Yıl: 2018 Cilt: 55 Sayı: 637 Sayfa Aralığı: 49 - 80 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 02-07-2019

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Öz:
Kaynakların kıt olması ve başta zaman olmak üzere çok çeşitli kısıtların mevcudiyetiörgütleri veya bireyleri, belli aralıklarla söz konusu amaç ve/veya hedeflerene derece ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmek maksadıyla performans değerlendirmeyeyöneltmektedir. Çok sayıda ve farklı kritere bağlı olarak değişkenlikgösterebilen performansın, ölçülmesi ve sürekli olarak takibi için çok kriterli kararverme yöntemleri oldukça uygun bir yapı sergilemektedir. Bu çalışmada, TOPSISyöntemi kullanılarak, Türkiye’de faaliyet gösteren ve verilerine ulaşılabilen28 adet mevduat bankasının, mali tablolarından hareketle 2006-2016 yılları arasındakifinansal performansları 7 ana başlık altında toplanan 49 alt kritere göredeğerlendirilmiştir. Analizde mevduat bankaları; kamu, özel ve yabancı sermayelimevduat bankaları olmak üzere 3 ana grup şeklinde sınıflandırılmıştır. Yapılantüm gruplandırmalarla, grup üyelerinin gelecek projeksiyonlarına rehberlik etmekve daha hassas bir değerlendirme yapabilmelerine yardımcı olmak hedeflenmiştir.Bu doğrultuda sonuçlar, grafik ve tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İşletme Finans

Evaluating the Financial Performance of the Deposit Banks Operating in Turkey Using TOPSIS Method

Öz:
The scarcity of resources and the existence of a wide variety of constraints, particularly time, lead organizations or individuals to make performance evaluations in order to check at regular intervals whether the objectives and/or goals have been reached. Multi-criteria decision making methods are quite suitable for measuring and following up performance that is high in number and varies depending on different criteria. In this study, performances of deposits banks operating in Turkey have been evaluated according to 49 sub-criteria under 7 main heading derived from financial statements for the years between 2006-2016 using TOPSIS method. In the analysis, deposit banks have been classified in 3 main groups; public, private and foreign capital deposit banks. We have aimed to guide future projections of group members and to help in making more sensitive evaluation with this grouping. In accordance with this purpose, the results are presented and interpreted in graphics and tables.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Uludag A, ECE O (2018). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. , 49 - 80.
Chicago Uludag Ahmet Serhat,ECE Oğuzhan Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. (2018): 49 - 80.
MLA Uludag Ahmet Serhat,ECE Oğuzhan Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. , 2018, ss.49 - 80.
AMA Uludag A,ECE O Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. . 2018; 49 - 80.
Vancouver Uludag A,ECE O Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. . 2018; 49 - 80.
IEEE Uludag A,ECE O "Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi." , ss.49 - 80, 2018.
ISNAD Uludag, Ahmet Serhat - ECE, Oğuzhan. "Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi". (2018), 49-80.
APA Uludag A, ECE O (2018). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 55(637), 49 - 80.
Chicago Uludag Ahmet Serhat,ECE Oğuzhan Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 55, no.637 (2018): 49 - 80.
MLA Uludag Ahmet Serhat,ECE Oğuzhan Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.55, no.637, 2018, ss.49 - 80.
AMA Uludag A,ECE O Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. 2018; 55(637): 49 - 80.
Vancouver Uludag A,ECE O Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. 2018; 55(637): 49 - 80.
IEEE Uludag A,ECE O "Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi." Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 55, ss.49 - 80, 2018.
ISNAD Uludag, Ahmet Serhat - ECE, Oğuzhan. "Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi". Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 55/637 (2018), 49-80.