SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 285 - 306 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.14040 İndeks Tarihi: 05-07-2019

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı ülkemizde geçici eğitimmerkezlerinde okuyan Suriyeli öğrencilere eğitim veren dil öğreticilerininkarşılaştıkları sorunları tespit edip bu sorunlara çözüm önerilerigetirmektir. Bununla birlikte dil öğretiminin merkezinde olanöğrencilerin karşılaştıkları veya karşılaşabileceği sorunların tespitedilerek dil öğretiminde bu sorunların ortadan kaldırılmasıamaçlanmıştır. Yabancılara Türkçe Öğretiminde karşılaşılan sorunlar veçözüm önerileri ile ilgili birçok çalışma yapılırken bizim çalışmamızda iseproblem özel bir seviyeye indirgenmiştir. Çalışma sadece bir milletemensup kişilere dil öğretirken hem karşılaşılan problemleri ele almasıyönünden hem de dil öğrenen kişilerin bulundukları yaş seviyelerinindüşük olması yönünden önemlidir. Suriyeli öğrencilerin Türk eğitimsistemine entegre olma yolunda önemli bir görev üstlenen geçici eğitimmerkezlerinde görev yapan dil öğreticilerinin sorunlarını tespit edip busorunlara çözüm üretmek yapılacak dil öğretiminin daha verimligerçekleşmesini sağlayacaktır. Çalışmanın gerçekleştirildiği geçici eğitimmerkezlerinde öğrenciler 1 ve 4. sınıf arasında öğrenimlerine devametmekte olan öğrencilerdir. Geçici eğitim merkezlerinde öğrenimlerinitamamlayan öğrenciler, eğitim ve öğretimlerine Türk öğrenciler gibinormal okullarda devam etmektedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemikullanılmıştır. Araştırma modeli olarak tarama modeli seçilmiştir.Çalışmada, belirlenen geçici eğitim merkezlerinde görev yapan dil öğreticilerine 12 sorudan oluşan açık uçlu ölçek uygulanmıştır.Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemine dayanan içerik analiziyleyorumlanmıştır. Araştırma sonucunda geçici eğitim merkezlerinde görevyapan dil öğreticilerinin dil öğretirken karşılaştıkları sorunların genelolarak; dilin fonetik yapısından kaynaklandığı, öğrencinin Suriye’dealmış olduğu eğitimi Türk eğitim sistemiyle özdeşleştirmeye çalıştığı,öğrencilerdeki hazırbulunuşluluğun ve duyuşsal boyutun farklı olmasıve materyal eksikliklerinin bulunması dil öğreticilerinin dil öğretirken ençok karşılaştıkları problemler olarak görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

THE PROBLEMS THAT THE LANGUAGE INSTRUCTORS ENCOUNTER AT THE TEMPORARY TRAINING CENTRE AND THEIR SUGGESSTIONS FOR SOLUTION IN THE SCOPE OF THE PROJECT FOR INTEGRATION OF SYRIAN STUDENTS INTO TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM

Öz:
The main aim of this research is to identify the problems faced by the language teachers who are teaching to the Syrian students in the temporary training centers in our country and to suggest solutions to these problems. Moreover, it is aimed to determine and to eliminate the problems that the students face/will face in the language education. While there are many studies about the problems faced in Turkish Teaching to foreigners, in our study the problem has been reduced to a specific level. The study is important in the sense that while teaching language to a single nation; both the problems encountered during language teaching are handled as well as the age of language learners is low. Identifying the problems of the language teachers who work in the temporary training centers, which play an important role in integrating the Syrian students into the Turkish education system, will ensure that the language teaching is more efficient. At the temporary training centers where the work is carried out, students are the ones who are continuing their education between the 1st and 4th grade. Students who complete their education at the temporary training centers continue their education and training in normal schools like Turkish students. Qualitative research method has been used in this study. The survey model has been chosen as the research model. In the study, a questionnaire consisting of 12 items has been applied to the language teachers who worked in the temporary training centers. The data have been analyzed by content analysis method which is based on the qualitative research method. As a result of the research, the problems seen as the most common by the language teachers who work in the temporary training centers in the language teaching are language phonetics, students’ trying to identify the education taken in Syria with the Turkish education system, the differentness of the learners’ readiness and sensational dimension, and the lack of material.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
5
7
5
APA BEYHAN D, epçaçan c (2018). SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. , 285 - 306. 10.7827/TurkishStudies.14040
Chicago BEYHAN Devriş,epçaçan cahit SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. (2018): 285 - 306. 10.7827/TurkishStudies.14040
MLA BEYHAN Devriş,epçaçan cahit SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. , 2018, ss.285 - 306. 10.7827/TurkishStudies.14040
AMA BEYHAN D,epçaçan c SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. . 2018; 285 - 306. 10.7827/TurkishStudies.14040
Vancouver BEYHAN D,epçaçan c SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. . 2018; 285 - 306. 10.7827/TurkishStudies.14040
IEEE BEYHAN D,epçaçan c "SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ." , ss.285 - 306, 2018. 10.7827/TurkishStudies.14040
ISNAD BEYHAN, Devriş - epçaçan, cahit. "SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". (2018), 285-306. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14040
APA BEYHAN D, epçaçan c (2018). SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Turkish Studies (Elektronik), 13(19), 285 - 306. 10.7827/TurkishStudies.14040
Chicago BEYHAN Devriş,epçaçan cahit SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.19 (2018): 285 - 306. 10.7827/TurkishStudies.14040
MLA BEYHAN Devriş,epçaçan cahit SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.19, 2018, ss.285 - 306. 10.7827/TurkishStudies.14040
AMA BEYHAN D,epçaçan c SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(19): 285 - 306. 10.7827/TurkishStudies.14040
Vancouver BEYHAN D,epçaçan c SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(19): 285 - 306. 10.7827/TurkishStudies.14040
IEEE BEYHAN D,epçaçan c "SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.285 - 306, 2018. 10.7827/TurkishStudies.14040
ISNAD BEYHAN, Devriş - epçaçan, cahit. "SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN DİL ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Turkish Studies (Elektronik) 13/19 (2018), 285-306. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14040