Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 387 - 402 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 01-08-2019

ŞİİRLE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ

Öz:
Kişilerin değişen istek ve ihtiyaçlarına göre yabancı dil öğretimyöntem ve teknikleri de değişmektedir. Bu istek ve ihtiyaçlardakiyenilenmeye bağlı olarak yazınsal metin türleri de yabancı dile temelkaynak olmaları bakımından öne çıkmaktadır. Yazınsal metinlerin, gerekana dil gerekse yabancı dil öğretiminde önemli bir yeri vardır. Öğrenilenyabancı dilin kültürünün edinilmesinde, dersin aktif ve eğlenceli birortamda öğrenci merkezli işlenmesinde, öğrencilerin dil seviyeleriningeliştirilmesinde, kültürler arası etkileşimin oluşmasında, sınıfta iletişimortamının oluşmasında yazının önemli katkıları olduğu âşikardır.Seçilecek yazınsal metinler, öğrenmenin sağlanmasında bir araç olacağıiçin mümkün oldukça günümüze ait yapıtlar olmalıdır.Yazınsal metinler içinde en eski türlerden biri olan şiir kendine hasdil kurgusu, sanatsal kullanımları, kısa ve öz anlatımları, estetik olaraketkileme gücüyle öne çıkan bir türdür. Şiire ait bu özelliklerin yabancı dilderslerine aktarılması dil öğretime katkılar sağlayacaktır. Ayrıca şiirinkendine has özellikleri sayesinde dahakalıcı öğrenmeleringerçekleştirilmesi de olasıdır. Öğrencilerin metinsel ve dilbilgisel olarakseviyesine uygun seçilmiş, dersle ilişiği iyi kurgulanmış ve planlanmış,öğrencilerin ilgisini çekebilecek şiirler yabancı dil öğretiminde gereköğrenilenleri pekiştirmeye gerekse yeni öğrenmeler sağlamaya yardımcıolacaktır. Bunlara ilaveten, öğrencide eleştirel bakış açısınınoluşturulmasında, yaratıcı yazma becerisinin gelişmesinde, okumaduyarlılığının artmasında da şiir faydalı olacaktır. Bu çalışmada, yabancıdil olarak Arapça öğretiminde şiirin nasıl kullanılabileceğine dairetkinlikler ders planları üzerinden örneklendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Edebiyat Dil ve Dil Bilim

ARABIC TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE THROUGH POETRY

Öz:
The methods and techniques of foreign language instruction have been transforming according to the changing needs and demands of individuals. Based on the renewal of these needs and requirements, literary text genres come to the forefront as they are the primary sources of a foreign language. Literary texts have an important place in terms of the instruction of both the mother language and foreign language. It is obvious that literature has important contributions in terms of acquiring the culture of the foreign language which is learned, delivering the lecture in an active, fun and student-oriented way, improving students’ language levels, providing an intercultural interaction and a communication environment in class. As the selected literary texts will be means to provide learning, they should be pieces which belong to the present day. Poetry is a genre which comes to the forefront with its unique linguistic composition, artistic use, brief expressions, and the power of impression aesthetically. Transferring these features of poetry to the foreign language courses will contribute to language instruction. In addition, by means of the unique features the poetry; it is possible to realize more permanent learnings. Poems that are selected appropriately to the literary and grammatical level of students, structured and planned in line with the course and which can draw the attention of the students will help to consolidate what is learned and to provide new learnings. Moreover, poetry will be beneficial in terms of enabling students to create a critical perspective, improving creative writing skills and increasing reading awareness. In this study, the activities on using poetry in teaching Arabic as a foreign language have been exemplified through lesson plans.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Edebiyat Dil ve Dil Bilim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Dağbaşı G (2018). ŞİİRLE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ. , 387 - 402.
Chicago Dağbaşı Gürkan ŞİİRLE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ. (2018): 387 - 402.
MLA Dağbaşı Gürkan ŞİİRLE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ. , 2018, ss.387 - 402.
AMA Dağbaşı G ŞİİRLE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ. . 2018; 387 - 402.
Vancouver Dağbaşı G ŞİİRLE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ. . 2018; 387 - 402.
IEEE Dağbaşı G "ŞİİRLE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ." , ss.387 - 402, 2018.
ISNAD Dağbaşı, Gürkan. "ŞİİRLE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ". (2018), 387-402.
APA Dağbaşı G (2018). ŞİİRLE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ. Turkish Studies (Elektronik), 13(4), 387 - 402.
Chicago Dağbaşı Gürkan ŞİİRLE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ. Turkish Studies (Elektronik) 13, no.4 (2018): 387 - 402.
MLA Dağbaşı Gürkan ŞİİRLE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.4, 2018, ss.387 - 402.
AMA Dağbaşı G ŞİİRLE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(4): 387 - 402.
Vancouver Dağbaşı G ŞİİRLE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ. Turkish Studies (Elektronik). 2018; 13(4): 387 - 402.
IEEE Dağbaşı G "ŞİİRLE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ." Turkish Studies (Elektronik), 13, ss.387 - 402, 2018.
ISNAD Dağbaşı, Gürkan. "ŞİİRLE YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ". Turkish Studies (Elektronik) 13/4 (2018), 387-402.