Yıl: 2019 Cilt: 44 Sayı: 197 Sayfa Aralığı: 139 - 154 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15390/EB.2018.7588 İndeks Tarihi: 10-05-2019

Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması

Öz:
Check-in/check-out (CICO) alanyazında olumlu davranış desteğikapsamında ikincil düzeyde sunulan, akranlarıyla problemyaşayan, problem davranışlarından dolayı akademik olarakbaşarısızlık gösteren öğrencilere destek vermek için hazırlanan birönleme programıdır. Bu araştırmanın amacı, sınıf içinde problemdavranış sergileyen ve bu problem davranışları nedeniyleakademik olarak başarısız olan öğrencilerin derse etkin katılımdavranışları üzerinde, CICO’nun etkisini ortaya koymaktır. Buamaç çerçevesinde öğrencilerin dersi etkin dinleme davranışlarıincelenmiştir. Çalışmaya ortaokula devam eden 10-11 yaşlarındaüç öğrenci katılmıştır. Araştırmada tek denekli deneyseldesenlerden aralıklı değişen ölçüt desenine yer verilmiştir.Öğretmenlerden ve öğrencilerden elde edilen bulgular öğrencilerindersi etkin dinleme davranışlarında ilerleme gösterdiklerini ortayakoymuştur. Ayrıca çalışmanın bağımsız değişkeninin ve eldeedilen sonuçların sosyal uygunluğu da sosyal geçerlik verileri ilebelirtilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksoy, N. (2000). Sınıf içi disiplin sorunlarını azaltmada izlenebilecek temel yaklaşımlar. Eğitim Araştırmaları, 2, 5-9.
 • Campbell, A. ve Anderson, C. (2008). Enhancing effects of checkin/ check-out with function-based support. Behavior Disorders, 33(4), 233-245.
 • Chamorro-Premuzic, T. ve Furnham, A. (2008). Personality, intelligence and approaches to learning as predictors of academic performance. Personality and Individual Differences, 44(7), 1596-1603.
 • Crone, D. A., Hawken, L. S. ve Horner, R. H. (2010). Responding to problem behavior in schools: The behavior education program. New York, NY: Guilford.
 • Çalık, T. (2009). Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar. L. Küçükahmet (Ed.), Sınıf yönetimi içinde (s. 1-16). Ankara: Pegem Akademi.
 • Erbaş, D. ve Yücesoy Özkan, Ş. (2008). Problem davranışların azaltılmasında aileler ve öğretmenler tarafından uygulanan olumlu davranışsal destek programının etkileri ve bu programa ilişkin aile ve öğretmen görüşleri (Proje No: 104k061). http://trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RVMk5EUT0= adresinden erişildi.
 • Fairbanks, S., Sugai, G., Guardino, D. ve Lathrop, M. (2007). Response to intervention: Examining classroom behavior support in second grade. Exceptional Children,7(30), 288-310.
 • Filter, K. J., McKenna, M. K., Benedict, E. A., Horner, R. H., Todd, A. ve Watson, J. (2007). Check in/check out: A post-hoc evaluation of an efficient, secondary-level targeted intervention for reducing problem behaviors in schools. Education and Treatment of Children, 30(1), 69-84.
 • Flook, L., Repetti, R. L. ve Ullman, J. B. (2005). Classroom social experiences as predictors of academic performance. Developmental Psychology, 41, 319- 327.
 • Fox, L., Dunlap, G. ve Powell, D. (2002). Young children with challenging behavior: Issues and considerations for behavior support. Journal of Positive Behavior Interventions, 4, 208-217.
 • Gast, D. L. ve Spriggs, A. D. (2010). Visual analysis of graphic data. D. L. Gast (Ed.), Single Subject Research Methodology in Behavioral Sciences içinde (s. 199-233). Routledge.
 • Hawken, L. H. ve Horner, R. H. (2003). Evaluation of a targeted group intervention within aschool-wide system of behavior support. Journal of Behavioral Education, 12, 225-240.
 • Hawken, L. S., MacLeod, K. S. ve Rawlings, L. (2007). Effects of the behavior education program (BEP) on office discipline referrals of elementary school students. Journal of Positive Behavior Interventions, 9(2), 94-101.
 • Hawken, L. S., O’Neill K. ve MacLeod, S. (2011). An ınvestigation of the ımpact of function of problem behavior on effectiveness of the behavior education program (BEP). Educatıon and Treatment of Chıldren, 34(4), 551-574.
 • Horner, R. H., Todd, A. W., Lewis-Palmer, T., Irvin, L. K., Sugai, G. ve Boland, J. B. (2004). The school- wide evaluation tool (SET): A research instrument for assessing school-wide positive behavior support. Journal of Positive Behavior Interventions, 6(1), 3-12.
 • Katherine K., Hunter, K. K., Jeffrey, S., Chenier, S. J. ve Gresham, M. F. (2014). Evaluation of Check In/Check Out for students with ınternalizing behavior problems. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 22(3), 135-148.
 • Kauffman, A. L. (2008). Stimulus fading within Check-in/Check-out (Yayımlanmamış doctora tezi). University of Oregon.
 • Lane, K. L., Parks, R. J., Kalberg, J. R. ve Carter, E. W. (2007). Systematic screening at the middle school level: Score reliability and validity of the students risk screening scale. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 15, 209-222.
 • Lane, K. L., Kalberg, J. R. ve Menzies, M. H. (2009). Developing schoolwide programs to prevent and manage problem behaviour:A step by step approach. New York: The Guilford Press.
 • Lane, L. K., Capizzi, M. A., Fisher, M. ve Ennis, P. R. (2012). Secondary prevention efforts at the middle school level: An application of the behavior education program. Educatıon and Treatment of Chıldren, 35(1), 51-90.
 • Lassen, S. R., Steele, M. M. e Sailor, W. (2006). The relationship of school-wide positive behavior support to academic achievement in an urban middle school. Psychology in the Schools, 43, 701-712.
 • Lewis, T. J., Sugai, G. ve Colvin, G. (1998). Reducing problem behavior through a school wide system of effective behavioral support: Investigation of a school-wide social skills training program and contextual interventions. School Psychology Review, 27, 446-459.
 • Luiselli, J., Putnam, R., Handler, M. ve Feinberg, A. (2005). Whole-school positive behavior support: Effects on student discipline problems and academic performance. Educational Psychology, 25(2-3), 183-198.
 • March, R. E. ve Horner, R. H. (2002). Feasibility and contributions of functional behavioral assessment in schools. Journal of Emotional atid Behavioral Disorders, 10(3), 158-170.
 • McCurdy, B. L., Kunsch, C. ve Reibstein, S. (2007). Secondary prevention in the urban school: Implementing the behavior education program. Preventing School Failure, 51, 12- 19.
 • Mcdaniel, S. C., Bruhn, A. L., ve Mitchell, B. S. (2015). A tier 2 framework for behavior identification and intervention. Beyond Behavior, 24(1), 10-17.
 • McDougall, D. (2005). The range‐bound changing criterion design. Behavioral Interventions, 20(2), 129- 137
 • Miller, L. M, Dufrene, A. B., Olmi, D. J., Tingstrom, D. ve Filce, H. (2015). Self monitoring as a viable fading option in check-in/check-out. Journal of School Psychology, 53,121-135.
 • Mong, D. M., Johnson, N. K. ve Mong, W. K. (2011). Effects of Check-in/checkout on behavioral ındices and mathematics. Generalization Behavioral Disorders, 36(4), 225-240.
 • Öztürk, B. (2008). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi. E. Karip (Ed.), Sınıf yönetimi içinde (s. 149-191). Ankara: Pegem Akademi.
 • Passolunghi, M., Mammarella, I. ve Altoè, G. (2008). Cognitive abilities as precursors of the early acquisition of mathematical skills during first through second grades. Developmental Neuropsychology, 33(3), 229-250.
 • Phillipson, S. ve Phillipson, S. (2007). Academic expectations, belief of ability, and involvement by parents as predictors of child achievement: A crosscultural comparison. Educational Psychology, 27(3), 329-348
 • Ross, S. W., & Sabey, C. V. (2015). Check-in check-out + social skills: enhancing the effects of check-in check-out for students with social skill deficits. Remedial and Special Education, 36(4), 246-257.
 • Sailor, W., Stowe, M. J., Turnbull, H. R. ve Kleinhammer-Tramill, P. J. (2007). A Case for Adding a Social—Behavioral Standard to Standards-Based Education With Schoolwide Positive Behavior Support as Its Basis. Remedial and Special Education, 28(6), 366-376.
 • Sezgin, F. ve Duran, E. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öğrencilerin istenmeyen davranışlarına yönelik önleme ve müdahale yöntemleri. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 147- 168.
 • Sugai, G. ve Horner, R. H. (2002). The evolution of discipline practices: School-wide positive behavior supports. Child and family Behavior Therapy, 24, 23-50.
 • Swoszowski, N. C., McDaniel, S. C., Jolivette, K. ve Melius, P. (2013). The effects of tier II check-in/check- out including adaptation for non-responders on the off-task behavior of elementary students. Education & Treatment of Children, 36, 63-79.
 • Todd, A. W., Kaufman, A., Meyer, G. ve Horner, R. H. (2008). The effects of a targeted intervention to reduce problem behaviors: Elementary school implementation of check in/check out. Journal of Positive Behavior Interventions, 10, 46-55.
 • Ünlü, E., Vuran, S., Erten-Akdoğan, F., Güven, D., Yönter, S. ve Eray-Çaltık, S. (2013). Class-wide positive behavior support plan on adhering to the classroom rules elementary. İlköğretim Online, 12(4), 912-925.
APA ATBAŞI Z, Karasu N, TAVİL Y (2019). Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması. , 139 - 154. 10.15390/EB.2018.7588
Chicago ATBAŞI Zehra,Karasu Necdet,TAVİL YUSUF ZİYA Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması. (2019): 139 - 154. 10.15390/EB.2018.7588
MLA ATBAŞI Zehra,Karasu Necdet,TAVİL YUSUF ZİYA Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması. , 2019, ss.139 - 154. 10.15390/EB.2018.7588
AMA ATBAŞI Z,Karasu N,TAVİL Y Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması. . 2019; 139 - 154. 10.15390/EB.2018.7588
Vancouver ATBAŞI Z,Karasu N,TAVİL Y Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması. . 2019; 139 - 154. 10.15390/EB.2018.7588
IEEE ATBAŞI Z,Karasu N,TAVİL Y "Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması." , ss.139 - 154, 2019. 10.15390/EB.2018.7588
ISNAD ATBAŞI, Zehra vd. "Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması". (2019), 139-154. https://doi.org/10.15390/EB.2018.7588
APA ATBAŞI Z, Karasu N, TAVİL Y (2019). Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması. Eğitim ve Bilim, 44(197), 139 - 154. 10.15390/EB.2018.7588
Chicago ATBAŞI Zehra,Karasu Necdet,TAVİL YUSUF ZİYA Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması. Eğitim ve Bilim 44, no.197 (2019): 139 - 154. 10.15390/EB.2018.7588
MLA ATBAŞI Zehra,Karasu Necdet,TAVİL YUSUF ZİYA Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması. Eğitim ve Bilim, vol.44, no.197, 2019, ss.139 - 154. 10.15390/EB.2018.7588
AMA ATBAŞI Z,Karasu N,TAVİL Y Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması. Eğitim ve Bilim. 2019; 44(197): 139 - 154. 10.15390/EB.2018.7588
Vancouver ATBAŞI Z,Karasu N,TAVİL Y Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması. Eğitim ve Bilim. 2019; 44(197): 139 - 154. 10.15390/EB.2018.7588
IEEE ATBAŞI Z,Karasu N,TAVİL Y "Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması." Eğitim ve Bilim, 44, ss.139 - 154, 2019. 10.15390/EB.2018.7588
ISNAD ATBAŞI, Zehra vd. "Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulaması". Eğitim ve Bilim 44/197 (2019), 139-154. https://doi.org/10.15390/EB.2018.7588