Yıl: 2018 Cilt: 19 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 79 - 81 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 20-05-2019

MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU

Öz:
AMAÇ: Memenin taşlı yüzük hücreli karsinomu agresifklinik gidişatı olan nadir bir alt gruptur. Meme kanserlerinin%2-4.5’ini oluştururlar. Bu çalışmada taşlı yüzük hücrelimeme kanseri olgularının klinik ve patolojik özelliklerinianaliz ettik.GEREÇ VE YÖNTEM: 2007-2014 tarihleri arasındaHacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü’nde memekanseri tanısı alan ve tedavi edilen 3587 hastaya ait verilerincelendi. Hastaların demografik özellikleri ve patolojiraporları, klinik sonuçlarla birlikte değerlendirildi.BULGULAR: Taşlı yüzük hücreli meme karsinomu olan25 hasta bulundu (%1). Ortanca yaşları 53 olan bu hastagrubunun %48’i premenapozal dönemde tanı almıştı.Tanı anında 4 hastanın metastatik, diğer 21 hastanınise lokal hastalığı vardı. Tümörler genellikle grade 2, ERpozitif ve HER2 negatif idi. Mikst histoloji tespit edilenhastalardan 9’unda invaziv duktal karsinom, 6’sındainvaziv lobüler karsinom eşlik etmekteydi. Ortalama takipsüresi 27 ay idi. Yedi hastada nüks gözlendi (1 lokal, 1 hemlokal hem uzak, 5 uzak). Kemik, karaciğer ve overler en sıkuzak nüks saptanan organlar idi (sırasıyla 3, 2 ve 2).SONUÇ: Bu çalışmada, taşlı yüzük hücreli memekarsinomu prevalansı literatürden daha düşük olarakbulunmuştur (%0.7). İnvaziv duktal karsinom en sık eşlikeden tiptir. Uzak nüksü olan 7 hastadan 2’sinde tutulanorgan overdir. Taşlı yüzük hücreli karsinom olgularındaover metastazı ile karşılaşılabilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Patoloji Üroloji ve Nefroloji Hematoloji Onkoloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme Tıbbi Laboratuar Teknolojisi

SIGNET RING CELL CARCINOMA OF BREAST

Öz:
OBJECTIVE: Signet ring cell carcinoma (SRCC) of breast is a rare subtype with aggressive clinical course. The prevalence of signet ring features is between 2 to 4.5% of total breast cancers. Here we analyzed clinical and pathological features and outcomes of our patients with SRCC of breast. MATERIAL AND METHODS: We investigated retrospectively medical charts of 3587 patients with breast cancer diagnosed and treated in Hacettepe University Cancer Institute between 2007-2014. Patient demographics, pathology reports were assessed along with clinical outcomes. RESULTS: Twenty five patients with SRCC were identified (1%) Median age was 53 years and 48% of them were premenopausal. At initial diagnosis, metastatic disease was seen in 4 patients, other 21 patients have localized dise-ase. Tumors were mostly grade 2, ER positive and HER2 negative. In patients with mixed histology, coexisted his-tology was invasive ductal carcinoma in 9 patients and invasive lobular carcinoma in 6 patients. Median follow up was 27 months. Seven patients had recurrence (1 lo-cal, 1 both local and distant, 5 distant). Most common site of distant relapses were bone, liver and ovaries (3, 2 and 2 patients, respectively). CONCLUSIONS: In this study, the prevalence of SRCC was found 0.7 %, which is lower than that reported in the literature. Invazive ductal carcinoma is the most common accompanying subtype. Ovarian metastases were found in 2 of 7 distant failures. Signet ring cell histology may have a predilection for ovarian metastases.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Patoloji Üroloji ve Nefroloji Hematoloji Onkoloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme Tıbbi Laboratuar Teknolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Middleton LP, Palacios DM, Bryant BR, Krebs P, Otis CN, Merino MJ. Pleomorphic lobular carcinoma: morphology, immunohistochemistry, and molecular analysis. Am J Surg Pathol. 2000;24(12):1650-1656.
  • Steinbrecher JS, Silverberg SG. Signet-ring cell carcinoma of the breast. The mucinous variant of infiltrating lobular carcinoma? Cancer. 1976;37(2):828-840.
  • Merino MJ, Livolsi VA. Signet ring carcinoma of the female breast: a clinicopathologic analysis of 24 cases. Cancer. 1981;48(8):1830-1837.
  • Hull MT, Seo IS, Battersby JS, Csicsko JF. Signet-ring cell carcinoma of the breast: a clinicopathologic study of 24 cases. Am J Clin Pathol. 1980;73(1):31-35.
  • Wu X, Zhang Z, Li X et al. Poorer prognosis of primary signetring cell carcinoma of the breast compared with mucinous carcinoma. PLoS One. 2016;11(9):e0162088.
  • Liu SM, Chen DR. Signet-ring cell carcinoma of the breast. Pathol Int. 2000;50(1):67-70.
  • Kondo Y, Akita T, Sugano I, Isono K. Signet ring cell carcinoma of the breast. Acta Pathol Jpn. 1984;34(4):875-880.
  • Koos L, Field RE. Metastatic carcinoma of breast simulating Crohn’s disease. Int Surg. 1980;65(4):359-362.
APA Akin S (2018). MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU. , 79 - 81.
Chicago Akin Serkan MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU. (2018): 79 - 81.
MLA Akin Serkan MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU. , 2018, ss.79 - 81.
AMA Akin S MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU. . 2018; 79 - 81.
Vancouver Akin S MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU. . 2018; 79 - 81.
IEEE Akin S "MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU." , ss.79 - 81, 2018.
ISNAD Akin, Serkan. "MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU". (2018), 79-81.
APA Akin S (2018). MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 19(3), 79 - 81.
Chicago Akin Serkan MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 19, no.3 (2018): 79 - 81.
MLA Akin Serkan MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.19, no.3, 2018, ss.79 - 81.
AMA Akin S MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2018; 19(3): 79 - 81.
Vancouver Akin S MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2018; 19(3): 79 - 81.
IEEE Akin S "MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 19, ss.79 - 81, 2018.
ISNAD Akin, Serkan. "MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 19/3 (2018), 79-81.