopathy after internal limiting membrane peeling. Am J Ophthalmol 20013;135:178-82.
 • Aslan MS, Gok M, Ozkan B, Kocer CA, Karabas VL. Factors on visual acuity in patients who underwent surgery for idiopathic macular hole. Ret-Vit 2015;1: 3-7.
 • Cillino S, Cillino G, Ferraro LL, Casuccio A. Treatment of persis- tentlu open macular holes with heavy silicone oil versus C2F6. A prospective Randomized Study. Retina 2016; 36:688-94.
 • Michalewska Z, Mıchalewskı Z, Adelman RA, Nawrockı J. Inver- ted İnternal Limiting Flap Technique for Large macular holes. Ophthalnmology 2010 117:10:2018-25
 • Mıchalewska Z, Mıchalewskı Z, Dulczewska-Cichecka K, Adel- man RA, Nawrockı J. Temporal inverted internal limiting memb- rane fl ap technique versus classic internal limiting membrane fl ap technique. A Comparative Study. Retina 2015;35:1844-50
 • Charles S, Randolph JC, Neekhra A, Salisbury CD, Littlşejohn ND, Calzada JI. Arcuate retinotomy fort the repair of large ma- cular holes. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina 2013;44:69- 72
 • Berinstein DM, Hassan TS, Williams GA, Margherio RR. Surgi- cal repair of full-thickness idiopathic macular holes associated with significant macular drusen. Ophthalmology 2000;107:2233- 9 .
APA aras c (2017). Makule Deliği Cerrahisi –Sorunlar ve Çözümleri-. , 197 - 204.
Chicago aras cengiz Makule Deliği Cerrahisi –Sorunlar ve Çözümleri-. (2017): 197 - 204.
MLA aras cengiz Makule Deliği Cerrahisi –Sorunlar ve Çözümleri-. , 2017, ss.197 - 204.
AMA aras c Makule Deliği Cerrahisi –Sorunlar ve Çözümleri-. . 2017; 197 - 204.
Vancouver aras c Makule Deliği Cerrahisi –Sorunlar ve Çözümleri-. . 2017; 197 - 204.
IEEE aras c "Makule Deliği Cerrahisi –Sorunlar ve Çözümleri-." , ss.197 - 204, 2017.
ISNAD aras, cengiz. "Makule Deliği Cerrahisi –Sorunlar ve Çözümleri-". (2017), 197-204.
APA aras c (2017). Makule Deliği Cerrahisi –Sorunlar ve Çözümleri-. Retina-Vitreus, 26(0), 197 - 204.
Chicago aras cengiz Makule Deliği Cerrahisi –Sorunlar ve Çözümleri-. Retina-Vitreus 26, no.0 (2017): 197 - 204.
MLA aras cengiz Makule Deliği Cerrahisi –Sorunlar ve Çözümleri-. Retina-Vitreus, vol.26, no.0, 2017, ss.197 - 204.
AMA aras c Makule Deliği Cerrahisi –Sorunlar ve Çözümleri-. Retina-Vitreus. 2017; 26(0): 197 - 204.
Vancouver aras c Makule Deliği Cerrahisi –Sorunlar ve Çözümleri-. Retina-Vitreus. 2017; 26(0): 197 - 204.
IEEE aras c "Makule Deliği Cerrahisi –Sorunlar ve Çözümleri-." Retina-Vitreus, 26, ss.197 - 204, 2017.
ISNAD aras, cengiz. "Makule Deliği Cerrahisi –Sorunlar ve Çözümleri-". Retina-Vitreus 26/0 (2017), 197-204.