Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0

Yıl: 2018 Cilt: 26 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 225 - 233 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-07-2019

Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0

Öz:
Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler dünyayı, Sanayi 4.0 devriminin eşiğine getirmiştir. Bilişim teknolojileri temelinde gelişen bu devrim, ekonomik alanda köklü değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Bu devrimin, ölçek ekonomileri ve küresel rekabet üzerinde yaratacağı etkiler, yaşanan devrimin önemini artırmaktadır. Bu çalışmada; yaşanan teknolojik gelişmelerin ve Sanayi 4.0’ın Türkiye üzerinde yaratacağı olası etkileri değerlendirilecektir
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans

Industry 4.0, Turning Point in the Global Competition in Terms of Turkey

Öz:
Rapid developments in technology in the World accelerated the industrial 4.0 revolution. This revolution that is developing on the basis of information technologies, so that economic environment brings radical changes. The impact on this revolution on scale economies and global competition increases the importance of the revolution. In this study; technological developments and industry 4.0 describe the possible effects it will have on Turkey.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, S. (2000), “Bilgi Çağı Ekonomisine Teorik Bir Yaklaşım”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 87-101.
 • Alçın, S. (2016), “Üretimde Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0”, Journal of Life Economics Dergisi, (8), 19-30.
 • EBSO Ege Bölgesi Sanayi Odası (2015), Sanayi 4.0, <http://www.ebso.org.tr/ebsomedia/documents/sanayi-40_88510761.pdf>, 01.05.2017.
 • Ege, B. (2014), “4. Endüstri Devrimi Kapıda mı?”, Bilim Teknik Dergisi, (Mayıs), 26-29.
 • EMO Elektrik Mühendisleri Odası (2016), “Endüstri 4.0 Fırsat mı, Tehdit mi?”, Elektrik Mühendisliği Dergisi, Aralık, (459), 30-37.
 • Karabacak, B. (2011), “Kritik Altyapılara Yönelik Siber Tehditler ve Türkiye İçin Siber Güvenlik Önerileri”, Siber Güvenlik Çalıştayı, Bilgi Güvenliği Derneği, 29 Eylül 2011.
 • Küçükkalay, A.M. (2014), Dünya İktisat Tarihi, 1. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Önder, Y. (2007), “Dalgalanma Korkusu ve Türkiye Örneği”, T.C. Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi.
 • Schwab, K. (2017), Dördüncü Sanayi Devrimi, Çev. Z. Dicleli, Optimist Yayınları, İstanbul.
 • Siemens (2016), Endüstri 4.0 Yolunda, <http://cdn.endustri40.com/file/ab05aaa7695b45c5a6477b6fc06f3645/End%C3%BCstri _4.0_Yolunda.pdf>, 15.04/2017.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı (2013), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, <http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/2_turkiye_ab_iliskileri/2_2_adaylik_sureci/2_2_8_d iger/tckb_sege_2013.pdf>, 10.05.2017.
 • TGBD Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (2017a), <http://www.tgbd.org.tr/WebContent/WebContent/4707>, 05.05.2017.
 • TGBD Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği, (2017b), <http://www.tgbd.org.tr/5242>05.05.2017.
 • TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi (2017), <http://www.tim.org.tr/tr/inpressdt-87fe9f23-cab0-46de-a222-103d3b6a8c5e.html?tags=%C4%B0hracat%20Haberleri>, 02.05.2017.
 • TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi (2016), Ekonomi ve Dış Ticaret Raporu 2016, <http://www.tim.org.tr/files/downloads/Raporlar/Tim_Ekonomi_Raporu_2016.pdf>, 03.05.2017.
 • TÜBİTAK (2016), Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Yol Haritası, <http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/akilli_uretim_sistemleri_tyh_v27aralik2016 .pdf>, 28.04.2016.
 • TÜSİAD (2016), Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0, <http://www.tusiad.org/indir/2016/sanayi-40.pdf>, 24.04.2017.
APA YALÇIN M (2018). Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0. , 225 - 233.
Chicago YALÇIN Mehmet Fatih Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0. (2018): 225 - 233.
MLA YALÇIN Mehmet Fatih Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0. , 2018, ss.225 - 233.
AMA YALÇIN M Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0. . 2018; 225 - 233.
Vancouver YALÇIN M Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0. . 2018; 225 - 233.
IEEE YALÇIN M "Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0." , ss.225 - 233, 2018.
ISNAD YALÇIN, Mehmet Fatih. "Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0". (2018), 225-233.
APA YALÇIN M (2018). Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0. Sosyoekonomi, 26(36), 225 - 233.
Chicago YALÇIN Mehmet Fatih Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0. Sosyoekonomi 26, no.36 (2018): 225 - 233.
MLA YALÇIN Mehmet Fatih Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0. Sosyoekonomi, vol.26, no.36, 2018, ss.225 - 233.
AMA YALÇIN M Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0. Sosyoekonomi. 2018; 26(36): 225 - 233.
Vancouver YALÇIN M Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0. Sosyoekonomi. 2018; 26(36): 225 - 233.
IEEE YALÇIN M "Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0." Sosyoekonomi, 26, ss.225 - 233, 2018.
ISNAD YALÇIN, Mehmet Fatih. "Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0". Sosyoekonomi 26/36 (2018), 225-233.