Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 1313 - 1329 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.13987 İndeks Tarihi: 08-07-2019

ÇOCUK OYUN PARKLARININ GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ: ANKARA VE SAMSUN İLLERİ ÖRNEĞİ

Öz:
Oyun, çocuğun yaşantısının doğal bir parçasıdır ve gelişimi için çokönemlidir. Çocuk oyun parkları çocukların oyun ihtiyaçlarının giderildiği,enerjilerini atarak rahatladıkları açık alanlardır. Çocuk oyun alanlarındayanlış yer seçimi, yanlış zemin malzemesi seçimi, oyun ekipmanlarınınbakımının yapılmaması gibi hatalar, çocukların hayatını tehdit edenkazalara neden olabilmektedir. Çocukların hayatlarında önemli bir yeriolan oyun parkları, çocukları tehlike ve kazalardan korumak için güvenlibir şekilde tasarlanmalı, parklardaki materyallerin içeriğindekimalzemeler doğru seçilmeli, materyaller sağlam olmalıdır. Çocuklarıngelişimlerinin olumlu yönde desteklenmesi için oyun parklarına gerekenönem verilmelidir. Bu nedenle Ankara ve Samsun illerindeki çocuk oyunparklarının güvenliğinin incelenmesi araştırmanın temel amacınıoluşturmaktadır. Araştırmanın yürütülmesinde genel tarama modelikullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Çankaya,Yenimahalle ve Gölbaşı ilçelerinde ve Samsun İlkadım ve Atakumilçelerinde bulunan toplam 150 adet çocuk oyun parkı oluşturmaktadır.Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kontrollistesi kullanılmıştır. Hazırlanan kontrol listesi 150 ayrı parka gidilerekgözlem yoluyla doldurulmuştur. Araştırmada parklardaki zemin türüne,oyun parklarının yapıldığı malzeme türüne, parklardaki kırık materyalsayısına, parkla ilgili genel kurallara, salıncak, kaydırak vetahterevallilerinözelliklerineilişkinbulgularincelenmişvetablolaştırılmıştır. Araştırma sonucunda çocuk oyun parklarınınçoğunluğunun incelenen özellikler açısından güvenli olduğu, ancakgüvenlik kriterlerine uygun olmayan özellikte parkların da olduğu tespit edilmiştir. Özellikle oyun parkları açıldıktan sonra periyodik kontrollerkonusunda sıkıntı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

EXAMINATION OF THE SAFETY OF CHILDREN'S PLAYGROUNDS: THE CASE OF ANKARA AND SAMSUN

Öz:
Playing games is a natural activity for children and crucial for their development. Playgrounds are places where children meet their play needs and discharge. Such mistakes as the selection of wrong location and floor material, and lack of maintenance of equipment can cause fatal accidents in playgrounds. Playgrounds, which have an important place in children's lives, must be designed in a safe way to protect children from hazards and accidents, and right materials must be used and they must be durable. Playgrounds must be given due importance in order to support the positive development of children. For this reason, the main aim of this study is to examine the safety of playgrounds in the cities of Ankara and Samsun. The general screening model was used in the study. The study sample consists of 150 children's playgrounds located in the districts of Çankaya, Yenimahalle and Gölbaşı of Ankara and the districts of İlkadım and Atakum of Samsun. Data were collected using a checklist developed by the researchers. The checklist was filled in by making observations in the playgrounds. Findings related to floor types, materials, number of broken materials, general rules about parks, swings, slides and seesaws were examined and tabulated. Results show that the majority of children's playgrounds are safe but that there are some that do not meet the safety criteria stated above. Results indicate that children's playgrounds are not checked periodically after they are put into service.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZASLAN H, GÜLTEKİN AKDUMAN G (2018). ÇOCUK OYUN PARKLARININ GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ: ANKARA VE SAMSUN İLLERİ ÖRNEĞİ. , 1313 - 1329. 10.7827/TurkishStudies.13987
Chicago ÖZASLAN HATİCE,GÜLTEKİN AKDUMAN Gülümser ÇOCUK OYUN PARKLARININ GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ: ANKARA VE SAMSUN İLLERİ ÖRNEĞİ. (2018): 1313 - 1329. 10.7827/TurkishStudies.13987
MLA ÖZASLAN HATİCE,GÜLTEKİN AKDUMAN Gülümser ÇOCUK OYUN PARKLARININ GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ: ANKARA VE SAMSUN İLLERİ ÖRNEĞİ. , 2018, ss.1313 - 1329. 10.7827/TurkishStudies.13987
AMA ÖZASLAN H,GÜLTEKİN AKDUMAN G ÇOCUK OYUN PARKLARININ GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ: ANKARA VE SAMSUN İLLERİ ÖRNEĞİ. . 2018; 1313 - 1329. 10.7827/TurkishStudies.13987
Vancouver ÖZASLAN H,GÜLTEKİN AKDUMAN G ÇOCUK OYUN PARKLARININ GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ: ANKARA VE SAMSUN İLLERİ ÖRNEĞİ. . 2018; 1313 - 1329. 10.7827/TurkishStudies.13987
IEEE ÖZASLAN H,GÜLTEKİN AKDUMAN G "ÇOCUK OYUN PARKLARININ GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ: ANKARA VE SAMSUN İLLERİ ÖRNEĞİ." , ss.1313 - 1329, 2018. 10.7827/TurkishStudies.13987
ISNAD ÖZASLAN, HATİCE - GÜLTEKİN AKDUMAN, Gülümser. "ÇOCUK OYUN PARKLARININ GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ: ANKARA VE SAMSUN İLLERİ ÖRNEĞİ". (2018), 1313-1329. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13987
APA ÖZASLAN H, GÜLTEKİN AKDUMAN G (2018). ÇOCUK OYUN PARKLARININ GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ: ANKARA VE SAMSUN İLLERİ ÖRNEĞİ. Turkish Studies (Elektronik), 13(19), 1313 - 1329. 10.7827/TurkishStudies.13987
Chicago ÖZASLAN HATİCE,GÜLTEKİN AKDUMAN Gülümser ÇOCUK OYUN PARKLARININ GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ: ANKARA VE SAMSUN İLLERİ ÖRNEĞİ. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.19 (2018): 1313 - 1329. 10.7827/TurkishStudies.13987
MLA ÖZASLAN HATİCE,GÜLTEKİN AKDUMAN Gülümser ÇOCUK OYUN PARKLARININ GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ: ANKARA VE SAMSUN İLLERİ ÖRNEĞİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.19, 2018, ss.1313 - 1329. 10.7827/TurkishStudies.13987
AMA ÖZASLAN H,GÜLTEKİN AKDUMAN G ÇOCUK OYUN PARKLARININ GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ: ANKARA VE SAMSUN İLLERİ ÖRNEĞİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(19): 1313 - 1329. 10.7827/TurkishStudies.13987
Vancouver ÖZASLAN H,GÜLTEKİN AKDUMAN G ÇOCUK OYUN PARKLARININ GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ: ANKARA VE SAMSUN İLLERİ ÖRNEĞİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(19): 1313 - 1329. 10.7827/TurkishStudies.13987
IEEE ÖZASLAN H,GÜLTEKİN AKDUMAN G "ÇOCUK OYUN PARKLARININ GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ: ANKARA VE SAMSUN İLLERİ ÖRNEĞİ." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.1313 - 1329, 2018. 10.7827/TurkishStudies.13987
ISNAD ÖZASLAN, HATİCE - GÜLTEKİN AKDUMAN, Gülümser. "ÇOCUK OYUN PARKLARININ GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ: ANKARA VE SAMSUN İLLERİ ÖRNEĞİ". Turkish Studies (Elektronik) 13/19 (2018), 1313-1329. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13987