Yıl: 2018 Cilt: 25 Sayı: 111 Sayfa Aralığı: 246 - 253 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7216/130075992018251 1109 İndeks Tarihi: 10-06-2019

YUVARLAK ÖRME KUMAŞ HATALARININ KONTROL KARTLARIYLA İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

Öz:
Günümüzde üretim yapan tüm sektörlerin temel hedeflerinden biri üretim kalitesini arttırm aktır. Kalite k ontrol uygula maları, özellik le kumaş üre ticilerinin her ürün çıktısında gerçekleş tirdiği bir fa aliyettir. Bu ç alışmada da, toplamda 10 adet yuvarlak örme makinesi ile kumaş üretimi yap an bir tekstil işletmesinde, kumaş hataları kontrol kartları kullanılarak analiz edilmiştir. Ö ncelikle kumaş hata sınıflan dırılması gerçekleştirilmiş, ardından ist atistiksel kalite kontrol yö ntemlerinden (geleneksel ve Laney) u-kontrol kartı kullanılarak he m makine hem de hata tipleri açısından kontrol limitleri dışındaki hatalar tespit edilmiştir. Kumaş hatası ne denleri araştırılarak hataların minimize edilmesi için gerekli öneriler verilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Malzeme Bilimleri, Tekstil

STATISTICAL ANALYSIS OF CIRCULAR KNITTING FABRIC DEFECTS WITH CONTROL CHARTS

Öz:
One of the main o bjectives of a ll sectors of production nowadays is to increase the p roduction quality. Quality control practic es are an activity perform ed by fabric producers at the end of each product on process. In this study, fabric defects were analyzed by using control charts in a textile factory which produces kn itted fabric b y 10 circular knitting ma hines in total. First, fabric defect classification was p erformed, th n defects which were out of the control limits were determined for both machine and defect types using the statistical quality control methods (traditional and Laney) u-control chart. Fabric defect causes hav e been invest gated and su gestions hav e been given to minimize th ose defects.
Anahtar Kelime:

Konular: Malzeme Bilimleri, Tekstil
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÜNAL C, AĞIRGAN A (2018). YUVARLAK ÖRME KUMAŞ HATALARININ KONTROL KARTLARIYLA İSTATİSTİKSEL ANALİZİ. , 246 - 253. 10.7216/130075992018251 1109
Chicago ÜNAL Can,AĞIRGAN AHMET ÖZGÜR YUVARLAK ÖRME KUMAŞ HATALARININ KONTROL KARTLARIYLA İSTATİSTİKSEL ANALİZİ. (2018): 246 - 253. 10.7216/130075992018251 1109
MLA ÜNAL Can,AĞIRGAN AHMET ÖZGÜR YUVARLAK ÖRME KUMAŞ HATALARININ KONTROL KARTLARIYLA İSTATİSTİKSEL ANALİZİ. , 2018, ss.246 - 253. 10.7216/130075992018251 1109
AMA ÜNAL C,AĞIRGAN A YUVARLAK ÖRME KUMAŞ HATALARININ KONTROL KARTLARIYLA İSTATİSTİKSEL ANALİZİ. . 2018; 246 - 253. 10.7216/130075992018251 1109
Vancouver ÜNAL C,AĞIRGAN A YUVARLAK ÖRME KUMAŞ HATALARININ KONTROL KARTLARIYLA İSTATİSTİKSEL ANALİZİ. . 2018; 246 - 253. 10.7216/130075992018251 1109
IEEE ÜNAL C,AĞIRGAN A "YUVARLAK ÖRME KUMAŞ HATALARININ KONTROL KARTLARIYLA İSTATİSTİKSEL ANALİZİ." , ss.246 - 253, 2018. 10.7216/130075992018251 1109
ISNAD ÜNAL, Can - AĞIRGAN, AHMET ÖZGÜR. "YUVARLAK ÖRME KUMAŞ HATALARININ KONTROL KARTLARIYLA İSTATİSTİKSEL ANALİZİ". (2018), 246-253. https://doi.org/10.7216/130075992018251 1109
APA ÜNAL C, AĞIRGAN A (2018). YUVARLAK ÖRME KUMAŞ HATALARININ KONTROL KARTLARIYLA İSTATİSTİKSEL ANALİZİ. Tekstil ve Mühendis, 25(111), 246 - 253. 10.7216/130075992018251 1109
Chicago ÜNAL Can,AĞIRGAN AHMET ÖZGÜR YUVARLAK ÖRME KUMAŞ HATALARININ KONTROL KARTLARIYLA İSTATİSTİKSEL ANALİZİ. Tekstil ve Mühendis 25, no.111 (2018): 246 - 253. 10.7216/130075992018251 1109
MLA ÜNAL Can,AĞIRGAN AHMET ÖZGÜR YUVARLAK ÖRME KUMAŞ HATALARININ KONTROL KARTLARIYLA İSTATİSTİKSEL ANALİZİ. Tekstil ve Mühendis, vol.25, no.111, 2018, ss.246 - 253. 10.7216/130075992018251 1109
AMA ÜNAL C,AĞIRGAN A YUVARLAK ÖRME KUMAŞ HATALARININ KONTROL KARTLARIYLA İSTATİSTİKSEL ANALİZİ. Tekstil ve Mühendis. 2018; 25(111): 246 - 253. 10.7216/130075992018251 1109
Vancouver ÜNAL C,AĞIRGAN A YUVARLAK ÖRME KUMAŞ HATALARININ KONTROL KARTLARIYLA İSTATİSTİKSEL ANALİZİ. Tekstil ve Mühendis. 2018; 25(111): 246 - 253. 10.7216/130075992018251 1109
IEEE ÜNAL C,AĞIRGAN A "YUVARLAK ÖRME KUMAŞ HATALARININ KONTROL KARTLARIYLA İSTATİSTİKSEL ANALİZİ." Tekstil ve Mühendis, 25, ss.246 - 253, 2018. 10.7216/130075992018251 1109
ISNAD ÜNAL, Can - AĞIRGAN, AHMET ÖZGÜR. "YUVARLAK ÖRME KUMAŞ HATALARININ KONTROL KARTLARIYLA İSTATİSTİKSEL ANALİZİ". Tekstil ve Mühendis 25/111 (2018), 246-253. https://doi.org/10.7216/130075992018251 1109