Yıl: 2018 Cilt: 19 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 131 - 134 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 20-05-2019

İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ

Öz:
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, implant çıkarımı cerrahisininendikasyonları ve komplikasyonları arasındaki ilişkiyideğerlendirmektir.GEREÇ VE YÖNTEM: 2011-2014 yılları arasında implantçıkarımı ameliyatı yapılan hastaların verileri tıbbi kayıtlarımızdanincelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, implantınanatomik bölgesi ve implantın türü değerlendirildi. Tümhastalar için kırık tedavisi ve implant çıkarımı ameliyatıarasındaki süre kaydedildi. İmplant çıkarımı ameliyatıendikasyonları analiz edildi ve komplikasyonlar ile olanilişkisi Pearson Ki-Kare testi ile değerlendirildi.BULGULAR: Yaş ortalaması 36.2 ± 18.4 olan (dağılım,5-79 yıl) 276 hastadan (116 kadın, 160 erkek) 279 implantçıkarıldı. İlk operasyondan implant çıkarımı ameliyatınakadar geçen ortalama süre 27.9 ± 33 aydı (aralık 0.25 ila240 ay). İmplantların en yaygın anatomik yerleşimlerinin93 hastada (% 33.6) tibia, 63 hastada femur (% 22.8) ve 39hastada (% 14.1) fibula olduğu görüldü. İmplant çıkarımıendikasyonları; 54 hastada (% 20) implant yetmezliği, 21hastada (% 8) derin enfeksiyon, 167 hastada (% 60) implantiritasyonu, 9 hastada (%3) psödoartroz, 44 hastada (% 16)hastanın talebi ve 40 hastada (% 14) cerrahın talebi olaraktespit edildi. Genel olarak komplikasyon oranı %17 (48hasta) olarak bulundu. İmplantın enfeksiyon nedeni ilealınması ile postoperatif enfeksiyon ve refraktür arasındaanlamlı korelasyon mevcuttu. Psödoartroz nedeniyleimplantın çıkarılması ile beklendiği gibi yeni implantihtiyacı arasında anlamlı korelasyon elde edildi.SONUÇ: İmplant çıkarma ameliyatı sırasındaki veyasonrasındaki komplikasyonların, daha önce enfeksiyon,psödoartroz ve implant yetmezliği gibi sorunlu klinikdurumlarla ilişkili olduğu tespit edildi.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Üroloji ve Nefroloji Cerrahi Ortopedi

THE RELATIONSHIP BETWEEN INDICATION AND COMPLICATION OF IMPLANT REMOVAL

Öz:
OBJECTIVE: The main purpose of this study was to evaluate the relationship between indications and complications of implant removal surgery. MATERIAL AND METHODS: The data of patients who underwent implant removal surgery between 2011 and 2014 were evaluated from our medical records. Patients’ age, gender, anatomical site of implant and the type of the implant were evaluated. The interval between the fracture treatment and implant removal were recorded for all patients. The indications for implant removal surgery were analyzed and their relationships with complications were evaluated by Pearson Chi-Square test. RESULTS: 276 patients (116 female, 160 male) with the mean age of 36.2 ± 18.4 (range, 5 to 79 years) years underwent removal of 279 implants. The mean interval from initial operation to implant removal operation 27.9 ± 33 months (range, 0.25 to 240 months). The most common anatomical sites of implants were tibia in 93 patients (33.6 %), femur in 63 patients (22.8 %) and fibula in 39 patients (14.1 %). Implant removal was indicated for implant failure in 54 patients (20%), for deep infection in 21 patients (8%), for implant irritation in 167 patients (60%), for pseudoarthrosis in 9 patients (3%), for only patient’s demand in 44 patients (16%) and for only surgeon’s demand in 40 patients (14%). Overall complication rate was 17%. There was a significant correlation between the implant removal due to infection and postoperative refracture and infection (r=0.101 p<0.001 and r=0.273 p<0.001, respectively). Significant correlation was obtained between implant removal due to implant failure and pseudoarthrosis and the need of new implant as expected (r=0.375 p<0.001 and r=0.639 p<0.001, respectively). CONCLUSIONS: Complications related to implant removal surgery has a relationship with implant removal indications such as infection, pseudoarthrosis, and implant failure.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Üroloji ve Nefroloji Cerrahi Ortopedi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Vos DI, Verhofstad MH. Indications for implant removal after fracture healing: a review of the literature. Eur J Trauma Emerg Surg 2013;39(4):327-37.
  • Haseeb M, Butt MF, Altaf T, Muzaffar K, Gupta A, Jallu A. Indications of implant removal: A study of 83 cases. Int J Health Sci (Qassim) 2017;11(1):1-7.
  • Kovar FM, Strasser E, Jaindl M, Endler G, Oberleitner G. Complications following implant removal in patients with proximal femur fractures – an observational study over 16 years. Orthop Traumatol Surg Res 2015;101(7):785-9.
  • Hanson B, van der Werken C, Stengel D. Surgeons' beliefs and perceptions about removal of orthopaedic implants. BMC Musculoskelet Disord 2008;9:73.
  • Reith G, Schmitz-Greven V, Hensel KO, Schneider MM, Tinschmann T, Bouillon B, Probst C. Metal implant removal: benefits and drawbacks--a patient survey. BMC Surg 2015;15:96.
  • Minkowitz RB, Bhadsavle S, Walsh M, Egol KA. Removal of painful orthopaedic implants after fracture union. J Bone Joint Surg Am 2007;89(9):1906-12.
  • Busam ML, Esther RJ, Obremskey WT. Hardware removal: indications and expectations. J Am Acad Orthop Surg 2006;14(2):113-20.
  • Shrestha R, Shrestha D, Dhoju D, Parajuli N, Bhandari B, Kayastha SR. Epidemiological and outcome analysis of orthopedic implants removal in Kathmandu University Hospital. Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 2013;11(42):139-43.
  • Sanderson PL, Ryan W, Turner PG. Complications of metalwork removal. Injury 1992;23(1):29-30.
APA ÜÇPUNAR H, ÖZCAN S, SOFU H, ÇAMURCU İ, duman s, KONYA M (2018). İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ. , 131 - 134.
Chicago ÜÇPUNAR Hanifi,ÖZCAN Seçkin,SOFU Hakan,ÇAMURCU İsmet Yalkın,duman serda,KONYA Mehmet Nuri İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ. (2018): 131 - 134.
MLA ÜÇPUNAR Hanifi,ÖZCAN Seçkin,SOFU Hakan,ÇAMURCU İsmet Yalkın,duman serda,KONYA Mehmet Nuri İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ. , 2018, ss.131 - 134.
AMA ÜÇPUNAR H,ÖZCAN S,SOFU H,ÇAMURCU İ,duman s,KONYA M İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ. . 2018; 131 - 134.
Vancouver ÜÇPUNAR H,ÖZCAN S,SOFU H,ÇAMURCU İ,duman s,KONYA M İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ. . 2018; 131 - 134.
IEEE ÜÇPUNAR H,ÖZCAN S,SOFU H,ÇAMURCU İ,duman s,KONYA M "İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ." , ss.131 - 134, 2018.
ISNAD ÜÇPUNAR, Hanifi vd. "İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ". (2018), 131-134.
APA ÜÇPUNAR H, ÖZCAN S, SOFU H, ÇAMURCU İ, duman s, KONYA M (2018). İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 19(4), 131 - 134.
Chicago ÜÇPUNAR Hanifi,ÖZCAN Seçkin,SOFU Hakan,ÇAMURCU İsmet Yalkın,duman serda,KONYA Mehmet Nuri İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 19, no.4 (2018): 131 - 134.
MLA ÜÇPUNAR Hanifi,ÖZCAN Seçkin,SOFU Hakan,ÇAMURCU İsmet Yalkın,duman serda,KONYA Mehmet Nuri İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.19, no.4, 2018, ss.131 - 134.
AMA ÜÇPUNAR H,ÖZCAN S,SOFU H,ÇAMURCU İ,duman s,KONYA M İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2018; 19(4): 131 - 134.
Vancouver ÜÇPUNAR H,ÖZCAN S,SOFU H,ÇAMURCU İ,duman s,KONYA M İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2018; 19(4): 131 - 134.
IEEE ÜÇPUNAR H,ÖZCAN S,SOFU H,ÇAMURCU İ,duman s,KONYA M "İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 19, ss.131 - 134, 2018.
ISNAD ÜÇPUNAR, Hanifi vd. "İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 19/4 (2018), 131-134.