Yıl: 2018 Cilt: 18 Sayı: 35 Sayfa Aralığı: 73 - 101 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-06-2019

Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

Öz:
İşletmeler, finansman ihtiyacını genellikle bankalardan temin etmiş oldukları krediler yoluyla sağlamaktadırlar. Bankalar vermiş oldukları kredilerin teminatını oluşturmak üzere, çoğunlukla işletmelerdeki taşınır varlıkları rehnetmektedirler. Buna karşılık, işletmelerin taşınır varlıklarının rehnedilmesinde birtakım güçlükler mevcuttu.6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, bu zorlukları ortadan kaldırmayı ve işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Anılan Yasa bu bağlamda, rehin sözleşmesine taraf olabilecek kişilerin kapsamını genişletmiş, rehin sözleşmesinin elektronik ortamda yapılabilmesine imkân tanımış, rehin hakkı kurulabilecek varlıkları sınırlı sayıda olmaktan çıkarmış, rehinli taşınır sicili ile aleniyeti sağlamış ve takibe imkân vermiş, rehin borçlusunun temerrüdü halinde alacaklıya rehin konusu varlıkların mülkiyetini talep etme hakkı tanınmıştır. Böylece, işletmelerin teminat vermesini kolaylaştırarak, finansmana daha kolay ulaşmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, Yasanın birçok hükmü öğretide eleştirilmiştir. Bu çalışmada, özelikle finansman sağlamayı kolaylaştırmayı amaçlayan hükümlere yönelik çeşitli değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

The Law of Movable Pledge on Commercial Transactions (In Terms of Accessibility to Finance)

Öz:
Businesses often provide financing needs through loans that they have obtained from banks. Banks pledge movable assets in businesses to provide secure for their loans. On the other hand, there were some difficulties in pledging movable assets. The Law Of Movable Pledge On Commercial Transactions aims to remove these challenges and make it easier for businesses to access financing. In this context, the Act extends scope of persons who may be party to the pledge agreement, allows the pledge agreement to be made electronically, the pledgeable assets were excluded from being limited, provides the publicity with pledged movable registry and allows for follow-up and the right to claim the property of pledged assets of the creditor when the debtor of pledge falls in default. However, many provisions of the law have been criticized in the doctrine. In this study, especially the provisions that aimed to access easily finance evaluated.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA BİÇER L (2018). Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu. , 73 - 101.
Chicago BİÇER LEVENT Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu. (2018): 73 - 101.
MLA BİÇER LEVENT Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu. , 2018, ss.73 - 101.
AMA BİÇER L Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu. . 2018; 73 - 101.
Vancouver BİÇER L Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu. . 2018; 73 - 101.
IEEE BİÇER L "Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu." , ss.73 - 101, 2018.
ISNAD BİÇER, LEVENT. "Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu". (2018), 73-101.
APA BİÇER L (2018). Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), 18(35), 73 - 101.
Chicago BİÇER LEVENT Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED) 18, no.35 (2018): 73 - 101.
MLA BİÇER LEVENT Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), vol.18, no.35, 2018, ss.73 - 101.
AMA BİÇER L Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED). 2018; 18(35): 73 - 101.
Vancouver BİÇER L Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED). 2018; 18(35): 73 - 101.
IEEE BİÇER L "Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu." Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), 18, ss.73 - 101, 2018.
ISNAD BİÇER, LEVENT. "Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED) 18/35 (2018), 73-101.