Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 173 - 188 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.19059/mukaddime.341921 İndeks Tarihi: 18-07-2019

Suriyeli Eğitimcilerin Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi

Öz:
Buçalışmada 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş nedeniyle ülkelerini terketmek zorunda kalan Suriyeli sığınmacıların eğitim sorunları incelenmiştir. UNİCEF’in2015 yılı Suriye raporuna göre, Suriye sınırları içerisinde yaklaşık 6,5 milyoninsan yer değiştirirken, 4 milyon insan ise ülkesini terk etmek zorundakalmıştır. Türkiye, açık kapı politikasıyla, yarısından fazlası çocuk olmaküzere 2,7 milyonu aşkın kişiyle dünyada en fazla sayıda Suriyeli mültecibarındıran ülke konumundadır. Türkiye, sığınmacıları öncelikle sınıra yakınbölgelerde yer alan barınma merkezlerine yerleştirmiş sonrasında sayınıngittikçe artmasıyla geçici koruma statüsüyle barınma merkezi dışındaki yerleşimyerlerine kontrollü olarak sığınmacıların yerleşmelerine müsaade etmiştir.MEB’in son tahminlerine göre 330.000’den fazla Suriyeli ve diğer mülteciçocuklar Türkiye’nin çeşitli yerlerinde örgün eğitime devam etmektedir. Ancakeğitim sisteminin dışında kalan çocuk sayısının 500.000’den fazla olduğu tahminedilmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de geçici eğitim merkezlerinde görevliSuriyeli öğretmenlerin gözüyle eğitim sürecini değerlendirmeyi hedefleyen nitelbir çalışmadır. Çalışmanın Şanlıurfa’da gerçekleşmesi de manidardır. ÇünküŞanlıurfa 396.728 kişiyle İstanbul’dan sonra en fazla Suriyeli sığınmacıya evsahipliği yapan ildir. Çalışma sürecinde Suriyeli sığınmacılara hizmet vereneğitim merkezlerinden 9 Suriye uyruklu öğretmenle yarı yapılandırılmış bir formüzerinden görüşülmüş ve öğretmenlerin özlük hakları, öğrencilerin okulaerişimi, öğrencilerin dil sorunları, psiko-sosyal destek alma durumları,müfredat, öğretim teknolojisi vb. konularda farklı bulgulara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Perspectives of Syrian Educators on Problems Faced During Their Training in Temporary Education Centres

Öz:
This study focuses on the educational problems of the Syrian refugees that had toleave their country because of the civil war breaking out in Syria in 2011. According to the UNICEF report 2015 on Syria, almost 6.5 million were displaced within the borders of Syria, and 4 million people had toleave their country. With its open-door policy, Turkey is the country hosting most Syrian refugees in the world (over 2.7 million people, more than half of which are children). Initially, it placed the refugees in the sheltering are aslocated close to the border. As the number of the refugees increased, it allowed the controlled settlement of the refugees in the settlement are as outside the sheltering are as with temporary protection status. According to the data records of February 2016, estimations of the Ministry of National Education of Turkey, over 330,000 Syrian children and other refugee children are receiving formal education in various are as across Turkey. However, it is estimated that there are more than 500,000 children staying out of the education system. This is a qualitative study aiming to evaluate such educational process from the perspective of Syrian teachers working at temporary educational centers. Conducting the study in Şanlıurfa is relevant because Şanlıurfa is the second Turkish province hosting most Syrian refugees after Istanbul, with 396,728 refugees living there. In the research process, nine Syrian teachers from the educational centers offering service to Syrian refugees were interviewed over a semi-structured form. In the end, various findings were obtained about teachers’ personal benefits, students’ access to school, their language problems, their status of receiving psycho-social support, curriculum, instructional technology, and so on.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
6
8
8
 • Akpunar, B. (2015). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Data.
 • Apak, H. (2015). Suriyeli Göçmenlerin Gelecek Beklentileri: Mardin Örneği. Birey ve Toplum, 5, 125-142.
 • Balkar, B., Şahin, S., & Babahan, N. I. (2016). Problems Confronted By Syrian Teachers Working at Temporary Education Centers (TECs)/Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) Görev Yapan Suriyeli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(6), 1290-1310.
 • BEKAM. (2015) . “Suriyeli misafirlere yönelik sosyal uyum ve eğitim müfredatları çalışmaları raporu”. http://bulbulzade.org/indirilebilir/bekam-mufredat-raporu.pdf
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18.Baskı).Ankara: Pegem.
 • Dinçer, O. B., Federici, V., Ferris, E., Karaca, S., Kirişçi, K.ve Çarmıklı, E. Ö. (2013). Suriyeli Mülteciler Krizi ve Türkiye: Sonu Gelmeyen Misafirlik. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu &Brooking Enstitüsü. Ankara.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Temel Eğitim Politikaları. Analiz (SETA). Sayı: 153.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım.
 • Erdoğan, E. (2016). Türkiye’de Yaşayan Suriyelilerin Genel Durumu. Şanlıurfa: Gap ve Unicef.
 • Gelesne, C. (2014). Nitel Araştırmaya Giriş (4.Baskı).Ankara: Anı yay. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2016). 2015 Türkiye Göç Raporu. (35). Ankara.
 • Kumar, R. (2011). Araştırma Yöntemleri (18.Baskı). Ankara: Edge Akademi.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskı).S. Turan (Çev. Edt.). Ankara: Nobel.
 • MEB. (2014). Yabancılara yönelik eğitim-öğretim hizmetleri. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html
 • Özer, S. ve Şirin, S. R. (2014). Suriyeli Mülteci Çocuklar Saha Araştırması Sonuç Raporu. Bahçeşehir Üniversitesi: İstanbul.
 • Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: Bir bütünleştirme çalışması. Göç Dergisi, 3(1), 65-81.
 • Seydi, A. R. (2013). Türkiye’deki Suriyeli akademisyen ve eğitimcilerin görüşlerine göre Suriye’deki çatışmaların suriyelilerin eğitim sürecine yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013(30).
 • UNİCEF. (2004). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme.
 • UNİCEF. (2015). Annual Report 2015.
 • UNİCEF. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar. Temmuz (2016).
 • UNİCEF&Gap Çalıştay Final Raporu (2016). Suriyeli Çocuk ve Gençlerin Güçlendirilmesi İçin Çalışma Alanlarının Belirlenmesi Çalıştayı. 4-5 Mayıs 2016. Hilton Otel/ Şanlıurfa.
 • Yıldırım, Ş. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • http://www.danistay.gov.tr/upload/insanhaklarievrenselbeyannamesi.pdf
 • http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
 • http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.583 d5e4d4ab1e3.68580543
APA Usta M, Arıkan i, ŞAHİN Y, ÇETİN M (2018). Suriyeli Eğitimcilerin Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. , 173 - 188. 10.19059/mukaddime.341921
Chicago Usta Mehmet Emin,Arıkan irfan,ŞAHİN YAHYA,ÇETİN Mustafa Sami Suriyeli Eğitimcilerin Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. (2018): 173 - 188. 10.19059/mukaddime.341921
MLA Usta Mehmet Emin,Arıkan irfan,ŞAHİN YAHYA,ÇETİN Mustafa Sami Suriyeli Eğitimcilerin Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. , 2018, ss.173 - 188. 10.19059/mukaddime.341921
AMA Usta M,Arıkan i,ŞAHİN Y,ÇETİN M Suriyeli Eğitimcilerin Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. . 2018; 173 - 188. 10.19059/mukaddime.341921
Vancouver Usta M,Arıkan i,ŞAHİN Y,ÇETİN M Suriyeli Eğitimcilerin Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. . 2018; 173 - 188. 10.19059/mukaddime.341921
IEEE Usta M,Arıkan i,ŞAHİN Y,ÇETİN M "Suriyeli Eğitimcilerin Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi." , ss.173 - 188, 2018. 10.19059/mukaddime.341921
ISNAD Usta, Mehmet Emin vd. "Suriyeli Eğitimcilerin Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi". (2018), 173-188. https://doi.org/10.19059/mukaddime.341921
APA Usta M, Arıkan i, ŞAHİN Y, ÇETİN M (2018). Suriyeli Eğitimcilerin Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. Mukaddime, 9(1), 173 - 188. 10.19059/mukaddime.341921
Chicago Usta Mehmet Emin,Arıkan irfan,ŞAHİN YAHYA,ÇETİN Mustafa Sami Suriyeli Eğitimcilerin Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. Mukaddime 9, no.1 (2018): 173 - 188. 10.19059/mukaddime.341921
MLA Usta Mehmet Emin,Arıkan irfan,ŞAHİN YAHYA,ÇETİN Mustafa Sami Suriyeli Eğitimcilerin Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. Mukaddime, vol.9, no.1, 2018, ss.173 - 188. 10.19059/mukaddime.341921
AMA Usta M,Arıkan i,ŞAHİN Y,ÇETİN M Suriyeli Eğitimcilerin Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. Mukaddime. 2018; 9(1): 173 - 188. 10.19059/mukaddime.341921
Vancouver Usta M,Arıkan i,ŞAHİN Y,ÇETİN M Suriyeli Eğitimcilerin Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. Mukaddime. 2018; 9(1): 173 - 188. 10.19059/mukaddime.341921
IEEE Usta M,Arıkan i,ŞAHİN Y,ÇETİN M "Suriyeli Eğitimcilerin Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi." Mukaddime, 9, ss.173 - 188, 2018. 10.19059/mukaddime.341921
ISNAD Usta, Mehmet Emin vd. "Suriyeli Eğitimcilerin Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi". Mukaddime 9/1 (2018), 173-188. https://doi.org/10.19059/mukaddime.341921