Yıl: 2017 Cilt: 21 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 159 - 162 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15511/tahd.17.00459 İndeks Tarihi: 20-06-2019

Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış

Öz:
Modern tıp, Hipokrat’ın tıbbın tanı, tedavi ve prognoz süreçlerinin detaylı bir gözlem, neden-sonuç ilişkisi ve biriktirilmiş deneyim üzerine kurulması gerektiği fikri ile doğmuş ve (öneri: Hipokrat sonrası dönemde) rahip-hekimler tarafından uygulanan dini inanç, sihir, ampirik tedavi odaklı yöntemlerin karışımı olmaktan kurtulup gerçek bir bilim olma yolunda (buraya bir zaman dilimi, dönem vs konabilir mi?) temelleri atılmıştır. 19.yy başı itibariyle de hekimlik uygulamalarında klinik deneyimin bilimsel araştırma sonuçları ile desteklenmesi anlamına gelen kanıta dayalı tıp olarak yoluna devam etmiş, farmakoloji ve biyokimya gibi temel bilimlerin katkısıyla hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu sürecinde önemli gelişmeler sağlayarak günümüze değin ulaşmıştır. Ancak son yıllarda ülkemizde ve tüm dünyada isimlendirilmesinde hâlâ fikir birliği sağlanmamış bir dizi geleneksel-tamamlayıcı-alternatif tıp uygulamaları hekim-hekim dışı kişilerce uygulanır ve halkın büyük çoğunluğu tarafından kullanılır olmuştur.Bu uygulamaların ne olup ne olmadığı, ne derece güvenli ve etkin olduğu, halkın sağlığı üzerine potansiyel riskleri ve tehditleri, hali hazırda kullanılan tedavilerle etkileşimlerinin bilinmesi, aynı zamanda olası faydalarının bilimsel olarak araştırılmasının desteklenmesi ve kanıtlanmış faydaların modern tıbba kazandırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelime: Alternatif tıp, Hipokrat, homeopati, fitoterapi

Konular: Tamamlayıcı ve Entegre Tıp

An overview of traditional, complementary and alternative medicine

Öz:
Hippocrates greatly contributed to modern medicine by declaring that medicine should stand on detailed observation, reason and experience in order to establish diagnosis, prognosis and treatment. After Hippocrates, medicine was no longer a mixture of superstition, magic, religion views and empirical treatment, exercised by priests-physicians, but became a real science with accumulating experience. From the early 19th century modern medicine continued on the path of evidence based medicine which means clinical experience supported by scientific researches and it reached significant improvement in the diagnosis, treatment and rehabilitation process of diseases with the help of basic sciences such as biochemistry and pharmacology. However, in recent years, traditional-complementary-alternative medicine practices on which a consensus has still not been established for its naming has been applied by physchian/non-physician practitioners and is popular among the majority in all over the world. It’s important to know what these practices are and whether they are safe and effective, if it poses potential risks and threats on public health and interactions with other drugs. Scientific investigations regarding potential benefits should be supported and proven benefits need to be brought into modern medicine.
Anahtar Kelime: Alternative medicine, Hippocrates, homeopathy, phytotherapy

Konular: Tamamlayıcı ve Entegre Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Editöre Mektup Erişim Türü: Erişime Açık
19
37
21
 • Grammaticos PC,Diamantis A.Useful known and unknown views of the father of modern medicine, Hippocrates and his teacher Democritus. Hell J Nucl Med 2008;11(1):2-4
 • Davidoff F, Haynes B, Sacket D, Smith R. Evidence based medicine. BMJ 1995; 310: 1085-6
 • Rosenberg W, Donald A. Evidence based medicine: an approach to clinical problem solving. BMJ 1995; 310: 1122-6
 • https://nccih.nih.gov/health/integrative-health
 • http://www.efcam.eu/cam/cam-definition/
 • 27 Ekim 2014 tarihve 29158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp UygulamalarıYönetmeliği” ve ekleri internet adresi ulaşım tarihi
 • Hocaoğlu-Babayiğit A. High usage of complementary and alternative medicine among Turkish asthmatic children. Iran J Allergy Asthma Immunol 2015;14(4):410-5.
 • Korkmaz M, Tavşanlı NG, Özçelik H. Use of complementary and alternative medicine and quality of life of cancer patients: Turkish samples. HolistNursPract. 2016; 30(2):88-95
 • Şahin ZA, ŞahinM. The view of patients with chronic obstructive pulmonary disease on complementary and alternativemedicine in Eastern Turkey.Afr J Tradit Complement Altern Med. 2013; 10 (4):116-21
 • Falci L, Shi Z, Greenlee H. Multiple chronic conditions and use of complementary and alternative medicine among us adults: results from the 2012 National Health Interview Survey. Prev Chronic Dis 2016;13:150501.
 • Kayaalp SO. Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler, 5.Baskı.Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2013; 29-76
 • Dannawi M. Possible serotonin syndrome after combination of buspirone and St John’s Wort. J Psychopharmacol.2002;16(4):401
 • Matthews MK. Association of Gingko biloba with intracerebral haemorrhage. Neurology.1998; 50(6):1933-4
 • Ernst E.A systematic review of systematic reviews of homeopathy. Br J ClinPharmacol. 2002 Dec; 54(6):577–582.
 • Alothman A, Al Ghamdi G. Wet cupping associated with transmission of HIV infection: case report 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Nice, 1-4 April 2006
 • http://kanser.org/saglik/toplum/?action=sayfa&id=2
 • Bilgi N, Bell K, Ananthakrishnan AN, Atallah E.Imatinib and Panax ginseng: a potential interaction resulting in liver toxicity. Ann Pharmacother. 2010 May; 44(5):926-8
 • Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (GTA) Yönetmeliği ile ilgili TOTBİD çalışma grubu raporu
 • Evidence-Based Clinical Practice Guidelines for Integrative Oncology: Complementary Therapies and Botanicals,2009 web sitesinden mi?
 • Ledger AJ, Baker FA. An investigation of long-term effects of group music therapy on agitation levels of people with Alzheimer’s Disease. Aging&Mental Health 2007;11(3): 330–8
APA NİKHİLRAJ C, ŞAHİN S (2017). Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış. , 159 - 162. 10.15511/tahd.17.00459
Chicago NİKHİLRAJ CC,ŞAHİN Saliha Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış. (2017): 159 - 162. 10.15511/tahd.17.00459
MLA NİKHİLRAJ CC,ŞAHİN Saliha Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış. , 2017, ss.159 - 162. 10.15511/tahd.17.00459
AMA NİKHİLRAJ C,ŞAHİN S Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış. . 2017; 159 - 162. 10.15511/tahd.17.00459
Vancouver NİKHİLRAJ C,ŞAHİN S Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış. . 2017; 159 - 162. 10.15511/tahd.17.00459
IEEE NİKHİLRAJ C,ŞAHİN S "Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış." , ss.159 - 162, 2017. 10.15511/tahd.17.00459
ISNAD NİKHİLRAJ, CC - ŞAHİN, Saliha. "Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış". (2017), 159-162. https://doi.org/10.15511/tahd.17.00459
APA NİKHİLRAJ C, ŞAHİN S (2017). Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 21(4), 159 - 162. 10.15511/tahd.17.00459
Chicago NİKHİLRAJ CC,ŞAHİN Saliha Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 21, no.4 (2017): 159 - 162. 10.15511/tahd.17.00459
MLA NİKHİLRAJ CC,ŞAHİN Saliha Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.21, no.4, 2017, ss.159 - 162. 10.15511/tahd.17.00459
AMA NİKHİLRAJ C,ŞAHİN S Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2017; 21(4): 159 - 162. 10.15511/tahd.17.00459
Vancouver NİKHİLRAJ C,ŞAHİN S Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2017; 21(4): 159 - 162. 10.15511/tahd.17.00459
IEEE NİKHİLRAJ C,ŞAHİN S "Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış." Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 21, ss.159 - 162, 2017. 10.15511/tahd.17.00459
ISNAD NİKHİLRAJ, CC - ŞAHİN, Saliha. "Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış". Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 21/4 (2017), 159-162. https://doi.org/10.15511/tahd.17.00459