Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.

Yıl: 2003 Cilt: 27 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 27 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.

Öz:
Değişik katkıların sorgum silajının rumendeki yıkılımı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, süt olum (287.40 g/kg KM) ve hamur olum (304.80 g/kg KM) dönemlerinde biçilen sorgum otuna S1L-ALL adlı enzim- inokulant kompleksi (El), melas (M), formik asit (FA), M+FA, Eİ+FA, Eİ+M ve Eİ+FA+M katılarak laboratuvar silolarında (1 kg'lık cam kavanoz) silajı yapıldı ve iki ay süre ile inkübasyona bırakıldı. Silolar açıldıktan sonra silajların KM ve ADF analizleri yapıldı ve rumen fistülü takılı toklularda KM ve ADF yıkılım oranları tespit edildi. KM ve ADF yıkılımına ilişkin olarak değişik inkübasyon saatlerinde (4, 8, 16, 24, 48) elde edilen değerler değişkenlik göstermekle beraber, 48. saatteki yıkılım esas alındığında melas katkısının silajm yıkılımını artırdığı (p<0.01) görüldü. El katkısının kontrolle benzer sonuçlar verdiği, FA katkısının ise yıkılım düzeyini düşürdüğü (p<0.01) tespit edildi. Bu çalışmada, süt olum döneminde silajı yapılan sorguma katılan melasın silajın yıkılımını artırdığı, ancak genel olarak süt olum ve hamur olum döneminde herhangi bir katkı maddesine gerek olmadan da rumende yıkılımı yüksek bir sorgum silajı elde edilebileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelime: rumen sindirimi sorgum rumen formik asit silaj silaj kalitesi silaj katkı maddeleri

Konular: Biyoloji

The effects of some silage additives in sorghum silage on the silage quality and ruminal degradabilities on nutrients II-Ruminal degradabilities of nutrients

Öz:
The aim of the study was to determine the effects of different silage additives on the ruminal degradability of sorghum silage. Different sorghum silages were prepared from sorghum harvested at the milk or dough stage (287.40 and 304.80 g/kg DM) with or without SIL-ALL (enzyme-inoculant complex; EI), molasses (M), formic acid (FA), M + FA, EI + FA, EI + M and EI + FA + M additives in laboratory silos (glass jar 1 kg in volume) and incubated for two months. After incubation, the silos were opened and dry matter and ADF analyses were done. The dry matter and ADF degradabilities of the silages were determined in ruminally fistulated rams. Dry matter and ADF degradabilities varied among the silages throughout incubation (4, 8, 16, 24 and 48 h). While molasses addition into sorghum silage significantly increased in situ ruminal degradabilities of silages, the addition of FA decreased them (p < 0.01). It was concluded that the addition of molasses to sorghum silage prepared from sorghum harvested at the milk stage increased the in situ degradability of silage. However, high ruminal degradability can be achieved without any additives from sorghum harvested at the milk or dough stage.
Anahtar Kelime: silage silage quality silage additives rumen digestion Sorghum rumen formic acid

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1-Black, J.R., Ely, L.O., McCullough, Sudweeks, E.M.: Effects of Stage of Maturity and Silage Additives upon the Yield of Gross and Digestible Energy in Sorghum Silage. J. Anim. ScL. 1980; 50: 4.
 • 2-Bolsen, K.K., Ashbell, G., Weinberg, Z.G.: Silage Fermentation and Silage Additives. Ajas, 1996; 9 (5): 483-493.
 • 3-Kaiser, A.G.: The Influence .of Silage Fermentaion on Animal Production. Department of Agriculture, Agricultural Research Institute, Wagga Wagga, N.S.W., 1984.
 • 4-Setala, J.: Enzymes in Grass Silage Production. Food Biotechnol., 1989; 2(2): 211-225.
 • 5-Jacobs, J.L., McAllan, A.B.: Enzymes as Silage Additives. 1. Silage Quality, Digestion and Performance in Growing Cattle. Grass Forage Sci., 1991; 46: 63-73.
 • 6-Pitt, R.E.: A Model of Cellulase and Amylase Additives in Silage. J.Dairy Sci., 1990:73: 1788-1799.
 • 7-Jaster,' E.H., Moore, K.J.: Fermentation Characteristics and Feeding Value of Enzyme-Treated Alfalfa Haylage. J. Dairy Sci., 3; 71: 705-711.
 • 8 Jakhmola, J.R., Weddell, J.R., Greenhalgh, J.F.D.: Ensiling Grass with Straw. II. Effect of Urea and Enzyme Additives on the Feeding Values of Grass and Straw Silages. Anim. Feed Sci. Tech., 1993; 41: 87-101.
 • 9-Jacobs, J.L, Cook, J.E, McAllan, A.B.: Enzymes as Silage Additive. 2. The Effect of Grass Dry Matter Content on Ensilage Quality and Performance in Sheep. Grass Forage Sci., 1991; 46: 191-199.
 • 10-Kung, L, Tung, R.S., Maciorowski, K.G., Buffum,-K., Knutzen, K.;Effects of Plant Cell-Wall-Degrading Enzymes and Lactic Acid Bacteria on Silage Fermentation and Composition. J. Dairy Sci.1991; 74: 4284-4296.
 • 11-Jaster, E.H., Moore, K.J.: Quality and Fermentation of Enzyme-Treated Alfalfa Silages at Three Moisture Concentrations. Anim.Feed Sci. Tech., 1990; 31: 261-268.
 • 12-Kung, L, Carmean, B.R., Tung R.S.: Microbial Inoculation or Cellulase Enzyme Treatment of Barley and Vetch Silages Harvested at Three Maturities. J. Dairy Sci., 1990; 73: 1304-1311.
 • 13-Rooke, J.A., Maya, F.M., Arnold, J.A., Armstrong, D.G.: The Chemical Composition and Nutritive Value of Grass Silages Prepared with No Additive or with the Application of Additives Containing either Lactobacillus plantarum or Formic Acid. Grass Forage Sci., 1988; 43: 87-95.
 • 14-Harrison, J.H., Soderlund, S.D., Loney, K.A.: Effect of Inoculation Rate of Selected Strains of Lactic Acid Bacteria on Fermentation and in Vitro Digestibility of Grass-Legume Silage. J. Dairy Sci.1989; 72: 2421-2427.
 • 15-Sanderson, M.A.: Aerobic Stability and In Vitro Fiber Digestibility of Microbially Inoculated Corn and Sorghum Silages. J. Anim. Sci.1993; 71: 505-514.
 • 16-Chen, J., Stokes, M.R., Wallace, C.R.: Effects of Enzyme-lnoculant Systems on Preservation and Nutritive Value of Haycrop and Corn Silages. J. Dairy Sci. 1994; 77: 501-513.
 • 17-Patterson, D.C., Mayne, C.S., Gordon, F.J., Kilpatrick, D.J.: An Evaluation of an InoculantyEnzyme Preparation as an Additive for Grass Silage for Dairy Cattle. Grass Forage Sci., 1997; 52: 325-335.
 • 18-Kennedy, S.J.: An Evaluation of Three Bacterial Inoculants and Formic Acid as Additive for Harvest Grass. Grass Forage Sci.1990:45:281-288.
 • 19-Umana, R., Staples, C.R., Bates, D.B., Wilcox, C.J., Mahana, W.C.: Effects of a Microbial lnoculant and (or) Sugarcane Molasses on the Fermentation, Aerobic Stability and Digestibility of Bermuda Grass Ensiled at Two Moisture Contents. J. Anim. Sci., 1991; 69: 4588-4601.
 • 20-Lattemae, P., Ohlsson, C, Lingvall, P.: The Combined Effect of Molasses and Formic Acid on Quality of Red-Clover Silage.Swedish J. Agr. Res., 1996; 26(1): 31-41.
 • 21-O'Kiely, P.: A Note on the Influence of Five Absorbants on Silage Composition and' Effluent Retention in Small-Scale Silos. Irish J.Agr. Food Res., 1991; 30: 153-158.
 • 22-Keady, T.W.J.: A Review of the Effects of Molasses Treatment of Unwilted Grass at Ensiling on Silage Fermentation, Digestibility and Intake and on Animal Performance. Irish J. Agr. Food Res., 1996;35(2): 141-150.
 • 23-Gordon, F.J.: Effect of Silage Additives and Wilting on Animal Performance. Proceedings of the Twenty-Third Feed Manufactures Conference, University of Nottingham (Ed: W. Harising), 1989;159-173.
 • 24-Snyman, L.D., Joubert, H.W.: Effect of Maturity Stage and Method of Preservation on the Yield and Quality of Forage Sorghum. Anim.Feed Sci. Tech., 1996; 57: 63-73.
 • 25-Mayne, C.S.: The Effect of Formic Acid, Sulphuric Acid and a Bacteria] lnoculant on Silage Fermentation and the Food Intake and Milk Production of Lactating Dairy Cows. Anim. Prod., 1993; 56:29-42.
 • 26-Çetinkaya, N.: Yem Maddelerinin Değerlendirilmesinde Naylon Torba Metodunun Kullanılması. Yem Magazin Dergisi, 1992; 1(4):28-30.
 • 27-A.O.A.C: Official Methods of Analysis Association of Agricultural Chemists. Virginia, D.C., v+1213, 1990.
 • 28-Soest, P.J.V.: Development of a Comprehensive System of Feed Analysis and its Application to Forages. J. Anim. Sci. 1967; 26:119-128.
 • 29-SAS/STAT Software: Changes and Enhancement Through Release 6.12. SAS institute, Cary, 1997.
APA BİNGÖL N, Baytok E (2003). Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.. , 21 - 27.
Chicago BİNGÖL N. Tuğba,Baytok Erol Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.. (2003): 21 - 27.
MLA BİNGÖL N. Tuğba,Baytok Erol Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.. , 2003, ss.21 - 27.
AMA BİNGÖL N,Baytok E Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.. . 2003; 21 - 27.
Vancouver BİNGÖL N,Baytok E Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.. . 2003; 21 - 27.
IEEE BİNGÖL N,Baytok E "Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.." , ss.21 - 27, 2003.
ISNAD BİNGÖL, N. Tuğba - Baytok, Erol. "Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.". (2003), 21-27.
APA BİNGÖL N, Baytok E (2003). Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27(1), 21 - 27.
Chicago BİNGÖL N. Tuğba,Baytok Erol Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 27, no.1 (2003): 21 - 27.
MLA BİNGÖL N. Tuğba,Baytok Erol Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol.27, no.1, 2003, ss.21 - 27.
AMA BİNGÖL N,Baytok E Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2003; 27(1): 21 - 27.
Vancouver BİNGÖL N,Baytok E Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2003; 27(1): 21 - 27.
IEEE BİNGÖL N,Baytok E "Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27, ss.21 - 27, 2003.
ISNAD BİNGÖL, N. Tuğba - Baytok, Erol. "Sorgum silajına katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri II- Besin maddelerinin rumendeki yıkılımı üzerine etkileri.". Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 27/1 (2003), 21-27.