Yıl: 2018 Cilt: 31 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 589 - 612 Metin Dili: Türkçe

Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri

Öz:
Bu çalışmada sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin öğrenciyi ve çevresinitanımaya yönelik tekniklerden bir tanesi olan ev ziyaretleri hakkındaki görüşleribelirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desen ve yarıyapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada on sınıf öğretmeni ile yediokul öncesi öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda evziyaretlerinin öğrenciyi tanıma açısından olumlu bir etki meydana getirdiği ortayaçıkmıştır. Öğretmenler ev ziyaretleri ile öğrencinin yaşadığı ev ortamı hakkında bilgisahibi olarak sosyo-ekonomik durumu hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibiolduklarını düşünmektedirler. Zaman zaman öğrenci bilgi formları ile sağlananbilgilerle birebir karşılaşmanın çocuğun içinde yaşadığı koşulları anlama konusundadaha etkili olduğu belirlenmiştir. Bu ziyaretlerin öğrencinin yaşadığı ruhsal vesosyal sorunları, ihtiyaçlarını, varsa çocuğun anlatamadığı durumları anlamayı veçözmeye yardımcı olmayı kolaylaştırdığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Primary and Pre-school Teachers’ Opinions about Home Visits

Öz:
In this study, the opinion of classroom and pre-school teachers about the home visits, which are one of the techniques to understand the students and their environment, were identified. Here, among the qualitative research methods, the semi-structured interview method was employed. The interviews were made with 10 primary school teachers and 7 preschool teachers during the study. The results revealed that the home visits have a positive effect in terms of understanding the student. The teachers stated that, even for a little while, they had an opportunity to observe the parents’ attitudes towards each other or their children. By obtaining information about students’ home environment during these visits, the teacher thought that they had detailed information about the socio-economic conditions of students. It was determined that personally observing the conditions of student in terms of the information provided by student information forms is more effective in understanding the conditions, in which the child lives. It was found that such visits make it easier to understand and solve the student’s mental and social problems, to understand their needs and (if any) the issues they can’t tell.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktepe, V., 2005. Eğitimde bireyi tanımanın önemi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 15-24.
 • Allen, S. F. and Tracy, E. M., 2003. Revitalizing the role of home visiting schools. Children&Schools, 26(4), 197-208.
 • Ascher, C., 1988. Improving the school-home connection for poor and minority urban students. The Urban Review, 20(2), 109-123.
 • Barton, P. E. and Coley, R. J., 2007. The family: America’s smallest school. Princeton: Educational Testing Service.
 • Binicioğlu, G., 2010. İlköğretimde okul-aile iletişim etkinlikleri: Öğretmen ve veli görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F., 2016. Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceylan, M. ve Akar, B., 2010. Ortaöğretimde okul-aile işbirliği ile ilgili öğretmen ve veli görüşlerinin incelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 43-64.
 • Creswell, J.W., 2003. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. California: Sage Publications Inc.
 • Cutting, A. L. and Dunn, J., 1999. Theory of mind, emotion understanding, language, and family background: Individual difference and interrelations. Child Development, 70(4), 853-865.
 • Epstein, J. L., 2001. School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools. Baltimore: Westview Press.
 • Erkan, S., Tarman, İ., Ömrüuzun, I., Koşan, Y., Kuru, N. Ve Kaymak S., 2015. Okul öncesi eğitimde ev ziyaretlerine ilişkin öğretmen ve ebeveyn görüşlerinin belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2): 307-322.
 • Gomby, D. S., Culross, P. L. and Behrman, R. E., 1999. Home visiting: Recent program evaluations: Analysis and recommendations. The Future of Children, 9(1), 4-26.
 • Gökyer, N., 2017. Okul öncesi öğretmenlerinin uyguladıkları aile katılım stratejileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3):334-348.
 • Gülcan, M. G. ve Taner, N., 2011. Öğretmen görüşlerine göre ilköğretimde ev ziyaretlerinin okul başarısına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 129-144.
 • Hamre, B. K. and Pianta, R. C., 2006. Chidren’s needs III. Development, prevention, and intervention. In Bear, George G. & Minke, Kathleen M. (Eds), Student-teacher reIationship (pp. 59-71). Washington, DC, US: National Association of School Psychologists.
 • Hill, N. E. and Taylor, L. C., 2004. Parental school involvement ans children’s academic achievement. American Psychological Society, 13(4), 161-164.
 • Johnson, R. B. and Christensen, L. B., 2014. Eğitim araştırmaları nitel, nicel ve karma yaklaşımlar. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Koyuncu-Şahin, M., 2018. Okul öncesi eğitimde aile iletişim etkinliklerine yönelik öğretmen ve yönetici bakış açıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55): 670-684.
 • Lareau, A., 1996. Assessing parent involvement in schooling: A critical analysis. In A. Booth & J.F. Dunn (Eds.), Family-school links: How do they affect educational outcomes? (pp. 57–64). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Mcintyre, E., Kyle, D., Moore, G. and Sweazy, R. A., 2001. Linking home and school through family visits. Language Arts, 78(3), 264-272.
 • Meyer, J. A. and Mann, M. B., 2006. Teachers’ perceptions of benefits of home visits for early elementary children. Early Childhood Education Journal, 34(1), 93-97.
 • Meyer, J. A., Mann, M. B. and Becker, J., 2011. A five-year follow-up: Teachers’ perceptions of benefits of home visits for early elementary children. Early Childhood Educational Journal, 39, 191-196.
 • Moles, O. C., 1993. Collaboration between schools and disadvantaged parents: Obstacles and openings. In N. F. Chavkin (Ed.), Families and schools in a pluralistic society (pp. 21–49). Albany: State University ofNew York Press.
 • Okagaki, L., and Frensch, P. A., 1998. Parental support for Mexican-American school achievement. In H. I. McCubbin, E. A.Thompson,A. I. Thompson, & J. E. Fromer (Eds.), Resiliency in native American and immigrant families (pp. 325–342). Thousand Oaks, CA: SagePublications.
 • Rivera, M. K., 2006. Rediscovering the later version of Maslow's hierarchy of needs: Self-transcendence and opportunities for theory, research, and unification. Review of General Psychology, 10(4), 302-317.
 • Saraç, M., 2015. Ev ziyaretlerinin öğrenci başarısına etkisinin incelenmesi. Tezsiz yüksek lisans projesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Stetson, R., Stetson, E., Sinclair, B. and Nix, K., 2012. Home visits: Teacher Reflections abaout relationships, student behavior, and achievement. Issues in Teacher Education, 21(1), 21-37.
 • UNICEF, 2016. The innocenti report card. UNICEF office of research, Florence, Italy.
 • Ünüvar, P., 2010. Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3): 719-730.
 • Weiss, H. B., 1993. Home visits: Necessary but not sufficient. The Future of Children, 3(3), 113-128.
APA KAR E, MERCAN UZUN E, YAZICI D (2018). Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri. , 589 - 612.
Chicago KAR Eda Bütün,MERCAN UZUN ELİF,YAZICI DİLA NUR Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri. (2018): 589 - 612.
MLA KAR Eda Bütün,MERCAN UZUN ELİF,YAZICI DİLA NUR Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri. , 2018, ss.589 - 612.
AMA KAR E,MERCAN UZUN E,YAZICI D Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri. . 2018; 589 - 612.
Vancouver KAR E,MERCAN UZUN E,YAZICI D Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri. . 2018; 589 - 612.
IEEE KAR E,MERCAN UZUN E,YAZICI D "Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri." , ss.589 - 612, 2018.
ISNAD KAR, Eda Bütün vd. "Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri". (2018), 589-612.
APA KAR E, MERCAN UZUN E, YAZICI D (2018). Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 589 - 612.
Chicago KAR Eda Bütün,MERCAN UZUN ELİF,YAZICI DİLA NUR Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31, no.2 (2018): 589 - 612.
MLA KAR Eda Bütün,MERCAN UZUN ELİF,YAZICI DİLA NUR Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, 2018, ss.589 - 612.
AMA KAR E,MERCAN UZUN E,YAZICI D Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 31(2): 589 - 612.
Vancouver KAR E,MERCAN UZUN E,YAZICI D Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 31(2): 589 - 612.
IEEE KAR E,MERCAN UZUN E,YAZICI D "Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, ss.589 - 612, 2018.
ISNAD KAR, Eda Bütün vd. "Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31/2 (2018), 589-612.