Yıl: 2018 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 11 - 16 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 17-05-2019

SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ

Öz:
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı rejyonel anestezide sedasyonamaçlı uygulanan deksmedetomidinin spinal anestezideyüklemeli ve yüklemesiz infüzyonunun hemodinamive sedasyon üzerine etkilerinin retrospektif olarakkarşılaştırılmasıdır.GEREÇ VE YÖNTEM: Kasım 2003 - Şubat 2015 tarihleriarasında spinal anestezi ile alt abdominal ve alt ekstremitecerrahisi uygulanmış ve sedasyon amaçlı intravenözdeksmedetomidin infüzyonu yapılmış toplam 60hastanın medikal ve anestezi kayıtları retrospektif olarakdeğerlendirildi. Hastalar deksmedetomidinin yüklemeli,grup A (n=40) ve deksmedetomidinin yüklemesiz idame,grup B (n=20) uygulananlar olarak iki gruba ayrıldı.Taranan olgularda hemodinamik veriler Kalp Atım Hızı(KAH), Ortalama Arter Basıncı (OAB) ve Ramsey SedasyonSkoru (RSS) retrospektif olarak değerlendirildi.BULGULAR: KAH; grup A’ da, spinal anestezinin 10.dk’sından operasyonun 50. dk’ya kadar, Grup B’ de isespinal anestezinin 20. dk’sından operasyonun 50. dk’ sınakadar kontrol değerine oranla, istatistiksel olarak anlamlıoranda azaldı. OAB; grup A’ da, spinal anestezinin 15.dk’sından operasyonun 50. dk kadar grup B’ de ise spinalanestezinin 10.dk’sından operasyonun 50. dk kadarkadar tüm zaman aralıklarında kontrol değerine oranlaistatistiksel olarak anlamlı oranda azaldı. RSS değerleriher iki grup arasında kontrol, 5. dk, 25. dk, 30. dk’dakikayıt aralıklarında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu.SONUÇ: Spinal anestezili olgularda; deksmedetomidinyükleme dozu yapmadan idame deksmedetomidininfüzyonuyla hemodinamik dengesizliği dahaaza indirerek RSS’da uygun sedasyon düzeyineulaşılabilineceği retrospektif olarak gözlemlendi.
Anahtar Kelime:

Konular: Anestezi Acil Tıp

EVALUATION OF THE EFFECTS OF DEXMEDETOMIDINE INFUSION WITH OR WITHOUT PRELOADING THAT IS APPLIED BY THE AIM OF SEDATION ON SPINAL ANAESTHESIA ON HEMODINAMI AND SEDATION RETROSPECTIVELY

Öz:
OBJECTIVE: The aim of this study is to compare the effects of infusion of dexmedetomidine in spinal anaesthesia with or without preloading that is applied by the aim of sedation on regional anaesthesia on sedation and hemodinamia retrospectively. MATERIAL AND METHODS: The medical and anaesthesia records of total 60 patients were evaluated retrospectively that lower abdominal and extremity surgery was applied with spinal anaesthesia and that dexmedetomidine infusion was applied for the aim of sedation between November 2003 - January 2015. The patients were divided into two groups as dexmedetomidine infusion with preloading; Group A (n=40) and dexmedetomidine infusion without preloading; Group B (n=20).The hemodynamic values Heart Rate (HR), Mean Arterial Pressure (MAP) and Ramsey Sedation Score (RSS) were evaluated on examined cases. RESULTS: The HR was decreased statistically significantly in Group A from the 10th minutes of the spinal anaesthesia to the 50th minutes of operation; and decreased statistically significantly from 20th minutes of the spinal anaesthesia to 50th minutes of operation. MAP was decreased statistically significantly according to control values in all time intervals from 15th minutes of spinal anaesthesia to 50th minutes of operation in Group A and from 10th minutes of spinalanaesthesia to 50th minutes of operation in Group B.The RSS values were found statistically significantly different between two groups on 5th, 25th, and 30th minutes. CONCLUSIONS: It is observed retrospectively that the proper sedation level can be reached without dexmedetomidine preloading on spinal anaesthesia applied cases by minimising hemodynamic instability.
Anahtar Kelime:

Konular: Anestezi Acil Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Park WY, Watkins PA. Patient-controlled sedation during epidural anesthesia. Anesth Analg. 1991, 72(3): 304-7.
 • Wilson E, David A, MacKenzie N, Grant IS. Sedation during spinal anaesthesia: comparison of propofol and midazolam. Br J Anaesth. 1990, 64(1): 48-52.
 • Doğan Ö, Ünver S, Tunçel Yİ, Keleş S, Cengiz Süner Z. Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması. Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(6):292-301
 • Öterkuş M, Abdullayev R, Küçükebe ÖB, Kudsioğlu ŞT, Karabulut S, Aykaç Z. Sedation with Dexmedetomidine or Propofol for Carotid Endarterectomy, a Randomized Clinical Trial. Glo. Adv. Res. J. Med. 2014, Vol. 3(9) pp. 225-232.
 • Eledjam JJ, Bruelle P, Viel E, De la Coussaye JE. The role of locoregional anesthesia in the coronary patient. Rev Med Suisse Romande. 1995, 115(6): 455-60.
 • Bhana N, Goa KL, McClellan KJ. Dexmedetomidine. Drugs. 2000, 59(2): 263-8.
 • Kim MH, Jung SY, Shin JD, Lee SH, Park MY, Lee KM, et al. The comparison of the effects of intravenous ketamine or dexmedetomidine infusion on spinal block with bupivacaine. Korean J Anesthesiol. 2014 Aug;67(2):85-9.
 • Sim JH, Yu HJ, Kim ST. The effects of different loading doses of dexmedetomidine on sedation. Korean J Anesthesiol. 2014 Jul;67(1):8-12.
 • Ayorinde BT, Buczkowski P, Brown J, Shah J, Buggy DJ. Evaluation of preemptive intramuscular phenylephrine and ephedrine for reduction of spinal anaes¬thesia induced hypotension during Cesarean section. Br J Anaesth. 2001; 86: 372-376.
 • Ok HG, Baek SH, Baik SW, Kim HK, Shin SW, Kim KH. Optimal dose of dexmedetomidine for sedation during spinal anesthesia. Korean J Anesthesiol. 2013 May;64(5):426-31.
 • Song J, Kim WM, Lee SH, Yoon MH. Dexmedetomidine for sedation of patients undergoing elective surgery under regional anesthesia. Korean J Anesthesiol. 2013 Sep;65(3) :203-8.
 • Harsoor S, Rani DD, Yalamuru B, Sudheesh K, Nethra S. Effect of supplementation of low dose intravenous dexmedetomidine on characteristics of spinal anaesthesia with hyperbaric bupivacaine. Indian J Anaesth. 2013 May;57(3):265-9.
 • Kim J, Kim WO, Kim HB, Kil HK. Adequate sedation with single-dose dexmedetomidine in patients undergoing transurethral resection of the prostate with spinal anaesthesia: a dose-response study by age group. BMC Anesthesiol. 2015 Jan 27;15:17
APA YILDIRIM M, GÖKÇE CEYLAN B, OSMANLIOĞLU H, ER N, EROĞLU F (2018). SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ. , 11 - 16.
Chicago YILDIRIM MUSTAFA KEMAL,GÖKÇE CEYLAN Berit,OSMANLIOĞLU HACİ ÖMER,ER Naciye,EROĞLU Füsun SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ. (2018): 11 - 16.
MLA YILDIRIM MUSTAFA KEMAL,GÖKÇE CEYLAN Berit,OSMANLIOĞLU HACİ ÖMER,ER Naciye,EROĞLU Füsun SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ. , 2018, ss.11 - 16.
AMA YILDIRIM M,GÖKÇE CEYLAN B,OSMANLIOĞLU H,ER N,EROĞLU F SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ. . 2018; 11 - 16.
Vancouver YILDIRIM M,GÖKÇE CEYLAN B,OSMANLIOĞLU H,ER N,EROĞLU F SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ. . 2018; 11 - 16.
IEEE YILDIRIM M,GÖKÇE CEYLAN B,OSMANLIOĞLU H,ER N,EROĞLU F "SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ." , ss.11 - 16, 2018.
ISNAD YILDIRIM, MUSTAFA KEMAL vd. "SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ". (2018), 11-16.
APA YILDIRIM M, GÖKÇE CEYLAN B, OSMANLIOĞLU H, ER N, EROĞLU F (2018). SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 19(1), 11 - 16.
Chicago YILDIRIM MUSTAFA KEMAL,GÖKÇE CEYLAN Berit,OSMANLIOĞLU HACİ ÖMER,ER Naciye,EROĞLU Füsun SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 19, no.1 (2018): 11 - 16.
MLA YILDIRIM MUSTAFA KEMAL,GÖKÇE CEYLAN Berit,OSMANLIOĞLU HACİ ÖMER,ER Naciye,EROĞLU Füsun SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.19, no.1, 2018, ss.11 - 16.
AMA YILDIRIM M,GÖKÇE CEYLAN B,OSMANLIOĞLU H,ER N,EROĞLU F SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2018; 19(1): 11 - 16.
Vancouver YILDIRIM M,GÖKÇE CEYLAN B,OSMANLIOĞLU H,ER N,EROĞLU F SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2018; 19(1): 11 - 16.
IEEE YILDIRIM M,GÖKÇE CEYLAN B,OSMANLIOĞLU H,ER N,EROĞLU F "SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 19, ss.11 - 16, 2018.
ISNAD YILDIRIM, MUSTAFA KEMAL vd. "SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 19/1 (2018), 11-16.