Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 341 - 366 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.14599 İndeks Tarihi: 18-07-2019

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 48-66 AYLAR ARASINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Öz:
Çalışmada, okul öncesi eğitimin 48-66 aylar arasındaki Suriyeliçocukların gelişimine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmagrubunu, 14 çocuk ve anneleri ile sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.Karma desenin kullanıldığı çalışmada veri toplama aracı olarak; "GenelBilgi Formu", "Okul Öncesi Gelişimsel Değerlendirme Formu", “OkulÖncesi Eğitimin Etkiliği Görüşme Formu", “Barış ve ŞiddetKavramlarına Yönelik Görüşme Formu”, “Oyun Görüşme Formu” ve“Öğretmen Görüşme Formu” kullanılmıştır. Çocuklara uygulanan OkulÖncesi Gelişimsel Değerlendirme Formlarından elde edilen ön test sontest puanları arasındaki farklılık Wilcoxen İşaretli Sıralar Testi iledeğerlendirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formlarından eldeedilen verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmış,deneysel ve yarı yapılandırılmış görüşme formlarına ilişkin bulgularolarak sunulmuştur. Çalışma sonucunda çalışma grubundakiçocukların, bilişsel, dil, sosyal duygusal ve motor gelişim alanları öntest- son test puanları arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda annelerin; okul öncesieğitimin çocuklarının sosyal-duygusal gelişimini desteklediğini, Türkçesözcük dağarcığının gelişimine katkı sağladığını ifade ettikleri; barışkavramını, “güzel bir şey, barış ve sevgi” olarak; şiddet kavramını ise,“adaletsizlik, nefret, kin,” olarak tanımladıkları görülmüştür. Aynızamanda annelerin çocuklarıyla ev ortamında oynadıkları oyunlarlailgili görüşleri alınmak istenmiş, ancak anneler kendi kültürlerindekadınların ve kız çocuklarının oyun oynamalarının kabul edilebilir birdavranış olmadığını ifade ettikleri görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

THE EFFECT OF PRESCHOOL EDUCATION ON 48-66 MONTH- OLD SYRIAN CHILDREN’S DEVELOPMENT

Öz:
The aim of this study is to investigate the effect of preschool education on the development of 48-66 month-old Syrian children. The study group consisted of 14 children and their mothers and teacher. In the study, which used mixed design, "General Information Form", “Early Development Evaluation Form”, “Interview form for the Effectiveness of Preschool Education”, “Interview Form for the Concepts of Peace and Violence”, “Game Interview Form” and “Teacher Interview Form” were used as data collection tools. The difference between the pre-test and post-test scores obtained from the forms was evaluated by Wilcoxen Signed Ranks Test. The data obtained from the semi-structured interview forms were analyzed through using descriptive analysis method. Findings derived from the experiment and semi-structured interview forms were presented. According to the findings, significant differences were found between pre-test and post-test scores of language, social emotional and motor development areas. As a result of the semi-structured interviews the mothers reported that pre-school education supported the social-emotional development of their children and that it contributed to their children’s development of Turkish vocabulary; and defined the concept of peace as “something beautiful, peace and love” while they defined the concept of violence as “injustice, hatred, grudge”. At the same time, the researchers asked about the opinions of mothers about the games they played with their children in the home environment, but the mothers stated that playing games by girls and women was not acceptable according to their own culture.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
2
1
1
APA CAN YAŞAR M, Uyanık Aktulun O, KARACA N, TEKE H (2018). OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 48-66 AYLAR ARASINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ. , 341 - 366. 10.7827/TurkishStudies.14599
Chicago CAN YAŞAR MÜNEVVER,Uyanık Aktulun Ozgun,KARACA NEZAHATHAMİDEN,TEKE Hülya OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 48-66 AYLAR ARASINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ. (2018): 341 - 366. 10.7827/TurkishStudies.14599
MLA CAN YAŞAR MÜNEVVER,Uyanık Aktulun Ozgun,KARACA NEZAHATHAMİDEN,TEKE Hülya OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 48-66 AYLAR ARASINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ. , 2018, ss.341 - 366. 10.7827/TurkishStudies.14599
AMA CAN YAŞAR M,Uyanık Aktulun O,KARACA N,TEKE H OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 48-66 AYLAR ARASINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ. . 2018; 341 - 366. 10.7827/TurkishStudies.14599
Vancouver CAN YAŞAR M,Uyanık Aktulun O,KARACA N,TEKE H OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 48-66 AYLAR ARASINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ. . 2018; 341 - 366. 10.7827/TurkishStudies.14599
IEEE CAN YAŞAR M,Uyanık Aktulun O,KARACA N,TEKE H "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 48-66 AYLAR ARASINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ." , ss.341 - 366, 2018. 10.7827/TurkishStudies.14599
ISNAD CAN YAŞAR, MÜNEVVER vd. "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 48-66 AYLAR ARASINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ". (2018), 341-366. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14599
APA CAN YAŞAR M, Uyanık Aktulun O, KARACA N, TEKE H (2018). OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 48-66 AYLAR ARASINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik), 13(27), 341 - 366. 10.7827/TurkishStudies.14599
Chicago CAN YAŞAR MÜNEVVER,Uyanık Aktulun Ozgun,KARACA NEZAHATHAMİDEN,TEKE Hülya OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 48-66 AYLAR ARASINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.27 (2018): 341 - 366. 10.7827/TurkishStudies.14599
MLA CAN YAŞAR MÜNEVVER,Uyanık Aktulun Ozgun,KARACA NEZAHATHAMİDEN,TEKE Hülya OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 48-66 AYLAR ARASINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.27, 2018, ss.341 - 366. 10.7827/TurkishStudies.14599
AMA CAN YAŞAR M,Uyanık Aktulun O,KARACA N,TEKE H OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 48-66 AYLAR ARASINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(27): 341 - 366. 10.7827/TurkishStudies.14599
Vancouver CAN YAŞAR M,Uyanık Aktulun O,KARACA N,TEKE H OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 48-66 AYLAR ARASINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(27): 341 - 366. 10.7827/TurkishStudies.14599
IEEE CAN YAŞAR M,Uyanık Aktulun O,KARACA N,TEKE H "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 48-66 AYLAR ARASINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.341 - 366, 2018. 10.7827/TurkishStudies.14599
ISNAD CAN YAŞAR, MÜNEVVER vd. "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 48-66 AYLAR ARASINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ". Turkish Studies (Elektronik) 13/27 (2018), 341-366. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14599