Yıl: 2018 Cilt: 55 Sayı: 641 Sayfa Aralığı: 83 - 102 Metin Dili: Türkçe

Muhasebe Temelli Performans Ölçümleri ile Piyasa Temelli Performans Ölçümlerinin CRITIC ve ARAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Öz:
İşletmelerde klasik kar maksimizasyonu amacı yerini değer maksimizasyonuna bırakmıştır. İşletmepaydaş sayılarının artması, halka açık firma sayılarının çoğalması, firma ölçeklerinin büyüyerekküresel nitelik kazanması gibi gelişmelerin etkisiyle piyasa değerini esas alan performans ölçütlerininönemi artmıştır. Ortaya çıkan bu gelişmeler neticesinde, muhasebe uygulamalarıyla hesaplananperformans ölçümlerine ek olarak modern performans ölçümleri yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Buçalışmanın amacı, muhasebe faaliyetleri sonucunda tespit edilen performans ölçütleri ile arz ve talebegöre piyasada ortaya çıkan performans ölçütleri arasında farklılık olup olmadığını araştırmaktır.Çalışmada, Borsa İstanbul’a (BİST) kayıtlı Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik ürünler sektöründefaaliyette bulunan firmaların verileri kullanılmıştır. Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) tekniklerindenCRITIC (Kriterler arasındaki korelasyon ile kriter öneminin tespiti) ve ARAS (Toplanan OranDeğerlendirmesi) yöntemleri kullanılarak şirketlerin sıralaması elde edilmiştir. Muhasebe temelliperformans ölçümlerine göre yapılan şirketlerin sıralaması ile piyasa temelli performans ölçüm göreyapılan şirketlerin sıralaması farklı oldukları görülmüştür.
Anahtar Kelime:

The Evaluation of Accounting Based Performance Measures and Market Based Performance Measures by CRITIC and ARAS Methods Abstract

Öz:
In corporations, the aim of classical profit maximization has left its place to value maximization. The performance criteria based on market value increased with the influence of improvements such as increase of business stakeholder numbers, increase in the number of business stakeholders and publicly traded companies, enlargement of company scale and global qualification. As a result of these developments, in addition to performance measures calculated by accounting applications, modern performance measures have become widespread. The aim of this study is to investigate whether there is a difference between the performance measures that are determined as accounting activities and the performance measures that are produced in the market with respect to supply and demand. In the study, the data of the firms operating in the Chemicals, Petroleum, Rubber and Plastic products sector registered in the Istanbul Stock Exchange (BIST) are used. The results were obtained using the CRITIC (Criteria Importance Through Intercriteria Correlation) and ARAS (Additive Ratio Assessment) methods from the Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods. The results showed that ranking of companies with respect to the accounting based performance measures and the market based performance measures are different.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ŞENOL Z, ULUTAŞ A (2018). Muhasebe Temelli Performans Ölçümleri ile Piyasa Temelli Performans Ölçümlerinin CRITIC ve ARAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 55(641), 83 - 102.
Chicago ŞENOL ZEKAİ,ULUTAŞ ALPTEKİN Muhasebe Temelli Performans Ölçümleri ile Piyasa Temelli Performans Ölçümlerinin CRITIC ve ARAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 55, no.641 (2018): 83 - 102.
MLA ŞENOL ZEKAİ,ULUTAŞ ALPTEKİN Muhasebe Temelli Performans Ölçümleri ile Piyasa Temelli Performans Ölçümlerinin CRITIC ve ARAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.55, no.641, 2018, ss.83 - 102.
AMA ŞENOL Z,ULUTAŞ A Muhasebe Temelli Performans Ölçümleri ile Piyasa Temelli Performans Ölçümlerinin CRITIC ve ARAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. 2018; 55(641): 83 - 102.
Vancouver ŞENOL Z,ULUTAŞ A Muhasebe Temelli Performans Ölçümleri ile Piyasa Temelli Performans Ölçümlerinin CRITIC ve ARAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. 2018; 55(641): 83 - 102.
IEEE ŞENOL Z,ULUTAŞ A "Muhasebe Temelli Performans Ölçümleri ile Piyasa Temelli Performans Ölçümlerinin CRITIC ve ARAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi." Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 55, ss.83 - 102, 2018.
ISNAD ŞENOL, ZEKAİ - ULUTAŞ, ALPTEKİN. "Muhasebe Temelli Performans Ölçümleri ile Piyasa Temelli Performans Ölçümlerinin CRITIC ve ARAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi". Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 55/641 (2018), 83-102.