Yıl: 2003 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 143 - 154 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Akdeniz Üniv. Kampus florası (Antalya-Türkiye)

Öz:
Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde (36°53' K, 30°40' D) yapılan çalışma sonucu 78 familya ve 326 cinse ait 452 bitki taksonu (69 alttür ve 48 varyete) tespit edilmiştir. Alanda en fazla takson içeren familyalar % 15.23 ile Asteröaceae, % 10.60 ile Fabaceae, % 6.62 ile Lamiaceae ve Poaceae familyalarıdır. Alanda belirlenen taksonlardan 247 tanesi fıtocoğrafik bölgesi bilinmeyen veya kozmopolitler (% 54.53), 185 tanesi Akdeniz elementi (% 40.93), 12 tanesi İran-Turan elementi (% 2.65), 7 tanesi Avrupa-Sibirya elementi (% 1.55) ve l tanesi ise Sahra-Hindistan elementidir (% 0.22). Endemik bitki tür sayısı 30'dur (% 6.64).
Anahtar Kelime: Poaceae Akdeniz Bölgesi Asteraceae botanik kompozisyon Lamiaceae Fabaceae Türkiye fitocoğrafya

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akman, Y., 1990. İklim ve Biyoiklim, Palme Kitabevi, 1. Basım, Mühendislik Serisi:103, 318 s. Ankara
 • Çoşkunçelebi, K. ve Beyazoğlu, O., 1996. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kampüsünün Doğal Çiçekli Bitkileri. Süleyman Demirel Üniv. Fen-Ed. Fakültesi Fen Dergisi, Say:13, 126-139.
 • Davis, P.H., 1965-1982. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. I-IX Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, England.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. and Tan, K., 1988. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. X Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, England.
 • Dinç, O., 1997. Antalya, Sarısu-Saklıkent Arasının Florası Üzerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniv. Fen Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • Göktürk, R.S. ve Sümbül, H., 1997. Flora of Antalya City, Tr. J. of Botany Vol. 21, 341-378.
 • Güner,A.,Özhatay, N., T. ve Başer, K.H.C., 2000. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol:XI. Edinburg Univ. Press. Edinburgh. England.
 • Heywood, V.H. and Tutin, G.T. , 1964-1981. Flora Europaera. Vol. I-V. Cambridge Univ. Press, Cambridge, U.K.
 • Özüş, A. S., 1992. Antalya Traverten Platosunun Jeolojik, Hidrolojik, Hidrojeolojik ve Hidrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, Çukurova Üniv. Fen Bil. Enst. Doktora Tezi, Adana.
 • Peşmen, H., 1980. Olimpos Beydağları Milli Parkının Florası. TBAG-164 No’lu Proje, Ankara.
 • Pignatti, S., 1982. Flora D’Italia, Vol. 1-3, Roma, İtalya.
 • Sayan, S., 1990. Antalya Kenti Kıyı Bandının Gezi (=Promenod) Alanı Olarak Değerlendirilmesi, Ankara Üniv. Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Tarımcılar, G., 1992. Uludağ Üniversitesi Kampüs Alanı Florası. Uludağ Üniv. Fen Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tezi, 66 s.Bursa
 • Türe, C. ve Böcük, H., 2001. The Flora of The Anadolu University Campus (Eskişehir-Turkey). Anadolu Univ. J. of Science and Technology Cilt/Vol.:2- Sayı/No:1: 83-95.
 • Ünal, O., 1996. Akdeniz Üniversitesi Kampüsü’nün Bitki Sosyolojisi ve Ekolojisi Yönünden Bir Botanik Bahçesi Kurulması Amacına Yönelik Olarak İncelenmesi ve Haritalanması. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniv. Fen Bilimleri Enst. Antalya. (viii+66 s.).
 • Ünal, O. ve Gökçeoğlu, M., 2002. Akdeniz Üniversitesi Kampüsü’nün Bitki Sosyolojisi ve Ekolojisi Yönünden İncelenmesi. Tabiat ve İnsan, Yıl:36, Sayı: 3, 16-28.
APA Ünal O, GÖKÇEOĞLU M (2003). Akdeniz Üniv. Kampus florası (Antalya-Türkiye). , 143 - 154.
Chicago Ünal Orhan,GÖKÇEOĞLU Mustafa Akdeniz Üniv. Kampus florası (Antalya-Türkiye). (2003): 143 - 154.
MLA Ünal Orhan,GÖKÇEOĞLU Mustafa Akdeniz Üniv. Kampus florası (Antalya-Türkiye). , 2003, ss.143 - 154.
AMA Ünal O,GÖKÇEOĞLU M Akdeniz Üniv. Kampus florası (Antalya-Türkiye). . 2003; 143 - 154.
Vancouver Ünal O,GÖKÇEOĞLU M Akdeniz Üniv. Kampus florası (Antalya-Türkiye). . 2003; 143 - 154.
IEEE Ünal O,GÖKÇEOĞLU M "Akdeniz Üniv. Kampus florası (Antalya-Türkiye)." , ss.143 - 154, 2003.
ISNAD Ünal, Orhan - GÖKÇEOĞLU, Mustafa. "Akdeniz Üniv. Kampus florası (Antalya-Türkiye)". (2003), 143-154.
APA Ünal O, GÖKÇEOĞLU M (2003). Akdeniz Üniv. Kampus florası (Antalya-Türkiye). Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2), 143 - 154.
Chicago Ünal Orhan,GÖKÇEOĞLU Mustafa Akdeniz Üniv. Kampus florası (Antalya-Türkiye). Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16, no.2 (2003): 143 - 154.
MLA Ünal Orhan,GÖKÇEOĞLU Mustafa Akdeniz Üniv. Kampus florası (Antalya-Türkiye). Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, 2003, ss.143 - 154.
AMA Ünal O,GÖKÇEOĞLU M Akdeniz Üniv. Kampus florası (Antalya-Türkiye). Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2003; 16(2): 143 - 154.
Vancouver Ünal O,GÖKÇEOĞLU M Akdeniz Üniv. Kampus florası (Antalya-Türkiye). Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2003; 16(2): 143 - 154.
IEEE Ünal O,GÖKÇEOĞLU M "Akdeniz Üniv. Kampus florası (Antalya-Türkiye)." Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, ss.143 - 154, 2003.
ISNAD Ünal, Orhan - GÖKÇEOĞLU, Mustafa. "Akdeniz Üniv. Kampus florası (Antalya-Türkiye)". Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16/2 (2003), 143-154.