Yıl: 2018 Cilt: 56 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 259 - 262 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.4274/haseki.35229 İndeks Tarihi: 16-05-2019

A Cause of Acute Abdomen that Should not be Neglected: Left Paraduodenal Hernia

Öz:
Left paraduodenal hernia (LPH) is a congenital condition whichdevelops as a result of abnormal rotation of the midgut. Generally,small intestines are wedged into the hernial sac leading to symptomsof ileus. In neglected cases, necrosis may be present and these casesmay progress to fatal outcomes. In this article, we present a caseof LPH which was detected on computed tomography in a patientadmitted to the emergency department at our hospital with thecomplaints of abdominal pain who had no history of previous surgery.In laparotomy, jejunal and ileal segments which were inside the hernialsac were removed back to the abdominal cavity. The defect in thepatient without any sign of necrosis was closed primarily.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Göz ardı Edilmemesi Gereken Bir Akut Batın Nedeni: Sol Paraduodenal Herni

Öz:
Sol paraduodenal herni (SPH) orta barsağın anormal rotasyonu nedeniyle oluşan konjenital bir durumdur. Herni kesesi içerisinde genelde ince barsaklar bulunmakta ve ileus semptomlarına sebep olmaktadır. Gecikmiş olgularda nekroz görülebilir ve bu olgular ölümcül seyredebilir. Biz bu yazıda hastanemiz acil servisine karın ağrısı şikayeti ile gelen ve geçirilmiş operasyon öyküsü olmayan hastada bilgisayarlı tomografide de tespit edilen SPH olgusunu takdim ettik. Laparotomide herni kesesi içerisindeki jejunal ve ileal segmentler batın içerisine alındı. Nekroz bulgusu olmayan hastada defekt primer olarak tamir edildi.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Ulusahin M, Alhan E, USTA M (2018). A Cause of Acute Abdomen that Should not be Neglected: Left Paraduodenal Hernia. , 259 - 262. 10.4274/haseki.35229
Chicago Ulusahin Mehmet,Alhan Etem,USTA Mehmet Arif A Cause of Acute Abdomen that Should not be Neglected: Left Paraduodenal Hernia. (2018): 259 - 262. 10.4274/haseki.35229
MLA Ulusahin Mehmet,Alhan Etem,USTA Mehmet Arif A Cause of Acute Abdomen that Should not be Neglected: Left Paraduodenal Hernia. , 2018, ss.259 - 262. 10.4274/haseki.35229
AMA Ulusahin M,Alhan E,USTA M A Cause of Acute Abdomen that Should not be Neglected: Left Paraduodenal Hernia. . 2018; 259 - 262. 10.4274/haseki.35229
Vancouver Ulusahin M,Alhan E,USTA M A Cause of Acute Abdomen that Should not be Neglected: Left Paraduodenal Hernia. . 2018; 259 - 262. 10.4274/haseki.35229
IEEE Ulusahin M,Alhan E,USTA M "A Cause of Acute Abdomen that Should not be Neglected: Left Paraduodenal Hernia." , ss.259 - 262, 2018. 10.4274/haseki.35229
ISNAD Ulusahin, Mehmet vd. "A Cause of Acute Abdomen that Should not be Neglected: Left Paraduodenal Hernia". (2018), 259-262. https://doi.org/10.4274/haseki.35229
APA Ulusahin M, Alhan E, USTA M (2018). A Cause of Acute Abdomen that Should not be Neglected: Left Paraduodenal Hernia. Haseki Tıp Bülteni, 56(3), 259 - 262. 10.4274/haseki.35229
Chicago Ulusahin Mehmet,Alhan Etem,USTA Mehmet Arif A Cause of Acute Abdomen that Should not be Neglected: Left Paraduodenal Hernia. Haseki Tıp Bülteni 56, no.3 (2018): 259 - 262. 10.4274/haseki.35229
MLA Ulusahin Mehmet,Alhan Etem,USTA Mehmet Arif A Cause of Acute Abdomen that Should not be Neglected: Left Paraduodenal Hernia. Haseki Tıp Bülteni, vol.56, no.3, 2018, ss.259 - 262. 10.4274/haseki.35229
AMA Ulusahin M,Alhan E,USTA M A Cause of Acute Abdomen that Should not be Neglected: Left Paraduodenal Hernia. Haseki Tıp Bülteni. 2018; 56(3): 259 - 262. 10.4274/haseki.35229
Vancouver Ulusahin M,Alhan E,USTA M A Cause of Acute Abdomen that Should not be Neglected: Left Paraduodenal Hernia. Haseki Tıp Bülteni. 2018; 56(3): 259 - 262. 10.4274/haseki.35229
IEEE Ulusahin M,Alhan E,USTA M "A Cause of Acute Abdomen that Should not be Neglected: Left Paraduodenal Hernia." Haseki Tıp Bülteni, 56, ss.259 - 262, 2018. 10.4274/haseki.35229
ISNAD Ulusahin, Mehmet vd. "A Cause of Acute Abdomen that Should not be Neglected: Left Paraduodenal Hernia". Haseki Tıp Bülteni 56/3 (2018), 259-262. https://doi.org/10.4274/haseki.35229