Yıl: 2018 Cilt: 24 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 437 - 482 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.14527/kuey.2018.011 İndeks Tarihi: 28-05-2019

The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers

Öz:
The aim of this research is to determine whether organizational trust plays a role in the effect of school administrators’leadership on teachers’ job satisfaction. In the study conducted according to the ex post facto causaldesign, data from 2561 teachers working in Şanlıurfa province were analyzed. Three structural equation modelsbased on maximum likelihood estimation have been established to determine the effect of leadership on organizationaltrust and job satisfaction and to determine the mediator role of organizational trust. According to theresults of the research, leadership indirectly affects job satisfaction through organizational trust. It has also beendetermined that school administrators exhibit adequate levels of leadership, teachers trust their organizationsand have job satisfaction, leadership affects organizational trust at a very high level and organizational trustaffects job satisfaction moderately. In the researches where leadership and job satisfaction are studied, it issuggested to include organizational trust. For increased job satisfaction of teachers through leadership, teachersshould first trust their organizations.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Okul Yöneticilerinin Liderliğinin Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisinde Örgütsel Güvenin Rolü

Öz:
Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin sergiledikleri liderliğin öğretmenlerin iş doyumuna olan etkisinde örgütsel güvenin aracı rol oynayıp oynamadığını belirlemektir. Nedensel desene göre yürütülen araştırmada Şanlıurfa ilinde görev yapan 2561 öğretmenden elde edilen veriler çözümlenmiştir. Liderliğin örgütsel güven ve iş doyumuna olan etkisini ve örgütsel güvenin aracı rolünü belirlemek için en çok olabilirlik hesaplamasına dayalı üç yapısal eşitlik modeli kurulmuştur. Araştırma sonucuna göre liderlik iş doyumunu örgütsel güven aracılığıyla dolaylı olarak etkilemektedir. Okul yöneticilerinin yeterince liderlik sergiledikleri, öğretmenlerin örgütlerine güvendikleri, öğretmenlerin işlerinde doyum yaşadıkları, liderliğin örgütsel güveni çok yüksek düzeyde etkilediği ve örgütsel güvenin iş doyumunu orta düzeyde etkilediği de belirlenmiştir. Liderlik ile iş doyumunun ele alındığı araştırmalarda örgütsel güvenin de incelenmesi ve liderlik yoluyla öğretmenlerin iş doyumlarının artırılması için öğretmenlerin örgütlerine duydukları güvenin sağlanması önerilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
5
8
6
APA Boyaci A, KARACABEY M, Bozkuş K (2018). The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers. , 437 - 482. 10.14527/kuey.2018.011
Chicago Boyaci Adnan,KARACABEY MEHMET FATİH,Bozkuş Kıvanç The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers. (2018): 437 - 482. 10.14527/kuey.2018.011
MLA Boyaci Adnan,KARACABEY MEHMET FATİH,Bozkuş Kıvanç The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers. , 2018, ss.437 - 482. 10.14527/kuey.2018.011
AMA Boyaci A,KARACABEY M,Bozkuş K The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers. . 2018; 437 - 482. 10.14527/kuey.2018.011
Vancouver Boyaci A,KARACABEY M,Bozkuş K The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers. . 2018; 437 - 482. 10.14527/kuey.2018.011
IEEE Boyaci A,KARACABEY M,Bozkuş K "The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers." , ss.437 - 482, 2018. 10.14527/kuey.2018.011
ISNAD Boyaci, Adnan vd. "The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers". (2018), 437-482. https://doi.org/10.14527/kuey.2018.011
APA Boyaci A, KARACABEY M, Bozkuş K (2018). The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(3), 437 - 482. 10.14527/kuey.2018.011
Chicago Boyaci Adnan,KARACABEY MEHMET FATİH,Bozkuş Kıvanç The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 24, no.3 (2018): 437 - 482. 10.14527/kuey.2018.011
MLA Boyaci Adnan,KARACABEY MEHMET FATİH,Bozkuş Kıvanç The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.24, no.3, 2018, ss.437 - 482. 10.14527/kuey.2018.011
AMA Boyaci A,KARACABEY M,Bozkuş K The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2018; 24(3): 437 - 482. 10.14527/kuey.2018.011
Vancouver Boyaci A,KARACABEY M,Bozkuş K The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2018; 24(3): 437 - 482. 10.14527/kuey.2018.011
IEEE Boyaci A,KARACABEY M,Bozkuş K "The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, ss.437 - 482, 2018. 10.14527/kuey.2018.011
ISNAD Boyaci, Adnan vd. "The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of School Administrators on Job Satisfaction of Teachers". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 24/3 (2018), 437-482. https://doi.org/10.14527/kuey.2018.011