Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 529 - 546 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.14625 İndeks Tarihi: 12-07-2019

SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların sosyal entegrasyonukonusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarla ilgili bulgulararasında Suriyeli sığınmacılarla ilgili büyük bir krizin yaşanmadığı veyerel halkın henüz Suriyelilerle büyük bir sorun yaşamadıkları ortayakonmaktadır. Ancak bazı araştırmalar, çeşitli ekonomik ve sosyalsebeplerden dolayı Suriyeli sığınmacıların yerel halk tarafındanistenmeyen insanlar olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Bazıçalışmalarda da Suriyeli sığınmacıların yerel halkın iş olanaklarınıazalttığına, bazı şehirlerde ikinci eş olarak ailelerin yıkılmasına sebepoldukları gibi sosyal ve ekonomik gerekçelerden dolayı yerel halktarafından istenmediğine yönelik bulgulara yer verilmektedir. Ayrıcasığınmacıların eğitim çağındaki çocuklarının çoğunluğunun okulagitmemesi de uyum sağlamadaki sorunlardan biridir. Ancak uyumsağlama hususunda, yerleşilen ülkenin dilinin öğrenilmesinin olumlukatkıları olduğu da yapılan çalışmalarda ortaya konmaktadır. Çünküuyum sürecinde eğitimin ve Türkçe öğrenmenin kolaylaştırıcı bir faktörolduğu bilinmektedir. Bu çalışma yerel yönetimlerin uyum sürecineyönelik sığınmacılar için hangi katkılar sağlamaktadır sorusununyanıtını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışma özelinde KonyaBüyükşehirBelediyesi'ninçalışmalarıincelenmiştir.Çalışmakapsamında Belediye yetkilileri ile yüz yüze görüşülmüştür. Belediyeninimkânlarından yararlanan 10 Suriyeli kadın ile de yüz yüze görüşmegerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda belediyenin uyumsürecinde sığınmacılara katkı sağladığı, Türkçe eğitiminin yanı sıra mesleki kurslar verdiği, Suriyelilerin yerel halk ile kaynaşmasına yöneliketkinlikler gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Suriyeli kadınlar belediyeninkurslarında Türkçe öğrendiklerini ve sosyalleştiklerini ancak komşulukilişkilerini Türkçe öğrenerek geliştiremediklerini, yerel halkın kendilerinehâlâ önyargı ile yaklaştığını ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelime:

A STUDY FOR SOCIAL INTEGRATION OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS

Öz:
There have been various studies on social integration of Syrian asylum seekers in Turkey. Among the findings about these studies are revealed that there has not been any major crisis related with Syrian asylum seekers and local residents have not been much troubled with them yet. However, some studies show that Syrian asylum seekers are thought as unwelcome people by local residents because of some social and economic reasons. Among these economic and socail reasons, Syrians are seen the source of reducing in the job opportunites and divorces by some local residents in Turkey. In addition, one of the integration problems is that syrian asylum seekers' children do not continue their education. In some studies it is also revealed that learning of the language of the settled country is a positive contribution in the integration process. Because it is known that education and Turkish learning is a facilitating factor in the integration process. This study aims to reveal the response of the question, which local administrations contribute to the adaptation process of the asylum seekers. In this study, the works of Konya Metropolitan Municipality were analyzed. Within the scope of the study, researchers interviewed face to face with the authorities of the municipality and 10 Syrian women asylum seekers who have benefited from the municipality’s courses. According to the obtained data, it was determined that the municipality contributed to the asylum seeker in the adaptation process, provided vocational courses in addition to Turkish education, and carried out activities aimed at integrating the Syrians with the local people. Syrian women stated that they learned Turkish in the courses of the municipality and that they were socialized but did not develop neighbors relations by learning Turkish and the local people still approached them with prejudice.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DUĞAN Ö, GÜRBÜZ S (2018). SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. , 529 - 546. 10.7827/TurkishStudies.14625
Chicago DUĞAN ÖZLEM,GÜRBÜZ SALİH SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. (2018): 529 - 546. 10.7827/TurkishStudies.14625
MLA DUĞAN ÖZLEM,GÜRBÜZ SALİH SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. , 2018, ss.529 - 546. 10.7827/TurkishStudies.14625
AMA DUĞAN Ö,GÜRBÜZ S SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. . 2018; 529 - 546. 10.7827/TurkishStudies.14625
Vancouver DUĞAN Ö,GÜRBÜZ S SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. . 2018; 529 - 546. 10.7827/TurkishStudies.14625
IEEE DUĞAN Ö,GÜRBÜZ S "SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA." , ss.529 - 546, 2018. 10.7827/TurkishStudies.14625
ISNAD DUĞAN, ÖZLEM - GÜRBÜZ, SALİH. "SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". (2018), 529-546. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14625
APA DUĞAN Ö, GÜRBÜZ S (2018). SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Turkish Studies (Elektronik), 13(26), 529 - 546. 10.7827/TurkishStudies.14625
Chicago DUĞAN ÖZLEM,GÜRBÜZ SALİH SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.26 (2018): 529 - 546. 10.7827/TurkishStudies.14625
MLA DUĞAN ÖZLEM,GÜRBÜZ SALİH SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.26, 2018, ss.529 - 546. 10.7827/TurkishStudies.14625
AMA DUĞAN Ö,GÜRBÜZ S SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(26): 529 - 546. 10.7827/TurkishStudies.14625
Vancouver DUĞAN Ö,GÜRBÜZ S SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(26): 529 - 546. 10.7827/TurkishStudies.14625
IEEE DUĞAN Ö,GÜRBÜZ S "SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.529 - 546, 2018. 10.7827/TurkishStudies.14625
ISNAD DUĞAN, ÖZLEM - GÜRBÜZ, SALİH. "SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Turkish Studies (Elektronik) 13/26 (2018), 529-546. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14625