Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 102 - 109 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 20-06-2019

Glokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizi

Öz:
Amaç: Optik koherens tomografi (OKT) ile değerlendirilen maküla volüm analizinin glokomun tanısı ve takibinde kullanımını araştır-maktır.Gereç ve Yöntemler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, göz kliniğinde takip edilen 50 glokom hastası ve sağlıklı gönüllülerden seçilen 50normal birey çalışmaya dahil edildi. Glokom grubundaki hastalar görme alanına göre erken evre glokom (35 hasta) ve ileri evre glokom(15 hasta) olarak iki gruba ayrıldı. Stratus-OKT ile optik sinir başı (OSB), peripapiller retina sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlığı ve makülavolümü ölçümleri yapıldı. Maküla volümü ve diğer OKT parametrelerinin glokomun varlığı ve evresi ile ilişkisi incelendi. Maküla volü-mü, ortalama RSLT kalınlığı ve C/D oranının glokom tanısında duyarlılığını karşılaştırmak için ROC analizi yapıldı.Bulgular: Ortalama maküler volüm değerleri erken evre glokomda 6,59 ± 0,44 mm 3 , ileri evre glokomda 6,05 ± 0,38 mm 3 ve kontrolgrubunda 6,98 ± 0,34 mm 3 olarak bulundu. Erken ve ileri evre glokom gruplarının hem kontrol grubu ile, hem de birbirleri ile olan karşılaş-tırmalarında, fovea volümü hariç tüm volüm parametrelerinde, tüm RSLT parametrelerinde ve disk alanı hariç tüm OSB parametrelerindeanlamlı fark tespit edildi (P<0,05). ROC analizleri sonucu elde edilen AUROC değerleri maküla volümü, RSLT ve C/D oranı için sırasıyla0,786, 0,814 ve 0,912 olarak hesaplandı.Sonuç : OKT ile maküla volümü analizi glokomatöz yapısal defektlerin değerlendirilmesinde objektif ve kantitatif veriler sağlar. Makülerölçümlerin glokom tanısı ve takibinde OSB ve RSLT parametreleri ile birlikte kullanımı uygun bir yaklaşım olacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Göz Hastalıkları

Macular Volume Analysis in the Diagnosis and Follow-up of Glaucoma

Öz:
Purpose: To investigate the usefulness of macular volume analysis calculated by optical coherence tomography (OCT) for glaucoma diagnosis and follow-up. Materials and method: Fifty glaucoma patients who were examined in ophthalmology department of Ondokuz Mayıs University and 50 healthy volunteers were included in the study. Glaucomatous eyes were divided into two groups based on visual fi eld test as early stage glaucoma (35 patients) and advanced stage glaucoma (15 patients). The measurements of optic nerve head (ONH), retinal nerve fi ber layer (RNFL) thickness and macular volume were performed by Stratus-OCT. The relationship between the macular volume and the presence and stage of glaucoma was investigated. ROC analysis was performed to compare the sensitivity of macular volume, RNFL thickness, and C/D ratio in the diagnosis of glaucoma. Results: Mean macular volume was 6.59±0.44mm 3 in early stage glaucoma, 6.05±0.38mm 3 in advanced stage glaucoma and 6.98±0.34mm 3 in control group. In the comparison of early and advanced glaucoma groups with each other and with the control group, signifi cant diffe- rences were found in all macular volume parameters except for foveal volume, all RSLT parameters, and all OSB parameters except for disc area (P<0.05). AUROC values were calculated as 0.786, 0.814 and 0.912 for the macular volume, RSLT, and C/D ratio, respectively. Conclusions: Macular volume analysis with OCT provides objective and quantitative data for evaluation of glaucomatous structural de- fects. The use of macular measurements in conjunction with OSB and RSLT parameters will be an appropriate approach for the diagnosis and follow-up of glaucoma.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Göz Hastalıkları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Quigley HA. Glaucoma. Lancet. 2011;377(9774):1367-77.
 • Huang D, Swanson EA, Lin CP, et al. Optical coherence to- mography. Science. 1991;254(5035):1178-81.
 • Budenz DL, Chang RT, Huang X, et al. Reproducibility of retinal nerve fi ber thickness measurements using the stratus OCT in normal and glaucomatous eyes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005;46:2440-3.
 • Medeiros FA, Zangwill LM, Bowd C, et al. Infl uence of dise- ase severity and optic disc size on the diagnostic performance of imaging instruments in glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006;47:1008-15.
 • Zeimer R, Asrani S, Zou S, et al. Quantitative detection of glaucomatous damage at the posterior pole by retinal thick- ness mapping. A pilot study. Ophthalmology. 1998;105:224- 31.
 • Zeimer R, Shahidi M, Mori M, et al. A new method for rapid mapping of the retinal thickness at the posterior pole. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1996;37:1994-2001.
 • Ojima T, Tanabe T, Hangai M, et al. Measurement of retinal nerve fi ber layer thickness and macular volume for glaucoma detection using optical coherence tomography. Jpn J Opht- halmol. 2007;51:197-203.
 • Schuman JS, Pedut-Kloizman T, Hertzmark E, et al. Repro- ducibility of nerve fi ber layer thickness measurements using optical coherence tomography. Ophthalmology. 1996;103:1889-98.
 • Üstündağ C. Glokomlu gözlerde optik koherens tomografi ile saptanan retina sinir lifi kalınlıklarının görme alanı indexleri ile korelasyonu. T Oft Gaz. 2001:600-04.
 • Utine CA EH, Perente İ, Bayraktar Ş, Yılmaz ÖF. Primer Açık Açılı Glokom Olgularının Görme Alanı Defekt Skor- lamasına Göre Optik Koherens Tomografi Ölçümlerinin De- ğerlendirilmesi. Glokom-Katarakt. 2006;1:165-70.
 • Melo GB, Libera RD, Barbosa AS, et al. Comparison of optic disk and retinal nerve fi ber layer thickness in nonglaucoma- tous and glaucomatous patients with high myopia. Am J Op- hthalmol. 2006;142:858-60.
 • Desatnik H, Quigley HA, Glovinsky Y. Study of central re- tinal ganglion cell loss in experimental glaucoma in monkey eyes. J Glaucoma. 1996;5:46-53.
 • Frishman LJ, Shen FF, Du L, et al. The scotopic electroreti- nogram of macaque after retinal ganglion cell loss from expe- rimental glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1996;37:125- 41.
 • Lederer DE, Schuman JS, Hertzmark E, et al. Analysis of ma- cular volume in normal and glaucomatous eyes using optical coherence tomography. Am J Ophthalmol. 2003;135:838-43.
 • Giovannini A, Amato G, Mariotti C. The macular thickness and volume in glaucoma: an analysis in normal and glauco- matous eyes using OCT. Acta Ophthalmologica Scandinavi- ca. 2002;80:34-6.
 • Wollstein G, Ishikawa H, Wang J, et al. Comparison of three optical coherence tomography scanning areas for detection of glaucomatous damage. Am J Ophthalmol. 2005;139:39-43.
 • Guedes V, Schuman JS, Hertzmark E, et al. Optical coheren- ce tomography measurement of macular and nerve fi ber layer thickness in normal and glaucomatous human eyes. Ophthal- mology. 2003;110:177-89.
 • Medeiros FA, Zangwill LM, Bowd C, et al. Evaluation of retinal nerve fi ber layer, optic nerve head, and macular thi- ckness measurements for glaucoma detection using optical coherence tomography. Am J Ophthalmol. 2005;139:44-55.
 • Wojtkowski M, Srinivasan V, Fujimoto JG, et al. Three-di- mensional retinal imaging with high-speed ultrahigh-re- solution optical coherence tomography. Ophthalmology. 2005;112:1734-46.
 • Tan O, Chopra V, Lu AT, et al. Detection of macular ganglion cell loss in glaucoma by Fourier-domain optical coherence tomography. Ophthalmology. 2009;116:2305-14 e1-2.
 • Moreno PA, Konno B, Lima VC, et al. Spectral-domain op- tical coherence tomography for early glaucoma assessment: analysis of macular ganglion cell complex versus peripapil- lary retinal nerve fi ber layer. Can J Ophthalmol. 2011;46:543- 7.
 • Nakatani Y, Higashide T, Ohkubo S, et al. Evaluation of ma- cular thickness and peripapillary retinal nerve fi ber layer thi- ckness for detection of early glaucoma using spectral domain optical coherence tomography. J Glaucoma. 2011;20:252-9.
 • Lisboa R, Paranhos A, Jr., Weinreb RN, et al. Comparison of different spectral domain OCT scanning protocols for diag- nosing preperimetric glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54:3417-25.
 • Loewen NA, Zhang X, Tan O, et al. Combining measure- ments from three anatomical areas for glaucoma diagnosis using Fourier-domain optical coherence tomography. Br J Ophthalmol. 2015;99:1224-9.
APA ESER ÖZTÜRK H, terzi ö, ÖGE İ (2018). Glokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizi. , 102 - 109.
Chicago ESER ÖZTÜRK HİLAL,terzi özlem,ÖGE İhsan Glokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizi. (2018): 102 - 109.
MLA ESER ÖZTÜRK HİLAL,terzi özlem,ÖGE İhsan Glokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizi. , 2018, ss.102 - 109.
AMA ESER ÖZTÜRK H,terzi ö,ÖGE İ Glokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizi. . 2018; 102 - 109.
Vancouver ESER ÖZTÜRK H,terzi ö,ÖGE İ Glokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizi. . 2018; 102 - 109.
IEEE ESER ÖZTÜRK H,terzi ö,ÖGE İ "Glokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizi." , ss.102 - 109, 2018.
ISNAD ESER ÖZTÜRK, HİLAL vd. "Glokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizi". (2018), 102-109.
APA ESER ÖZTÜRK H, terzi ö, ÖGE İ (2018). Glokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizi. Glokom Katarakt, 13(3), 102 - 109.
Chicago ESER ÖZTÜRK HİLAL,terzi özlem,ÖGE İhsan Glokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizi. Glokom Katarakt 13, no.3 (2018): 102 - 109.
MLA ESER ÖZTÜRK HİLAL,terzi özlem,ÖGE İhsan Glokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizi. Glokom Katarakt, vol.13, no.3, 2018, ss.102 - 109.
AMA ESER ÖZTÜRK H,terzi ö,ÖGE İ Glokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizi. Glokom Katarakt. 2018; 13(3): 102 - 109.
Vancouver ESER ÖZTÜRK H,terzi ö,ÖGE İ Glokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizi. Glokom Katarakt. 2018; 13(3): 102 - 109.
IEEE ESER ÖZTÜRK H,terzi ö,ÖGE İ "Glokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizi." Glokom Katarakt, 13, ss.102 - 109, 2018.
ISNAD ESER ÖZTÜRK, HİLAL vd. "Glokom Tanı ve Takibinde Maküla Volüm Analizi". Glokom Katarakt 13/3 (2018), 102-109.