Yıl: 2018 Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 88 - 94 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.21547/jss.319852

Futurism in Spanish Literature

Öz:
At the beginning of the 20th century, a group of authors, poets and artists known as “Vanguardistas” (modernists) paved the way for modern movements in art and literature in Spain. Inspired by the Italian poet Filippo Tomasso Marinetti, the Futurism movement quickly showed its influence in Spain as well as other countries. It rose to prominence due to its original and dynamic perceptions as well as its appreciation of modernism. As the world is constantly changing, old traditions, lifestyles, outdated ideas as well as previous attitudes, perceptions, styles and movements in literature and art should be abandoned in favor of newer, more original and current ones. This point of view is especially clear in the works of Ramón Gómez de la Serna. Italian Futurism suggests that previous ideas, literary styles and lifestyles cannot have strong links with the present and it is a challenge that makes it difficult to open the doors for the future. Based on this idea and adding different points of view, the Spanish writers aimed at building an original Futurism with its roots in the past but focusing on the future. Spanish intellectuals protested the oppression and censorship of the ruling order in that period, benefiting from the innovative style and perceptions of Futurism in literature.
Anahtar Kelime:

İspanyol Edebiyatında Fütürizm

Öz:
XX. yüzyılın başlarında İspanya’da “Vanguardistas”(yenilikçiler) diye adlandırılan bir grup yazar, şair ve sanatçı, İtalyan şair Filippo Tomasso Marinetti’nin etkisiyle, sanatta ve edebiyatta yenilikçi akımlara kapı açmışlardır. Sürrealizm, Dadaizm, Ultraizm gibi akımların başını çeken Fütürizm, yenilikçi algının öncülerindendir. İtalya kökenli Fütürizm akımı, etkisini diğer ülkelerde olduğu gibi İspanya’da da çok geç olmadan göstermiştir. Özgün ve dinamik bir algıya sahip olan akım, aynı zamanda Modernizme olan övgüsüyle ön plana çıkmaktadır. Dünya sürekli değişmektedir. Eski gelenekler, yaşam biçimleri, fikirler, edebi ve sanatsal alandaki önceki tutumlar ve anlayışlar, tarzlar, akımlar devam ettirilmemeli; daha yeni, daha özgün ve daha güncel olana yönelinmelidir. Bu düşünce yapısı üzerine kurulmuş olan Fütürizm, kısa zamanda -Ramón Gómez de la Serna’nın eserleri başta olmak üzere- etkisini İspanyol Edebiyatında da göstermeye başlar. İtalyan Fütürizmine göre geçmişten gelen düşüncelerin, edebi tarzların ve yaşantıların güncellikle güçlü bir bağlantısı olamaz ve bu geleceğe açılan kapıları zorlayacak bir unsur olacaktır. Özgün ve yeni olana yönelen Fütürizm, bu yönüyle isyankâr tutum ve kurulu düzene bir başkaldırı niteliğindedir. 1908 senesinden itibaren Serna ile kendini gösteren akım, aydın yazarların düzenledikleri edebi toplantılarda başlayarak çeşitli dergilerle ismini duyurmaya ve kabul görmeye başlar. İspanyollar tarafından, geçmişle bağını tümden koparmadan geleceğe yönelmiş özgün bir Fütürizm inşa etmek amaçlanmıştır. Dönemin baskıcı ve sansürcü yönetimine karşı çıkan İspanyol aydınları, edebiyatta Fütürizmden faydalanarak, süregelen düzene yenilikçi bir tarz ve anlayışla karşı koymayı amaçlamışlardır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alomar, G. (1990). Il Futurismo, Palermo: Novecento.
 • Foard, W. D. (1975). Ernesto Giménez Caballero (o la revolución del poeta); estudio sobre el Nacionalismo. Madrid: Cultural Hispánico en el siglo XX.
 • García García, I. (1998). Orígenes de las Vanguardias Artísticas en Madrid (1909-1922). DPTO Historia del Arte Contemporáneo: 1(1). Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía Historia.
 • Ilie, P. (1964). Futurism in Spain, Madrid: En Criticism.
 • Lentzen, M. (1986). Marinetti y el Futurismo en España. Centro Virtual Cervantes: IX. AIH, Universitát Münster.
 • Löwy, M. Sayre, R. (2016). İsyan ve Melankoli: Moderniteye Karşı Romantizm. Çev. Işık Ergüden. İstanbul: Alfa İnceleme.
 • Mancebo Roca, J. A. (2006). La Influencia del Futurismo en España. Castillo-La Mancha: Facultad de Humanidades, Universidad de Castillo-La Mancha, XVI. Congreso Nacional de Historia del Arte, 20/24 de Noviembre.
 • Marinetti, F. T. (1909). Manifesto del futurismo. Italia: Le Figarò.
 • Pliego, B. (2002). León Felipe. España: Ediciones Eneida.
 • Serna, R. G. (1988). Una Teoría Personal del Arte, Antología de Textos de Estética y Teoría del Arte. Madrid: Tecnos.
 • Serna, R. G. (1909). Movimiento intelectual, El Futurismo, Prometeo (I) abril. Madrid.
APA İLKER N (2018). Futurism in Spanish Literature. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 88 - 94. 10.21547/jss.319852
Chicago İLKER Nur Gülümser Futurism in Spanish Literature. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17, no.1 (2018): 88 - 94. 10.21547/jss.319852
MLA İLKER Nur Gülümser Futurism in Spanish Literature. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, 2018, ss.88 - 94. 10.21547/jss.319852
AMA İLKER N Futurism in Spanish Literature. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(1): 88 - 94. 10.21547/jss.319852
Vancouver İLKER N Futurism in Spanish Literature. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(1): 88 - 94. 10.21547/jss.319852
IEEE İLKER N "Futurism in Spanish Literature." Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, ss.88 - 94, 2018. 10.21547/jss.319852