Yıl: 2018 Cilt: 31 Sayı: Özel Sayı Sayfa Aralığı: 111 - 128 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 11-06-2019

Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme

Öz:
Ayrı bir disiplin alanı olduğu artık kabul edilen yabancılara Türkçeöğretiminin önemi her geçen gün artmaktadır. Ancak yabancılara Türkçe öğretiminehâkim uzmanların yetiştirilmesi, ders materyallerinin oluşturulması, Türkçeninöğretimine uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi gibi çeşitli sorunlar da henüzçözülebilmiş değildir. Bu sorunların çözümüne katkı sağlaması için başvurulmasıgereken en önemli kaynaklardan biri de alana özgü yazılmış kaynak kitaplardır.Yabancılara Türkçe öğretimine ilişkin alan yazında çeşitli kaynak kitaplar yeralmaktadır. Bu çalışmada da yabancılara Türkçe öğretimini doğrudan içeriklendirenTürkçe yazılmış kaynak kitapların incelenmesi amaçlanmıştır. İçerik çözümlemesiyapılan çalışmada ele alınan kitaplar bölümlenlendirme, bölümlerin ve konularıniçeriklendirilmesi, kitaplar arasındaki içeriklendirmede ortaklıklar ve farklılıklar gibiaçılardan ele alınmıştır. Alana özgü pek çok kaynakça çalışması yapılmışkenkaynakların içeriğinin çözümlenmesine dair yeterli çalışma bulunmamaktadır. Buçalışmayla belirtilen eksikliğin giderilmesi, bundan sonra yazılacak olan kaynakkitaplara yol gösterilmesi ve alan yazındaki eksikliklerin belirlenmesi bağlamındaalana katkı sağlanması beklenmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

A Study About the Source Books Written on Teaching Turkish Language to Foreigners

Öz:
The importance of teaching foreign languages, which is now accepted as a separate discipline, is increasing day by day. However, various problems have not been solved yet, such as training of Turkish language teaching experts for foreigners, the creation of course materials, and the selection of appropriate methods and techniques for teaching Turkish. In order to contribute to the resolution of these problems, one of the most important sources to be referred to is source books written specially for the field. There are various reference books about teaching Turkish to foreigners in the literature. In this study, it is aimed to examine source books written in Turkish in which the content of Turkish teaching for foreigners is directly created. In the study, the books, whose content analysis were made, were approached in terms of chapter divisions, content of sections and topics, the common and different aspects of contents in books. While there are many bibliographic studies that are specific to the field, there is not enough study to analyze the content of the resources. With this study, it is expected to make contribution to the field within the context of elimination of the mentioned deficiencies and guidance to the source books to be written thereafter as well as determination of the deficiencies in the literature.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Demircan, Ö. (1975). Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Bir Kaynakça Denemesi. Dil ve Edebiyat Dergisi (Dil Öğretimi Özel Sayısı), 31 (285), 242-266.
 • Develi, H. vd. (Editörler) (2017). Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı 1. Cilt. İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Develi, H. vd. (Editörler) (2017). Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı 2. Cilt. İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Durmuş, M.(2013). Yabancılara Türkçe Öğretimi. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Durmuş, M. ve Okur, A. (Editörler) (2013). Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Erdem, İ. (2009). Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi. Turkish Studies, 4 (3), 888-938.
 • Göçer, A. ve Moğol, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış. Turkish Studies, 6 (3), 797-810.
 • Göçer, A. Tabak, G. ve Coşkun, A. (2012). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kaynakçası. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), 32, 73-126.
 • Göçer, A. Çaylı, C. ve Çavuş, S. (2016). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimiyle İlgili Kaynakça Denemelerine Kesitsel Bir Katkı: 2013-2015 Yılları. Uluslararası Türkçe eğitimi ve Öğretimi Dergisi: Kuram ve Uygulama, 1(1), 20-85.
 • Güzel, A. ve Barın, E. (2013). Yabancıl Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Ankara: Akçağ Basım Yayın.
 • Kahriman, Ramazan; Dağtaş, Abdullah; Çapoğlu, Erhan ve Ateşal, Zeynep (2013). Yabancılara Türkçe Öğretimi Kaynakçası. Türük Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 80-132.
 • Sarıçoban, A. (2015). Yabancılara Türkçe Öğretimi Metodolijisi. Ankara: Anı Yay.
 • Şahin, A. (Editör) (2014). Yabancı dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler. Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Şahin, A. vd. (2012). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yaylı, D. ve Bayyurt, Y. (Editörler) (2011). Yabancılara Türkçe Öğretimi Politika Yöntem ve Beceriler (Yenilenmiş 2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, F. ve Tüfekçioğlu, B. (Editörler) (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yöntemler-Beceriler-Uygulamalar. Ankara: Pegem Akademi Yay.
APA ÇAĞLAYAN DİLBER N (2018). Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme. , 111 - 128.
Chicago ÇAĞLAYAN DİLBER Nilay Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme. (2018): 111 - 128.
MLA ÇAĞLAYAN DİLBER Nilay Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme. , 2018, ss.111 - 128.
AMA ÇAĞLAYAN DİLBER N Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme. . 2018; 111 - 128.
Vancouver ÇAĞLAYAN DİLBER N Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme. . 2018; 111 - 128.
IEEE ÇAĞLAYAN DİLBER N "Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme." , ss.111 - 128, 2018.
ISNAD ÇAĞLAYAN DİLBER, Nilay. "Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme". (2018), 111-128.
APA ÇAĞLAYAN DİLBER N (2018). Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(Özel Sayı), 111 - 128.
Chicago ÇAĞLAYAN DİLBER Nilay Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31, no.Özel Sayı (2018): 111 - 128.
MLA ÇAĞLAYAN DİLBER Nilay Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.Özel Sayı, 2018, ss.111 - 128.
AMA ÇAĞLAYAN DİLBER N Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 31(Özel Sayı): 111 - 128.
Vancouver ÇAĞLAYAN DİLBER N Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 31(Özel Sayı): 111 - 128.
IEEE ÇAĞLAYAN DİLBER N "Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, ss.111 - 128, 2018.
ISNAD ÇAĞLAYAN DİLBER, Nilay. "Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31/Özel Sayı (2018), 111-128.