Yıl: 2018 Cilt: 20 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 123 - 138 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.32709/akusosbil.428727 İndeks Tarihi: 18-07-2019

Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri

Öz:
Buaraştırmada öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeylerinibelirlemek amaçlanmaktadır. Ayrıca bu düzeylerin cinsiyet, yaş, öğrenim türü,bölüm ve akademik başarı gibi değişkenlere göre farklılaşma durumu daincelenmiştir. Betimsel bir saha taraması olarak desenlenen bu çalışmadaveriler Bolat (2017) tarafından geliştirilen ‘Eğitim Programı OkuryazarlığıÖlçeği’ aracılığıyla 210 öğretmen adayından toplanmıştır. Çalışmanınkatılımcıları bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim görendördüncü sınıf öğretmen adayları ile aynı fakültede pedagojik formasyon eğitimialan öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmada veriler betimselistatistikler, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analiziyöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada ortaya çıkan temel bulgularşöyledir: öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyi ölçektoplamında 3.72 olarak belirlenmiştir; öğretmen adayları ‘okuma’ boyutunda‘yazma’ boyutuna göre daha başarılıdır; öğretmen adaylarının eğitim programıokuryazarlığı düzeyleri ölçek toplamında cinsiyet, yaş ve öğrenim türüdeğişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmazken bölüm ve akademik başarıdeğişkenlerine göre farklılaşmaktadır. Araştırma sonuçlarının öğretmenadaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeylerini ortaya koymanın yanı sıraalanda yeni bir kavram olan eğitim programı okuryazarlığını ön plana çıkarmasıönemli görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

Prospective Teachers’ Levels of Curriculum Literacy

Öz:
This study aims to identify prospective teachers’ levels of curriculum literacy and examine how these levels differ by variables of gender, age, type of education, department and academic achievement. In this descriptive survey model study, the data were gathered from prospective teachers through ‘Curriculum Literacy Scale’, developed by Bolat (2017). The participants are 210 prospective teachers at fourth grade at the education faculty of a state university and prospective teachers registered in the pedagogic formation program of the same faculty. The data were analyzed through descriptive statistics, independent samples t test and one-way variance analysis methods. The key findings of the study include: the prospective teachers’ level of curriculum literacy is 3,72 (quite agree) in the total scale; the prospective teachers are more successful in ‘reading’ factor than ‘writing’ factor; the prospective teachers’ level of curriculum literacy differs significantly by department and academic achievement but does not differ significantly by gender, age and type of education in the total scale. As well as putting forth prospective teachers’ levels of curriculum literacy, the study is also significant as it features curriculum literacy, which is a new concept in the field.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
19
26
21
APA ERDEM C, EGMIR E (2018). Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri. , 123 - 138. 10.32709/akusosbil.428727
Chicago ERDEM CAHİT,EGMIR ERAY Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri. (2018): 123 - 138. 10.32709/akusosbil.428727
MLA ERDEM CAHİT,EGMIR ERAY Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri. , 2018, ss.123 - 138. 10.32709/akusosbil.428727
AMA ERDEM C,EGMIR E Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri. . 2018; 123 - 138. 10.32709/akusosbil.428727
Vancouver ERDEM C,EGMIR E Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri. . 2018; 123 - 138. 10.32709/akusosbil.428727
IEEE ERDEM C,EGMIR E "Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri." , ss.123 - 138, 2018. 10.32709/akusosbil.428727
ISNAD ERDEM, CAHİT - EGMIR, ERAY. "Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri". (2018), 123-138. https://doi.org/10.32709/akusosbil.428727
APA ERDEM C, EGMIR E (2018). Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 123 - 138. 10.32709/akusosbil.428727
Chicago ERDEM CAHİT,EGMIR ERAY Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, no.2 (2018): 123 - 138. 10.32709/akusosbil.428727
MLA ERDEM CAHİT,EGMIR ERAY Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, 2018, ss.123 - 138. 10.32709/akusosbil.428727
AMA ERDEM C,EGMIR E Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 20(2): 123 - 138. 10.32709/akusosbil.428727
Vancouver ERDEM C,EGMIR E Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 20(2): 123 - 138. 10.32709/akusosbil.428727
IEEE ERDEM C,EGMIR E "Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri." Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, ss.123 - 138, 2018. 10.32709/akusosbil.428727
ISNAD ERDEM, CAHİT - EGMIR, ERAY. "Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20/2 (2018), 123-138. https://doi.org/10.32709/akusosbil.428727