Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 155 Sayfa Aralığı: 149 - 160 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 14-05-2019

2016 Yılı Dana Adası Yüzey Araştırması: Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmasının Antik Dağlık Kilikya’da Bir Ada Limanındaki İncelemeleri

Öz:
Dana Adası (antik Pityoussa), Dağlık Kilikya (Türkiye) bölgesinde yer alan Taşucu Körfezi’nin en büyük adasıdır. Antik deniz yolları rotasında stratejik bir konumda, anakaranın engebeli kıyılarının 2,5 km açığında bulunmaktadır. Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması, 2016 yılında adada yüzey araştırması yürütmüştür. Yüzey taraması, mimari belgeleme ve kıyı hattındaki kalıntıların incelenmesini içeren bu çalışmada, kuzeybatı kıyısı boyunca uzanan bir aşağı yerleşim ve güney zirvesindeki kaleyle ilişkili bir yukarı yerleşim tespit edilmiştir. Aşağı yerleşimdeki seramik buluntuları ve mimari kalıntılar, ilk yerle-şimin Erken Roma Dönemi'nde ortaya çıktığını, dört bazilikal planlı kilisenin inşa edildiği Geç Antik Çağ'da ise, en geniş haline ulaştığını göstermektedir. Böylece bu yerleşim, büyük olasılıkla, gezginlere çeşitli hizmetler sunan bir deniz yolu üssü olarak işlev görmüştür. Adanın güney zirvesindeki çok daha erken tarihli kale, Geç Antik Çağ'da yenilenmiştir ve içine bazilikal planlı bir kilise yapılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Arkeoloji Tarih Sanat

THE 2016 DANA ISLAND SURVEY: INVESTIGATION OF AN ISLAND HARBOR IN ANCIENT ROUGH CILICIA BY THE BOĞSAK ARCHAEOLOGICAL SURVEY

Öz:
Dana Island (ancient Pityoussa) is the largest island of the Taşucu Gulf in Rough Cilicia (Turkey). It is strategically located ca. 2.5 km off the shores of the rugged mainland along an ancient maritime route. In 2016, the island was the subject of investigations by the Boğsak Archaeological Survey (BOGA). The pedestrian, architectural, and shoreline survey revealed a lower settlement along the northwestern shore and an upper settlement associated with a fortress on the south summit. The ceramic assemblage and the architectural remains in the lower settlement indicate that it was built in the Early Roman period and reached its largest extent in late antiquity, when four basilical churches were constructed. As such, it likely functioned as a maritime station offering various services to travelers. The fortress on the southern summit of the island, which has a much earlier history, was refurbished in late antiquity and received a basilical church.
Anahtar Kelime:

Konular: Arkeoloji Tarih Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Bibliyografik
 • Albright, W. F. 1956. “The Nebuchadnezzar and Neriglissar Chronicles”, BASOR 143: 28-33.
 • Aydal, S., S. Mitchell, T. Robinson ve L. Vandeput 1997. “The Pisidian Survey 1995: Panemoteichos
 • and Ören Tepe”, Anatolian Studies 47: 141-172.
 • Autret, C., M. Dillon, J. Lund, N. Rauh ve L. Zoroğlu 2014. “The Trading Networks of Ancient Rou-gh Cilicia”, S. Ladstätter, F. Pirson ve T. Schmidts (yay.) Harbors and Harbor Cities in the Eastern Me-diterranean from Antiquity to the Byzantine Period: Recent Discoveries and Current Approaches (BYZAS 19, Deutsches Archäologisches Instituts Istanbul; Österreichisches Archäologisches Institut Sonderschriften 52): 593-618. Ege Yayınları, İstanbul.
 • Beaufort, F. 1818. Karamania, or a Brief Description of the South Coast of Asia-Minor and the Remains of Antiquity. J. M'Creery, London.
 • Bevan, A., J. Conolly ve A. Tsaravopoulos 2007. “The Fragile Communities of Antikythera”, Archa-eology International 10: 32-36. Blackman, D. ve B. Rankov 2013. Shipsheds of the Ancient Mediterranean. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Davesne, A. ve G. Le Rider (yay.) 1989. Gülnar 2, Le trésor de Meydancıkkale (Cilicie Trachée 1980). Édition recherche sur les civilisations, Paris.
 • Durugönül, S. 1998. Türme und Siedlungen im Rauhen Kilikien. Eine Untersuchung zu den archäo-logischen Hinterlassenschaften im Olbischen Territorium. Habelt, Bonn.
 • Dworakowska, A. 1975. Quarries in Ancient Greece. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław.
 • Eger, A. 2015. The Islamic-Byzantine Frontier: Interaction and Exchange Among Muslim and Chris-tian Communities. I. B. Tauris, London.
 • Harpster, M. ve G. Varınlıoğlu 2015. “Stemware & Slipways”, Institute of Nautical Archaeology Quarterly 42/1: 18-25.
 • Heberdey, R. ve A. Wilhelm 1896. Reisen in Kilikien. C. Gerold, Vienna.
 • Hellenkemper, H. ve F. Hild 1986. Neue Forschungen in Kilikien. Veröffentlichungen der Kommis-sion für die Tabula Imperii Byzantini 4, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna.
 • Hill, S. 1996. The Early Byzantine Churches of Cilicia and Isauria. Variorum, Aldershot (UK), Brook-field, Vermont (USA).
 • Hornblower, S., A. Spawforth ve E. Eidinow (yay.) 2012. Oxford Classical Dictionary. 4th edition, Oxford University Press, Oxford.
 • Kolossov, V. 2005. “Border Studies: Changing Perspectives and Theoretical Approaches”, Geopo- litics 10: 606-632.
 • Mommsen, T. 1879. Römische Forschungen, cilt 2. Weidmann, Berlin.
 • Peschlow, U. 2009. “Die Zisternen von Meriamlik. Fragen zu Bau- und Mauertechnik im Bezirk von Ayatekla”, I. Eichner ve V. Tsamakada (yay.) Syrien und seine Nachbarn von der Spätantike bis in die islamische Zeit: 57-80. Reichert, Wiesbaden.
 • Rauh, N. K., M. Dillon ve R. Rothaus 2013. “Anchors, Amphoras, and Ashlar Masonry: new evidence for the Cilician pirates”, M. Hoff ve R. Townsend (yay.) Rough Cilicia: New Historical and
 • Archaeological Approaches: 59-86. Oxbow Books, Oxford.
 • Varınlıoğlu, G. 2012. “Boğsak Adası yüzey araştırması 2011 / Survey on Boğsak Island 2011”, AN-MED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri 10: 137-141.
 • Varınlıoğlu, G., N. Kaye, M. Jones, R. Ingram ve N. K. Rauh 2017. “The 2016 Dana Island Survey: Investigation of an Island Harbor in Ancient Rough Cilicia by the Boğsak Archaeological Survey”, Near Eastern Archaeology 80/1: 50-59.
 • Walbank, F. W. 1957. A Historical Commentary on Polybius, 3 cilt. Oxford University Press, Oxford. Ward-Perkins, J. B. 1971. “Quarrying in Antiquity: Technology, Tradition and Social Change”, Pro-ceedings of the British Academy 57: 137-158.
 • Zarifis, N. ve D. Brokou 2002. “GIS and Space Analysis in the study of the Hospitallers’ fortificati-ons in the Dodecanese”, G. Burenhult ve J. Arvidsson (yay.) Archaeological Informatics: Pushing the Envelope CAA 2001: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (Pro-ceedings of the 29th Conference, Gotland, April 2001): 149-156. Archaeopress, Oxford.
APA VARINOĞLU G, KAYE N, JONES M, INGRAM R, RAUH N (2017). 2016 Yılı Dana Adası Yüzey Araştırması: Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmasının Antik Dağlık Kilikya’da Bir Ada Limanındaki İncelemeleri. , 149 - 160.
Chicago VARINOĞLU Günder,KAYE Noah,JONES Michael R.,INGRAM Rebecca,RAUH Nicholas K. 2016 Yılı Dana Adası Yüzey Araştırması: Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmasının Antik Dağlık Kilikya’da Bir Ada Limanındaki İncelemeleri. (2017): 149 - 160.
MLA VARINOĞLU Günder,KAYE Noah,JONES Michael R.,INGRAM Rebecca,RAUH Nicholas K. 2016 Yılı Dana Adası Yüzey Araştırması: Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmasının Antik Dağlık Kilikya’da Bir Ada Limanındaki İncelemeleri. , 2017, ss.149 - 160.
AMA VARINOĞLU G,KAYE N,JONES M,INGRAM R,RAUH N 2016 Yılı Dana Adası Yüzey Araştırması: Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmasının Antik Dağlık Kilikya’da Bir Ada Limanındaki İncelemeleri. . 2017; 149 - 160.
Vancouver VARINOĞLU G,KAYE N,JONES M,INGRAM R,RAUH N 2016 Yılı Dana Adası Yüzey Araştırması: Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmasının Antik Dağlık Kilikya’da Bir Ada Limanındaki İncelemeleri. . 2017; 149 - 160.
IEEE VARINOĞLU G,KAYE N,JONES M,INGRAM R,RAUH N "2016 Yılı Dana Adası Yüzey Araştırması: Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmasının Antik Dağlık Kilikya’da Bir Ada Limanındaki İncelemeleri." , ss.149 - 160, 2017.
ISNAD VARINOĞLU, Günder vd. "2016 Yılı Dana Adası Yüzey Araştırması: Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmasının Antik Dağlık Kilikya’da Bir Ada Limanındaki İncelemeleri". (2017), 149-160.
APA VARINOĞLU G, KAYE N, JONES M, INGRAM R, RAUH N (2017). 2016 Yılı Dana Adası Yüzey Araştırması: Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmasının Antik Dağlık Kilikya’da Bir Ada Limanındaki İncelemeleri. Arkeoloji ve Sanat, 0(155), 149 - 160.
Chicago VARINOĞLU Günder,KAYE Noah,JONES Michael R.,INGRAM Rebecca,RAUH Nicholas K. 2016 Yılı Dana Adası Yüzey Araştırması: Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmasının Antik Dağlık Kilikya’da Bir Ada Limanındaki İncelemeleri. Arkeoloji ve Sanat 0, no.155 (2017): 149 - 160.
MLA VARINOĞLU Günder,KAYE Noah,JONES Michael R.,INGRAM Rebecca,RAUH Nicholas K. 2016 Yılı Dana Adası Yüzey Araştırması: Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmasının Antik Dağlık Kilikya’da Bir Ada Limanındaki İncelemeleri. Arkeoloji ve Sanat, vol.0, no.155, 2017, ss.149 - 160.
AMA VARINOĞLU G,KAYE N,JONES M,INGRAM R,RAUH N 2016 Yılı Dana Adası Yüzey Araştırması: Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmasının Antik Dağlık Kilikya’da Bir Ada Limanındaki İncelemeleri. Arkeoloji ve Sanat. 2017; 0(155): 149 - 160.
Vancouver VARINOĞLU G,KAYE N,JONES M,INGRAM R,RAUH N 2016 Yılı Dana Adası Yüzey Araştırması: Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmasının Antik Dağlık Kilikya’da Bir Ada Limanındaki İncelemeleri. Arkeoloji ve Sanat. 2017; 0(155): 149 - 160.
IEEE VARINOĞLU G,KAYE N,JONES M,INGRAM R,RAUH N "2016 Yılı Dana Adası Yüzey Araştırması: Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmasının Antik Dağlık Kilikya’da Bir Ada Limanındaki İncelemeleri." Arkeoloji ve Sanat, 0, ss.149 - 160, 2017.
ISNAD VARINOĞLU, Günder vd. "2016 Yılı Dana Adası Yüzey Araştırması: Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmasının Antik Dağlık Kilikya’da Bir Ada Limanındaki İncelemeleri". Arkeoloji ve Sanat 155 (2017), 149-160.