Yıl: 2003 Cilt: 27 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 421 - 425 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı

Öz:
Sultan Sazlığındaki fitoplanktonik organizmalar ve klorofil a arasındaki ilişki incelenmiştir. Örnekleme tarihlerindeki fitoplankton yoğunluğu ve klorofil a değerleri belirlenerek aralarındaki korelasyon ilişkisinin yüksek olduğu bulunmuştur. Bu iki parametrenin mevsimlere göre değişimleri de göz önüne alınarak diğer çalışmalarla olan ilişkileri yorumlanmıştır.
Anahtar Kelime: Kayseri klorofil a Sultan Sazlığı sulak alanlar klorofil fitoplankton mevsimsel değişimler

Konular: Biyoloji

Sultan Sazlığı'ndaki fitoplanktonik organizmalar ve klorofil a arasındaki ilişki

Öz:
This study examines the variations and relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı marshes. During the sampling period, the density of phytoplankton and the value of chlorophyll a were examined, and it was found that the correlation between them was high. Given the variations between these two parameters in accordance with the seasons, the relationships with other studies are also discussed.
Anahtar Kelime: Sultan Sazligi wetlands chlorophyll phytoplankton seasonal variation Kayseri chlorophyll a

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • 2. Akbulut A & Yıldız K (2001). Mogan Gölü'nün (Ankara) Bacillariophyta Dışındaki Planktonik Algleri ve Dağılımları. Gazi Üniv Fen Bil Enst Der 14(3): 723-739.
 • 8. Demir N & Çamdeviren H, Keskin S (1999b). Prediction of Chlorophyll a in Kurtboğazı and Çamlıdere Reservoirs. Tarım Bilim Der 5(1): 66-70.
 • 1. Akbulut A & Akbulut (Emir) N (2000). Planktonic Organisms of Manyas Lake. Hacettepe Üniv Fen ve Müh Bil Der Series A: Biology and Chemistry 29: 9-22.
 • 3. Atay D & Bakan AN (1992). Mogan Gölü'nün İlk Ürünü ve İlk Ürüne Göre Balık Ürününün Tahmin Edilmesi Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniv Su Ürünleri Mühen Der 3( 1): 1 -26.
 • 4. Atay D & Demir N (1998). The Effects'of Chicken Manure on the Phytoplankton Primary Production in Carp Ponds. Acta Hydrobiol 40:215-225.
 • 5. Aykulu G & Gönülol A (1984). Çubuk I Baraj Gölü Algleri Üzerine Araştırmalar I. Fitoplankton Kompozisyonu ve Yoğunluğunun Mevsimsel Değişimi. Doğa Bilim Der 8: 330-342.
 • 6. Aykulu G & Obalı 0 (1981). Phytoplankton Biomass in Kurtboğazı Dam Lake. Comm. de la Fac Sci d'Ank Series C 2: 29-45.
 • 7. Demir N, Çamdeviren H & Keskin S (1999a). A Path Analysis of Some Water Quality Parameters in Kurtboğazı and Çamlıdere Reservoirs Turkey İn: Anonim. Uluslararası Hayvancılık '99 Kongresi Bildirileri: 666-671.
 • 9. Lund JWG, Kipling C & Gren ED (1958). The Inverted Microscope Method of Estimating Algal Numbers and the Statistical Basis of Estimations by Counting. Hydrobiologia 11: 113-170.
 • 10.Marshall GT & Peters RH (1989). General patterns in the seasonal development of chlorophyll a for temperate lakes. Limnol Oceanogr 34(4): 856-867.
 • 11.Magnin G & Yarar M (1997). Important Bird Areas in Turkey. İstanbul: The Society for the Protection of Nature.
 • 12.Moore J (1979). Seasonal Succession of Phytoplankton in a Large Subarctic River. Hydrobiologia 67: 107-112.
 • 13.Obalı O (1984). Mogan Gölü Fitoplanktonunun Mevsimsel Değişimi. Doğa Bilim Der 8(1): 91-104.
 • 14.Round F E (1981). The Ecology of Algae. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
 • 15.Soyupak S, Akbay N, Yücel N, Çilesiz FA & Kaya A (1994). Keban Baraj Gölü'nün Palu-Elazığ Arasında Kalan Kısmında Ötrofikasyon Problemi. Su Kalite Kontrol Der 4(1): 29-36.
 • 16.Şen B, Özrenk F & Alp MT (1997). Bir Balık Üretim Tesisindeki Havuzlarda Klorofil a Miktan'nın Değişimleri Üzerine Bir Araştırma İn: Anonim. IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildirileri İsparta: 365-373.
 • 17.Vörös L & Padisâk (1991) Phytoplankton biomass and chlorophyll-a in some shallow lakes in central Europe. Hydrobiologia 215: 111-119.
 • 18.Wetzel RG (1983). Limnology. Michigan: Michigan State University.
 • 19.Youngman RE (1978). Measurement of Chlorophyll-a. Tech Rep TR-82 New York: Water Research Center.
APA Akbulut A (2003). The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı. , 421 - 425.
Chicago Akbulut Aydın The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı. (2003): 421 - 425.
MLA Akbulut Aydın The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı. , 2003, ss.421 - 425.
AMA Akbulut A The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı. . 2003; 421 - 425.
Vancouver Akbulut A The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı. . 2003; 421 - 425.
IEEE Akbulut A "The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı." , ss.421 - 425, 2003.
ISNAD Akbulut, Aydın. "The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı". (2003), 421-425.
APA Akbulut A (2003). The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı. Turkish Journal of Botany, 27(5), 421 - 425.
Chicago Akbulut Aydın The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı. Turkish Journal of Botany 27, no.5 (2003): 421 - 425.
MLA Akbulut Aydın The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı. Turkish Journal of Botany, vol.27, no.5, 2003, ss.421 - 425.
AMA Akbulut A The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı. Turkish Journal of Botany. 2003; 27(5): 421 - 425.
Vancouver Akbulut A The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı. Turkish Journal of Botany. 2003; 27(5): 421 - 425.
IEEE Akbulut A "The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı." Turkish Journal of Botany, 27, ss.421 - 425, 2003.
ISNAD Akbulut, Aydın. "The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı". Turkish Journal of Botany 27/5 (2003), 421-425.