Yıl: 2018 Cilt: 1 Sayı: 57 Sayfa Aralığı: 92 - 102 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 11-06-2019

HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE

Öz:
Osmanlı’da ilk gazete 1831 senesinde yayımlanmasına karşın gazetelerin kamuoyu oluşturduğu dönem 1860 yıllarıd ır.1860’lı yıllarında hem birçok gazete çıkmış hem de gazeteler ülkenin sorunlarını bağımsız bir şekilde ele alıp halkıyönlendirmiştir. Bu dönemde yayımlanan gazetelerden biri de 1870 senesinde çıkan Hadika gazetesidir. Hadika ,1860’lıla rın sonlarına doğru devletin basını kontrol altına aldığı için siyasi haberlerden daha ziyade ansiklopedik bilgiveren bir yayım politikası gütmüştür. Hadika’da farklı konularda yazılar görülmesine karşın içeriğin çoğunluğunuekonomi yazıları oluşturmuştur. Bu yazılarla hem halkın iktisadi bilgi seviyesi artırılmak istenmiş hem de iktis adimeselelere rağbet etmesi hedeflenmiştir. Hadika, ülkede iktisadi kalkınmasını sağlamak amacıyla şirketleşmeninyaygınlaşmasına çalışmış ve halkı bu doğrultuda yönlendirmiştir. Hadika’da görülen yazılar milli iktisat görüşüdoğrultusunda şekillenmiştir. Ülkenin iktisaden gelişmesi için ülkede milli iktisat düşüncesinin aşılanmasını çalışmışve bu doğrultuda yerli ürünlere rağbet edilmesini istemiştir. Ülkede “İttihadı Efkar-ı Milliye” düşüncesiningörülmesiyle ülkenin iktisaden kalkınacağını belirtmiştir.
Anahtar Kelime:

HADIKA NEWSPAPER AND NATIONAL ECONOMY: "ITTİHAD-I EFKAR-I MİLLİYE"

Öz:
Although the first newspaper in the Ottoman Empire was published in 1831, the period in which the newspapers constituted public opinion was 1860's. In the 1860s many newspapers appeared and the newspapers handled the problems of the country independently and directed the people. One of the newspapers published in this period is the Hadika newspaper which appeared in 1870. As Hadika controlled the state's press towards the end of the 1860s, it was a policy of publication that gave more encyclopedic information than political news. Despite the fact that different writings are not seen in Hadika, the majority of the contents are economic writings. It is aimed that the level of economic knowledge of the people should be increased and that they should appeal to economic issues. Hadika worked for the expansion of the company in order to provide economic development in the coun try and directed the people in this direction. The writings in Hadika were shaped in line with the national economic view. In order for the country to develop economically, the country has tried to imbue the idea of national economy and demanded that it be favored by domestic products in this direction. In the country, "İttihadı Efkar-ı Milliye" stated that the country would be developed economically by not being considered.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • (İmzasız), (18 Şubat 1870), Bağ ve Bahçecilik, Hadika, 1: 4-5.
 • (İmzasız), (5 Ağustos 1870), Usulü Fen Defteri, Hadika, 25: 195-196
 • (İmzasız), (13 Ocak 1871), Bazı Esnaf Hakkında Bir Zat Tarafından Gönderilen Varakadır, Hadika, 47: 374-375.
 • (İmzasız), (18 Mart 1870/26 Mart 1870/2 Nisan 1870/9 Nisan 1870/23 Nisan 1870), Esbab- ı Tedenni Sanat ve Âdem-i ittihadı Millet Hakkında İki Kimsenin Muhaveresi 1, 2, 3, 4, 5 Hadika, 5: 38-39; 6: 46-48; 7: 56; 8: 63-64; 10: 79.
 • (İmzasız), (6 Kasım 1870), Erbab-ı Sanayi ve Ziraata Gayret, Hadika, 38: 303
 • (İmzasız), (18 Şubat 1870), Banka ve İmaliyatı ve Muamelatı, Hadika, 1: 5-6.
 • (İmzasız), (23 Eylül 1870/30 Eylül 1870/ 7 Ekim 1870/ 14 Ekim 1870/ 21 Ekim 1870/ 28 Ekim 1870), İki Zatın Şirket Teşkili Hakkında Olan Muhaveresi Olup Bir Zat Tarafından Merkezi İdaremize Gönderildiğinden Aynıyla Derc Olunmuştur 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hadika, 32: 254-255; 33: 263-264; 34: 271-272; 35: 276-277; 36: 287; 37: 295.
 • (İmzasız), (9 Aralık 1870), Şirket Hakkında Sitayiş ve İhtar, Hadika, 43: 341-342.
 • (İmzasız), (19 Ağustos 1870), Kumpanyaya Dair, Hadika, 27: 215.
 • (İmzasız), (16 Eylül 1870), Fabrika ve Kumpanya Hakkında Bir Bend, Hadika, 31: 246.
 • (İmzasız), (16 Eylül 1870), Zamime, Hadika, 31: 246-247.
 • (İmzasız), (29 Nisan 1870), Ziraat Mektebi ve Numune Çiftliği, Hadika, 11: 86-87.
 • Ahmet Rüşdi (8 Temmuz 1870), Merkez İdaremize Vürud Eden Bir Varakadır, Hadika, 21: 163.
 • (İmzasız), (18 Mart 1870), Kız Sanayi Mektebi, Hadika, 5: 37-38.
 • Hadika (18 Şubat 1870), Birinci Dönem, 1: 1.
 • Hadika (17 Mart 1871), İkinci Dönem, 1: 1.
 • Jeltyakov A. D. (1979), Türkiye’nin Sosyo-Politik ve Kültürel Hayatında Basın (1729-1908 Yılları), Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik.
 • “Hadika” (1981), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul, Dergâh Yayımları, 4: 4.
 • Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını (1938), Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış, İstanbul, Devlet Basımevi.
 • Yazıcı, N. (1997), Hadika, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Diyanet Vakfı Yayımları, 15: 18.
 • İnuğur, M. N. (1999), Basın ve Yayım Tarihi, 4. Basım, İstanbul, Der Yayımları.
APA Demir K (2018). HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE. , 92 - 102.
Chicago Demir Kenan HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE. (2018): 92 - 102.
MLA Demir Kenan HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE. , 2018, ss.92 - 102.
AMA Demir K HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE. . 2018; 92 - 102.
Vancouver Demir K HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE. . 2018; 92 - 102.
IEEE Demir K "HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE." , ss.92 - 102, 2018.
ISNAD Demir, Kenan. "HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE". (2018), 92-102.
APA Demir K (2018). HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(57), 92 - 102.
Chicago Demir Kenan HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1, no.57 (2018): 92 - 102.
MLA Demir Kenan HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.57, 2018, ss.92 - 102.
AMA Demir K HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 1(57): 92 - 102.
Vancouver Demir K HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 1(57): 92 - 102.
IEEE Demir K "HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, ss.92 - 102, 2018.
ISNAD Demir, Kenan. "HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1/57 (2018), 92-102.