Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 389 - 394 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18506/anemon.322631 İndeks Tarihi: 18-07-2019

Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk

Öz:
Dünyadagelir eşitsizliğinin artması, büyüme, yaşam memnuniyeti, mutluluk ve gelişmekonuları açısından eşitliğin öneminin, tartışmaların temel konusu halinegelmesine neden olmuştur. Eskiden mutluluk konusu sadece psikoloji bilimialtında incelenirken, son zamanlarda ekonomi ile de ilişkilendirilmeyebaşlanmıştır. Gelir dağılımında adalet olması, yoksulluğu azaltaraksürdürülebilir bir kalkınma sağlar. Bu da bir toplumun refah seviyesininartırılmasının en önemli koşuludur. Bu çalışmada da refahın ve mutluğun gelireşitsizliğinden ne şekilde etkilendiği literatür araştırmasına dayalı olarakbelirlenmeye çalışılmıştır. OECD ülkelerinde gelir eşitsizliğini belirlemedekullanılan Gini katsayısı ve mutluluk endeksleri incelendiğinde, gelir dağılımıeşitsizliğinin az olduğu ülkelerde mutluluk ve refah seviyesinin de daha yüksekolduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İktisat İşletme Finans

Income Inequality, Well-Being and Happiness

Öz:
Deepening inequality has become the subject of intense debates, particularly on growth, life satisfaction, happiness and development in world. In the past, happiness was studied only under the conscience of psychology, but recently it has begun to be associated with the economy. Income equality which is a precondition for increasing the level of wealth lowers poverty and ensures sustainable development.  And this study aims to determine well-being and happiness indicators related to literature. When Gini coefficient that is used to determine income inequality and happiness index are examined in OECD countries, in generally happiness level is higher if income inequality is low.   
Anahtar Kelime:

Konular: İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktan, C.C., & Vural, İ.Y. (2002). Gelir dağılımında adalet (siz) lik ve gelir eşit (siz) liği: terminoloji, temel kavramlar ve ölçüm yöntemleri. İçinde: Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Coşkun Can Aktan (ed.), (s.1-21). Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları.
 • Alesina, A., Di Tella, R., & MacCulloch, R. (2004). Inequality and happiness: are Europeans and Americans different?. Journal of Public Economics, 88(9), 2009-2042.
 • Arslan, G.E. (2013). Ekonomik Büyüme, Kalkınma ve Gelir Dağılımı. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 45-52.
 • Aysan, A.F., & Dumludağ, D. (2014). Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Imge Yayınevi.
 • Bjørnskov, C., Dreher, A., & Fischer, J. A. (2007). The bigger the better? Evidence of the effect of government size on life satisfaction around the world. Public Choice, 130(3), 267-292.
 • Booth, P. (Ed.). (2012). And the pursuit of happiness: Wellbeing and the role of Government. London, UK: The Institute of Economic Affairs.
 • Böhnke, P., & Kohler, U. (2008). Well-being and inequality, Research Unit: Inequality and Social Integration. Social Science Research Center Berlin (WZB) Discussion Papers, No. SP I, 201.
 • Chapple, S., Forster, M., & Martin, J. P. (2009). Inequality and well-being in OECD countries: what do we know. In The 3rd OECD World Forum on Statistics, Knowledge and Policy, Busan, Korea (pp. 27-30).
 • Di Tella, R., MacCulloch, R.J., & Oswald, A.J. (2003). The Macroeconomics of Happiness. Review of Economics and Statistics, 85(4), 809–827.
 • Diener, E. (1984). Subjective Well-Being, Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.
 • Easterlin, R. A. (1995). Will raising the incomes of all increase the happiness of all?. Journal of Economic Behavior & Organization, 27(1), 35-47.
 • Ferrer-i-Carbonell, A. (2005). Income and well-being: an empirical analysis of the comparison income effect. Journal of Public Economics, 89(5), 997-1019.
 • Frey, B.S., & Stutzer, A. (2001). What Can Economists Learn From Happiness Research?. Working Paper, No. 80.
 • Greve, B. (2008). What is Welfare?. Central European Journal of Public Policy, 2(1), 50–73.
 • Helliwell, J., Layard R., & Sachs J. (2016). World Happiness Report. (Erişim: 16.05.2017), http://worldhappiness.report/ed/2016/
 • Helliwell, J., Layard, R., & Sachs J. (2017). World Happiness Report. (Erişim: 16.05.2017), http://worldhappiness.report/ed/2017/
 • Hicks, N. L. (1979). Growth vs basic needs: Is there a trade-off?. World Development, 7(11-12), 985-994.
 • Ho, L.S., & NG, Y.K. (2016). Happiness and government: the role of public spending and public governance. CPPS Working paper, No.5.
 • Lipset, S.M. (1960). Political Man: The Social Bases of Politics. Garden City. New York: Doubleday
 • Özdemir, D., Emsen, Ö. S., Gencer, A. H., & Kılıç, C. H. (2011). Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkileri: Geçiş Ekonomileri Deneyimi. In: International Conference on Eurasian Economies (pp. 440-447).
 • Perovic, L. M., & Golem, S. (2010). Investigating macroeconomic determinants of happiness in transition countries: How important is government expenditure?. Eastern European Economics, 48(4), 59-75.
 • Ram, R. (2009). Government spending and happiness of the population: additional evidence from large cross-country samples. Public Choice, 138, 483–490.
 • Sanfey, P. & Teksoz, U. (2007). Does transition make you happy?. Economics of Transition, 15(4), 707-731.
 • Senik, C. (2009). Income distribution and subjective happiness: A survey. OECD Social, Employment, and Migration Working Papers, (96).
 • Tian, G., & Yang, L. (2006). A formal economic theory for happiness studies: A solution to the happiness-income puzzle. Working Paper.
 • Timofeyev, Y., & Timofeyeva, G. (2012). Does Effective Social Policy Guarantee Happiness?. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 6(3), 330-337.
 • TUIK (2016). Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2016. (Erişim: 16.05.2017), http://www.tuik.gov.tr/PreHaber Bultenleri.do?id=24641
 • Uras, G. (2011). Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı. 21.12.2011 tarihli Milliyet Gazetesi. (Erişim: 25.10.2017), http://www.milliyet.com.tr/lorenz-egrisi-ve-gini-atsayisi/ekonomi/ekonomiyazardetay/ 21.12.2011/1478365/default.htm
 • Veenhoven, R., & Dumludağ, D. (2015). İktisat ve Mutluluk. İktisat ve Toplum Dergisi, 58, 46-51.
APA GÜZEL S (2018). Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk. , 389 - 394. 10.18506/anemon.322631
Chicago GÜZEL SİMLA Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk. (2018): 389 - 394. 10.18506/anemon.322631
MLA GÜZEL SİMLA Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk. , 2018, ss.389 - 394. 10.18506/anemon.322631
AMA GÜZEL S Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk. . 2018; 389 - 394. 10.18506/anemon.322631
Vancouver GÜZEL S Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk. . 2018; 389 - 394. 10.18506/anemon.322631
IEEE GÜZEL S "Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk." , ss.389 - 394, 2018. 10.18506/anemon.322631
ISNAD GÜZEL, SİMLA. "Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk". (2018), 389-394. https://doi.org/10.18506/anemon.322631
APA GÜZEL S (2018). Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 389 - 394. 10.18506/anemon.322631
Chicago GÜZEL SİMLA Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6, no.3 (2018): 389 - 394. 10.18506/anemon.322631
MLA GÜZEL SİMLA Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.3, 2018, ss.389 - 394. 10.18506/anemon.322631
AMA GÜZEL S Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(3): 389 - 394. 10.18506/anemon.322631
Vancouver GÜZEL S Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(3): 389 - 394. 10.18506/anemon.322631
IEEE GÜZEL S "Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk." Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, ss.389 - 394, 2018. 10.18506/anemon.322631
ISNAD GÜZEL, SİMLA. "Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6/3 (2018), 389-394. https://doi.org/10.18506/anemon.322631