Yıl: 2003 Cilt: 27 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 27 Metin Dili: İngilizce

The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin)

Öz:
Bu çalışma, 1994-1997 yılları arasında, Doğu Karadeniz Bölgesinin kuzeyinde, oldukça zengin floristik içeriğe sahip Artvin'in florasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanı, Davis tarafından uygulanan grid sistemine göre A8 karesinde yer almakta olup, Holarktik fitocoğrafik bölgenin, Avrupa-Sibirya flora alanının Kolşik kesimde yer almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; 95 familya ve 374 cinse ilişkin toplam 769 takson kaydedilmiştir. Bu taksonların 26'sı Pteridophyta, 743'ü Spermatophyta bölümüne ilişkindir. Spermatophyta bölümünde, 10 takson ûymnospermae ve 733 takson Angiospermae av. Araştırma alanında en fazla türe sahip beş familya sırasıyla Compositae 73 takson (% 9.5), Leguminosae 67 takson (% 8.7), Rosaceae 50 takson (% 6.5), Cruciferae 49 takson (% 6.4) ve Labiatae 42 takson (% 5.5). En büyük cins Trifolium L. (l4 takson), ikincisi ise Astragalus L. (13 takson)'tur. Taksonların, fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları ise şöyledir: Avrupa-Sibirya % 35.6, iran-Turan % 6.9, Akdeniz % 2.2 ve oryini bilinmeyenler % 55.3'tür. Taksonların 57 adeti (% 7.4) endemiktir.
Anahtar Kelime: national parks Black Sea Region phytogeography flora endemism ratio Hatila Valley Artvin

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Akman Y (1999). İklim ve Biyoiklim (Biyoiklim Metodları ve Türkiye iklimleri). Ankara: Kariyer Matbaacılık.
 • 2. Anşin R (1979). Trabzon-Meryemana Araştırma Ormanı Florası ve Saf Ladin Meşcerelerinde Floristik Araştırmalar. Trabzon: Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık.
 • 3. Anşin R (1983). Türkiye'nin flora bölgeleri ve bu bölgelerde yayılan asal vejetasyon tipleri (The Floristic Regions and the Major Vegetation Types of Turkey). Karadeniz Teknik üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 6 (2): 318-339.
 • 4. Anşin R (1984). Artvin-Atila (Hatila) vadisinin bitki örtüsü ve bu örtünün filogenetik özellikleri (Vegetation of the Atila Valley in Artvin Area and Its Filogenetical Features). Karadeniz Teknik üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 7(1): 84-89.
 • 5. Anşin R, Eminağaoğlu ö, & Yüksek T (1997). Research on the Flora and Soil Properties of the Pinus pinea L. Stands Near Fıstıklı Village in Artvin. XI. Dünya Ormancılık Kongresi, Antalya 13-22 Ekim 1997,XI. Dünya Ormancılık Kongresi Tebliğleri, Cilt 5, Antalya.
 • 6. Anşin R, Özkan ZC, Abay G, & Eminağaoğlu Ö (1997). New floristic record from A8 (Artvin) OT Sistematik Botanik Dergisi 4(1): 95-98.
 • 7. Anşin R, özkan ZC, Eminağaoğlu Ö (2000). Artvin-Atila (Hatila) Vadisi Milli Parkının Vejetasyon Yapısına Genel Bir Bakış. Artvin Orman Fakültesi Dergisi (Journal of Artvin Forestry Faculty of Kafkas University) 1 (1): 59-71.
 • 8. Brummitt RK & Powell CE (eds) (1992). Authors of Plant Names. Kew: Royal Botanic Gardens, Kew.
 • 9. Çepel N (1966). Orman Yetişme Muhiti Tanımının Pratik Esasları ve Orman Yetişme Muhiti Haritacılığı. istanbul: Kutulmuş Matbaası.
 • 10.Davis PH, Harper PC, & Hedge IC (1971). Plant Life of South West Asia. Edinburgh: The Botanical Society of Edinburgh.
 • 11.Davis PH (1965-85). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vols. I-IX, Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • 12.Davis PH, Mill RR a Tan K (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. X, Supplement. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • 13.Düzenli A (1988). Neuve aux Sintaxons Phytosociologiques pour la Vegetation de Turquie. Ecology Mediterranean, 14, 1(2): 143-148.
 • 14.Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, & Adıgüzel N (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler (Red Data Book of Turkish Plants, Pteridophyta and Spermatophyta). Ankara: Barışcan Ofset.
 • 15.Grossheim AA (1939-1967).Flora Kavkaza.Vol. 1-17 Baku and Leningrad.
 • 16.Güner A, Özhatay N, Ekim T, & Başer KHC (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement-ll). Vol. XI. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • 17.Komarow, VL (ed.) (1934-78). Flora of the USSR. Leningrad. (English translation by IPST, Vol. I-XXIV, Jerusalem: Israel).
 • 18.Küçük M (1998). Kürtün (Gümüşhane)-Örümcek Ormanlarının Florası ve Saf Meşcere Tiplerinin Floristik Kompozisyonu. T.C. Orman Bakanlığı Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, DKOA Yayın No :5, Teknik Bülten No: 5, Trabzon: İnkılap Matbaacılık Ltd. Şti.
 • 19.Meteoroloji Bülteni (1995). T.C. Başbakanlık Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü Artvin Meteoroloji il Müdürlüğü 1948 - 1980 Verileri. Artvin.
 • 20.Mirov NT (1967). The Genus Pinus. New York: The Ronald Press Company.
 • 21.Topraksu Genel Müdürlüğü (1975). Artvin İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu. Ankara.
 • 22.Vural M (1996). Rize'nin Yüksek Dağ Vejetasyonu. Turk J Bot 20: 83-102.
 • 23.Zohary M (1973). Ceobotanical Foundations of the Middle East. Vols l-ll, Amsterdam: Gustav Fischer Verlag.
APA EMİNAĞAOĞLU Ö, ANŞİN R (2003). The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin). , 1 - 27.
Chicago EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,ANŞİN Rahim The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin). (2003): 1 - 27.
MLA EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,ANŞİN Rahim The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin). , 2003, ss.1 - 27.
AMA EMİNAĞAOĞLU Ö,ANŞİN R The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin). . 2003; 1 - 27.
Vancouver EMİNAĞAOĞLU Ö,ANŞİN R The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin). . 2003; 1 - 27.
IEEE EMİNAĞAOĞLU Ö,ANŞİN R "The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin)." , ss.1 - 27, 2003.
ISNAD EMİNAĞAOĞLU, ÖZGÜR - ANŞİN, Rahim. "The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin)". (2003), 1-27.
APA EMİNAĞAOĞLU Ö, ANŞİN R (2003). The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin). Turkish Journal of Botany, 27(1), 1 - 27.
Chicago EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,ANŞİN Rahim The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin). Turkish Journal of Botany 27, no.1 (2003): 1 - 27.
MLA EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,ANŞİN Rahim The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin). Turkish Journal of Botany, vol.27, no.1, 2003, ss.1 - 27.
AMA EMİNAĞAOĞLU Ö,ANŞİN R The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin). Turkish Journal of Botany. 2003; 27(1): 1 - 27.
Vancouver EMİNAĞAOĞLU Ö,ANŞİN R The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin). Turkish Journal of Botany. 2003; 27(1): 1 - 27.
IEEE EMİNAĞAOĞLU Ö,ANŞİN R "The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin)." Turkish Journal of Botany, 27, ss.1 - 27, 2003.
ISNAD EMİNAĞAOĞLU, ÖZGÜR - ANŞİN, Rahim. "The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin)". Turkish Journal of Botany 27/1 (2003), 1-27.