Yıl: 2018 Cilt: 1 Sayı: 56 Sayfa Aralığı: 69 - 92 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-07-2019

Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri

Öz:
Bu çalışmanın iki hedefi bulunmaktadır. Bu hedeflerden ilki, Suriye İç Savaşı boyunca Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan mültecilerin emek sürecinde edindikleri konumu anlamaktır. İkincisi ise, Türkiyeli işçiler ile Suriyeli işçilerin emek sürecine ve Türkiye’deki geleceklerine dair algılarını karşılaştırmaktır. Bu çerçevede, İstanbul tekstil sektörünü örnek vaka olarak alan çalışmanın veri setini; üç yüz Suriyeli, üç yüz üç Türkiyeli işçi ile gerçekleştirilen anket çalışması, oluşturmaktadır. Kasım 2015-Ocak 2016 arasında gerçekleştirdiğimiz saha çalışmasında Suriyeli işçilerin, kayıt dışılığın ve esnek iş gücünün yaygın olduğu tekstil sektöründe önemli etkilerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda bu çalışma İstanbul ölçeğinde tekstil sektörüne eklemlenen Suriyeli işçilerin demografik yapıları üzerine bir veri seti oluşturmayı, sektörde çalışmakta olan Türkiyeli işçilerle ücret, çalışma koşulları ve iş bulma ve çalışma deneyimleri açısından farklılaştıkları noktaları tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk İktisat

The Integration of Syrian Migrant Workers to Istanbul’s Textile Sector

Öz:
This paper has two goals. Firstly, it aims to understand the Syrian refugee workers’ positioning within the labour process, following their forced migration to Turkey. Secondly, it compares the perception of both workers of Syrian and Turkish citizenship in labour processes and future expectations in and about Turkey. To this end, it takes the textile sector in Istanbul as a case study. The data set is comprised of six hundred and three interviews in total, three hundred and three of were conducted with workers holding Turkish citizenship, three hundred were conducted with Syrian refugees. The fieldwork, which was conducted between November 2015-January 2016, reveals that Syrian workers have a significant impact on textile industry where the informality and flexibility in labour market is substantial. In that sense, this work aims to provide a data set on the demographic structure and the differentiation of the Syrian workers from other workers in the Istanbul textile sector in terms of salaries, working conditions and job finding and working experiences.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AFAD (2017), Barinma Merkezlerindeki Son Durum, https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/Barinma_Merkezlerinde ki_Son_Durum+6.pdf (22.08.2017).
 • Biehl, K. S. (2015) “Governing through uncertainty- Experiences of being a refugee in Turkey as a country for temporary asylum”, Social Analysis, 59 (1), 57-75.
 • Ceritoğlu, E. vd, (2015) "The Impact of Syrian Refugees on Natives' Labor Market Outcomes in Turkey: Evidence from a Quasi-Experimental Design," MPRA Paper 61503, Münih Üniversite Kütüphanesi, Almanya.
 • Constant, A. ve Massey, D.S. (2005) “Labor market segmentation and the earnings of German Guestworkers”, Population Research and Policy Review, 24 (5), 489–512.
 • Danış, Didem. (2016) “Konfeksiyon Sektöründe Küresel Bağlantılar: Göçmen İşçiler, Sendikalar ve Küresel Çalışma Örgütleri”, Alternatif Politika Cilt 8, Sayı 3 s: 562-586.
 • Dedeoğlu, S. ve Gökmen, Ç. E. (2011) Göç ve Sosyal Dışlanma: Türkiye’de Yabancı Göçmen Kadınlar, Efil Yayınları, Ankara.
 • Del Carpio, X.V. ve Wagner, M. C., (2015) “The Impact of Syrian Refugees on the Turkish Labor Market”, World Bank Policy Research Working Paper No. 7402.
 • Doğanay, Ü., ve Keneş, H. (2016) “Yazılı Basında Suriyeli ‘Mülteciler’: Ayrımcı Söylemlerin Rasyonel ve Duygusal Gerekçelerinin İnşası”, Mülkiye Dergisi, 40 (1), 143-184.
 • Dustmann, C. ve Soest, A.V. (2002) “Language and the earnings of immigrants”, Industrial and Labor Relations Review, 55 (3), 473-492.
 • Duruel, M. (2017) “Suriyeli Sığınmacıların Türk Emek Piyasasına Etkileri Fırsatlar ve Tehditler”, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3 (2).
 • Erdoğan, M. ve Ünver, C. (2015) Türk İş Dünyasının Türkiyedeki Suriyeliler Konusundaki Görüş Beklenti ve Önerileri, Türkiye İşveren Sendikaları Konfedersyonu (TİSK) Yayınları, Yayın no:353.
 • Erol, E., Akyol, A.E., Salman, C., Pınar, E., Gümüşcan, İ., Mısırlı, K.Y., Kahveci, M., ve Mutlu, P. (2017) ‘Suriyeli Göçmen Emeği: İstanbul Tekstil Sektörü Araştırması’, Birleşik Metal-İş Yayınları, İstanbul.
 • Fırat, H. (05 Temmuz 2017a), “Başbakan Yardımcısı Kaynak: Kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur”, Hürriyet, 05.07.2017 http://www.hurriyet.com.tr/basbakan-yardimcisi-kaynak-kimsenin-suc- isleme-ozgurlugu-yoktur-40509701 (26.08.2017).
 • Fırat, H. (5 Temmuz 2017b) “Suç işleyen kendini sınır dışında bulur”, Hürriyet, 05.07.2017 http://www.hurriyet.com.tr/suc-isleyen-kendini-sinir-disinda-bulur-40510915 (26.08.2017).
 • Fortin, N., Lemieux, T. ve Torres, J. (2014) “Foreign Human Capital and The Earnings Gap Between Immigrants and Canadian-born Workers, Working Paper.
 • Hall, M. ve Farkas, G. (2008) “Does human capital raise earnings for immigrants in the low-skill labor market?”, Demography, 45 (3), 619–639.
 • Kaygısız, İ. (2017) “Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri” Fredrich Ebert Stiftung Vakfı erişim linki http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/D%C3%BCnyadan/2017/Du308nyadan%20-%20Suriyeli%20Mu308ltecilerin%20Tu308rkiye%20I307s327gu308cu308% 20Piyasasina%20Etkileri%20.pdf
 • Kim, J. (2011) “Education, English language proficiency, and earnings of male immigrants in the U.S. Labor market”, Journal of Business & Economics Research (JBER), 1 (3), 17-26.
 • Kirişçi, K., ve Ferris, E.G. (2015) Not Likely to Go Home: Syrian Refugees and the Challenges to Turkey and the International Community, Center on the United States and Europe at Brookings.
 • Kossoudji, S.A. (1988) “English Language Ability and the Labor Market Opportunities of Hispanic and East Asian Immigrant Men”, Journal of Labor Economics, 6 (2), 205–228.
 • Krahn, H., vd. (2000) “Educated and underemployed: Refugee integration into the Canadian labour market”, Journal of International Migration and Integration / Revue de l’integration et de la migration internationale, 1 (1), 59–84.
 • Lang, G. (2000) “Native-immigrant wage differentials in Germany: Assimilation, discrimination, or human capital?”, Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe, Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Augsburg, No. 197.
 • Lazarev, E., ve Sharma, K. (2015) “Brother or Burden: An Experiment on Reducing Prejudice Toward Syrian Refugees in Turkey”, Political Science Research and Methods, 5 (2), 1-19.
 • Lordoğlu, K., ve Aslan, M. (2016) “En Fazla Suriyeli Göçmen Alan Beş Kentin Emek Piyasalarında Değişimi: 2011-2014”, Çalışma ve Toplum, 49 (2), 789-808.
 • Mamgain, V. (2003) “Off the boat, now off to work: Refugees in the labour market in Portland, Maine”, Journal of Refugee Studies, 16 (2), 113–146.
 • ORSAM&TESEV (2015) Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri 2015. Poston, D.L. (1994) “Patterns of economic attainment of foreign-born male workers in the United States”, International Migration Review, 28 (3), 475-500.
 • Rittersberger-Tılıç, H. (2015) “‘Managing’ Irregular Labour Migrants in Turkey”, Göç Araştırmaları Dergisi, Vol. 1(1), pp. 80-107.
 • SGK (2015) SGK İstatistik Yıllıkları http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatisti k_yilliklari (22.08.2017).
 • Sönmez, M, Adıgüzel, F . (2017) “Türkiye’de Suriyeli Sığınmacı Algısı: Gaziantep Şehri Örneği”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 797-807.
 • Şenses, N. (2015) “Rethinking Migration in the Context of Precarity: The Case of Turkey”, Critical Sciology, p.1-13.
 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2015) Türkiye Tekstil, Hazirgiyim ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2015-2018.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü (2017) 2016 Türkiye Göç Raporu, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü Yayınları.
 • Turner, L. (2015) ‘Explaining the (non-)encampment of Syrian refugees: Security, class and the labour market in Lebanon and Jordan’, Mediterranean Politics, 20 (3), 386–404.
 • TÜRK-İŞ. (2015) Türk-İş Haber Bülteni, http://www.turkis.org.tr/dosya/r2cg2OLnvRao.pdf (28.08.2017).
 • Voutira, E., Giorgia, D. (2007) “Refugee Research Methodologies: Consolidation and Transformation of a Field”, Journal of Refugee Studies, 20 (2), 163–171.
 • Yücebaş, M. (2015). Gaziantep yerel basınında Suriyeli imgesi: Yeni taşranın yeni suskunları: Suriyeliler. Birikim, 311, 38-41.
APA MUTLU P, MISIRLI K, KAHVECI M, AKYOL A, EROL E, GÜMÜŞCAN İ, PINAR E, SALMAN C (2018). Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri. , 69 - 92.
Chicago MUTLU Pedriye,MISIRLI KIVANÇ YİĞİT,KAHVECI MUSTAFA,AKYOL AYLA EZGİ,EROL ERTAN,GÜMÜŞCAN İpek,PINAR Ezgi,SALMAN CEMAL Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri. (2018): 69 - 92.
MLA MUTLU Pedriye,MISIRLI KIVANÇ YİĞİT,KAHVECI MUSTAFA,AKYOL AYLA EZGİ,EROL ERTAN,GÜMÜŞCAN İpek,PINAR Ezgi,SALMAN CEMAL Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri. , 2018, ss.69 - 92.
AMA MUTLU P,MISIRLI K,KAHVECI M,AKYOL A,EROL E,GÜMÜŞCAN İ,PINAR E,SALMAN C Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri. . 2018; 69 - 92.
Vancouver MUTLU P,MISIRLI K,KAHVECI M,AKYOL A,EROL E,GÜMÜŞCAN İ,PINAR E,SALMAN C Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri. . 2018; 69 - 92.
IEEE MUTLU P,MISIRLI K,KAHVECI M,AKYOL A,EROL E,GÜMÜŞCAN İ,PINAR E,SALMAN C "Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri." , ss.69 - 92, 2018.
ISNAD MUTLU, Pedriye vd. "Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri". (2018), 69-92.
APA MUTLU P, MISIRLI K, KAHVECI M, AKYOL A, EROL E, GÜMÜŞCAN İ, PINAR E, SALMAN C (2018). Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri. Çalışma ve Toplum, 1(56), 69 - 92.
Chicago MUTLU Pedriye,MISIRLI KIVANÇ YİĞİT,KAHVECI MUSTAFA,AKYOL AYLA EZGİ,EROL ERTAN,GÜMÜŞCAN İpek,PINAR Ezgi,SALMAN CEMAL Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri. Çalışma ve Toplum 1, no.56 (2018): 69 - 92.
MLA MUTLU Pedriye,MISIRLI KIVANÇ YİĞİT,KAHVECI MUSTAFA,AKYOL AYLA EZGİ,EROL ERTAN,GÜMÜŞCAN İpek,PINAR Ezgi,SALMAN CEMAL Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri. Çalışma ve Toplum, vol.1, no.56, 2018, ss.69 - 92.
AMA MUTLU P,MISIRLI K,KAHVECI M,AKYOL A,EROL E,GÜMÜŞCAN İ,PINAR E,SALMAN C Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri. Çalışma ve Toplum. 2018; 1(56): 69 - 92.
Vancouver MUTLU P,MISIRLI K,KAHVECI M,AKYOL A,EROL E,GÜMÜŞCAN İ,PINAR E,SALMAN C Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri. Çalışma ve Toplum. 2018; 1(56): 69 - 92.
IEEE MUTLU P,MISIRLI K,KAHVECI M,AKYOL A,EROL E,GÜMÜŞCAN İ,PINAR E,SALMAN C "Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri." Çalışma ve Toplum, 1, ss.69 - 92, 2018.
ISNAD MUTLU, Pedriye vd. "Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri". Çalışma ve Toplum 1/56 (2018), 69-92.