Yıl: 2018 Cilt: 2 Sayı: 487 Sayfa Aralığı: 629 - 670 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 20-08-2019

YAPAY ZEKÂ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI

Öz:
Yapay zekâ, insan zekâsını inceleyerek bu zekâya benzer akıllı bilgisayarprogramlarının oluşturulması fikrinden hareketle orataya çıkan bir kavramdır.Günümüzün en dikkat çekici konularından biri olan yapay zekâyı tanımak, tanıtmakve bu alandaki gelişmelerin kamu yönetimi ve politikalarına yansımalarınıaraştırmak öncelikle kamu politika yapımcılarının ve uygulayıcılarının ilgisiniuyandırmak bu çalışmanın ana amacıdır. Bu bağlamda çalışma, önceki yazın vearaştırmalar ışığında yapay zekânın kavramsal çerçevesini ele almış, çeşitlerini,tarihsel gelişim sürecini ve geleceğini değerlendirmiştir. Kamu yönetimi vepolitikalarında yapay zekâ yansımalarına ışık tutması açısından, bu alandaki önemliçalışmalarıyla anılan Nobel Ödüllü kamu yönetimci H. Simon’un katkıları ve yapayzekâ uygulamalarının kamu hizmeti sunumunda karar alma, gündem belirleme,politika oluşturma ve politika uygulama gibi temel kamu yönetimi ve politikasüreçlerine etkisi irdelenmiştir. Yapay zekâyı kamu sektöründe uygulamaya koyankamu politikalarından örneklere yer verilmiştir. Kamu yönetimi ve politikalarındaözellikle sağlık, ulaşım, güvenlik gibi kamu hizmetlerinde önemli derecede işyükünü azaltacağı, verimliliği ve etkililiği artıracağı, kararların daha doğru vezamanında alınmasını sağlayacağı ve fakat yapay zekâdan daha fazla yararlanmakve oluşturabileceği risklerden korunmak amacıyla bu alanda uzmanlaşmanınkaçınılmaz ve zorunlu olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka

ARTIFICAL INTELLEGENCE AND THE REFLECTIONS ON PUBLIC ADMINISTRATION

Öz:
Artificial intelligence (AI) is a concept based on the idea of creating intelligent computer programs similar to human intelligence by examining human intelligence. Recognizing and introducing the AI one of the most striking subjects of today and attracting the attention of public policy makers and practitioners by elaborating the developments and reflections of AI on the public administrations and policies constitutes main purpose of this study. In this context, the study examined the conceptual framework of AI in the light of the previous literature and researches and assessed the types, the historical development process, and the future. To shed lights on the reflections of AI in public administration and policies, the contribution of H. Simon, the Nobel Prize winning public administration scholar and influential since the beginning of his AI studies, and the impacts of AI practices on the main processes of public administration and policies like decision making, agenda setting, policy making and policy implementation in providing public services were evaluated. Examples of public policies with AI implementations in the public sector are included. It is concluded that AI will reduce the significant workload, increase efficiency and effectiveness, ensure timely better decisons especially in health, transportation, security and many similar public services, but it is ineveitable and necessary to specialize in AI in order to benefit greatly from this area and to prevent the probable risks.
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, E. (2006). Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Yapay Zeka. İstanbul: Alt kitap.
 • Accenture. (2017) “Artificial Intelligence: Healthcare’s New Nervous System” Erişim: 14.01.2018, https://www.accenture.com/t20171215T032059Z__w__/usen/_ acnmedia/PDF-49/Accenture-Health-Artificial-Intelligence.pdf
 • Atalay, M.; Çelik, E. (2017). “Büyük Veri Analizinde Yapay Zekâ Ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı 22: 155-172.
 • Augier, M.; Feigenbaum, E. (2003). “Herbert A. Simon, 15 June 1916- 9 February 2001”. Proceedings of The American Philosophical Society, Cilt 147, Sayı 2: 193- 198.
 • Augier, M.; March, J. (2001). “Remembering H. A. Simon (1916-2001)” Public Adm. Review, 61:4 (396-402).
 • Ayhan, E.; Önder, M. (2017). “Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı (New Public Service: A Door to Governance)”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi. 3:. (19-48).
 • Baber, W. (1988). “TheArts of The Natural: Herbert Simon and Artificial Intelligience”. Public Administration Quarterly, Sayı 12, No:3: 329-347.
 • Barth, T. Arnold, E. (1999). “Artificial Intelligence and Administrative Discretion- Implications for Public Administration”. American Review of Public Administration, Vol. 29, No. 4: 332-351
 • Basnews (2017). Çin’de doktor yazılı sınavı geçti. Erişim: 11.4.2018, http://www. basnews.com/index.php/tr/lifestyle/technology/393905
 • Batal, M. (2017). “Yapay Zeka Uygulamaları, Uzman Sistemler ve Sinir Ağları”. Erişim: 26.12.2017, http://www.mehmetbatal.com/yazi/27/yapay-zekauygulamalari- uzman-sistemler-ve-yapay-sinir-aglari.html
 • Bazerman M.; Moore D. (2009). Judgment in Managerial Decision Making. [Elektronik Sürüm]. United States: Courier/Westford.
 • Boden, M. (2006). Mind as Machine- A History of CognitiveScience.[Elektronik Sürüm]. United States: Oxford University Press.
 • Buchanan, B. (2006). “A Very Brief History of Artificial Intelligence”. AI Magazin. Cilt 26, Sayı 4: 54-60.
 • CBInsights. (December 2017). AI 100: The Artificial Intelligence Startups Redefining. Industries. Erişim:16.03.2018, https://www.cbinsights.com/research/ artificial-%20intelligence-top-startups/ CentreforPublicImpact (2017). Destination Unknown: Exploring the Impact of Artificial Intelligence on Government. Erişim:16.11.2017, https://www. centreforpublicimpact.org/ai-government-working-paper/
 • Clocksin, W. (2003). “Artifical Intellegence and the Future”. Pholsophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol. 361 No.1809: pp.1721-1748.
 • Claudé, M. Combe, D. (2018). The Roles of Artificial Intelligence and Humans in Decision Making: Towards Augmented Humans? A Focus on Knowledge-Intensive Firms. Department of Business Administration, Master thesis.
 • Comstock J. (2017). “In small study, AiCure app led to 50 percent improvement in medication adherence”. Mobihealthnews. Erişim:14.03.2018, http:// www.mobihealthnews.com/content/small-study-aicure-app-led-50-percentimprovement- medication-adherence
 • Cristofaro, M. (April 2017). “Herbert Simon’s bounded rationality: Its historical evolution in management and cross-fertilizing contribution”. Journal of Management History, 23(2):170-190.
 • Demircan, K. (2014). “Yapay Zekanın Şafağı – 3: Bilgisayarların İnsan Gibi Düşündüğünü NasilAnlariz? Turing Testi Ve Özgür İrade” [Elektronik Sürüm].
 • Erişim: 15.01.2018, http://khosann.com/yapay-zekanin-safagi-3-bilgisayarlarininsan- gibi-dusundugunu-nasil-anlariz-turing-testi-ve-ozgur-irade/
 • Desouza, K. (2018). “Delivering Artificial Intelligence in Government: Challenges and Opportunities”. IBM Center for the Business of Government. [Elektronik Sürüm]. Erişim: 05.10.2018, http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/Delivering%20Artificial%20Intelligence%20in%20Government.pdf
 • Dicke, U. Roth, G. (2008) “Animal Intelligence and the Evolution of the Human Mind”. ScientificAmerican. Erişim: 12.01.2018, Https://Www.Scientificamerican. Com/Author/Ursula-Dicke.
 • Dicke, U.; Roth, G. (2005) “Evolution of the Brain and Intelligence” Trends in Cognitive Sciences, 9: 5 (250-257).
 • Dilworth, R. (1988). “Artificial Intelligence: The Time Is Now”. Public Productivity Review, 12:2 (123-130).
 • Eggers, W. Schatsky, D. Viechnicki, P. (2017). “AI-AugmentedGovernment- Using cognitive technologies to redesign public sector work”. DeloitteUniversityPress.
 • Erişim:22.12.2017, https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/ articles/3832_AI-augmented-government/DUP_AI-augmented-government.pdf Goertzel, B. (2007). “Human-level artificial general intelligence and the possibility of a technological singularity: A reaction to Ray Kurzweil’s The Singularity is Near, and McDermott’s critique of Kurzweil”. Artifical Intellegence. Sayı:171. (1161- 1173).
 • Gül, H. (2018). “Dijitalleşmenin Kamu Yönetimi ve Politikaları İle Bu Alanlardaki Araştırmalara Etkileri”. Yasama Dergisi, Sayı:36 (5-26).
 • Halper, M. (2017).”Exclusive: Jacksonville Jilts Ge Intelligent Street Lighting”. LED’s Magazine. Erişim: 23.01.2018, http://www.ledsmagazine.com/articles/2017/03/ exclusive-jacksonville-jilts-ge-intelligent-street-lighting.html
 • Howlett, M. and Cashore, B. (2014). “Conceptualizing Public Policy”. Isabelle Engeli and Christine Rothmayr Allison (Eds.). Comparative Policy Studies Conceptual and Methodological Challenges. (p.17-35).
 • Huang, X.; Deng, L. (2010). “An Overview of Modern Speech Recognition”. [Elektronik Sürüm] Handbook of Natural Language Processing. (339-366). Micrososft Corporation.
 • Hurlay, M. Wallace, W. (1986). “Expert Systems as Decision Aids for Public Managers: An Assessment of the Technology and Prototyping as a Design Strategy”. Public Administration Review, C: 46, Special issue: Public Management Information Systems. (563-571).
 • IDC (International Data Corporation) (2017). Worldwide Spending on Cognitive and Artificial Intelligence Systems Forecast to Reach $12.5 Billion This Year, According to New IDC Spending Guide. Erişim: 12.01.2018, https://www.idc.com/ getdoc.jsp?containerId=prUS42439617
 • Jacob, V. Moore J. ve Whinston, A. (1988). “Artificial Intelligence and the Management Science Practitioner: Rational Choice and Artificial Intelligence”. Interfaces.18:4. (24-35).
 • Kahneman, D. (September, 2003). “A Percpective on Judgement and Choice: Mapping Bounded Rationality”. American Psychologist Association, 58: 9. (697– 720).
 • Kharpal A. (3 Ocak 2018). “China is building a giant $2.1 billion research park dedicated to developing A.I.” CNBC. Erişim: 14.03.2018, https://www.cnbc. com/2018/01/03/china-is-building-a-giant-2-point-1-billion-ai-research-park. html
 • Köylü, M. ve Önder, M. (2017). “Karmaşıklık Kuramı ve Kamu Yönetiminde Uygulanması: Yalova Kent İçi Ulaşım Hizmetlerinin Dijital Modelleme ve Simülasyonu” SDÜ İİBF Dergisi, 22: Kayfor15 Özel Sayısı, (1707-1726).
 • Krol, A. (2016).“The Application of the Artifical Intelligience Methods for Planning of the Development of the Transportation Networks”.Transport Research Arena. S:6. (4532- 4541).
 • Kurzweil, R. (2005). The Singularity Is Near. USA: Viking Penguin. [Elektronik Sürüm]. Erişim: 15.01.2018, http://stargate.inf.elte.hu/~seci/fun/Kurzweil,%20 Ray%20%20Singularity%20Is%20Near,%20The%20%28hardback%20ed%29%20 %5Bv1.3%5D.pdf
 • Kurzweil, R. (2016). “Singularity’nin Yol Haritası ve Muhtemel Tehlikeleri”. Erişim: 07.10.2018, https://www.youtube.com/watch?v=v5ANDMmZ97E
 • Ledesma, L.; Perez A. Borrajo, D. Laita, L. (1997). “A computational approach to George Boole’s discovery of Mathematical Logic”. Artijicial Intelligence. S:91. (281-307).
 • McCarthy J.Minsky, M. Rochester, N. Shannon, C. (1955). “A Proposal for The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence” Erişim: 01.01.2018,
 • http://www.formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html McClelland, C. (2017). “The Difference Between Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning” Erişim: 12.01.2018, https://medium.com/ iotforall/the-difference-between-artificial-intelligence-machine-learning-anddeep- learning-3aa67bff5991
 • Meyer, D. (4 Ekim 2017). “Vladimir Putin Says Whoever Leads in Artificial Intelligence Will Rule the World”. Fortune. Erişim: 26.03.2018 http://fortune. com/2017/09/04/ai- artificial-intelligence-putin-rule-world/
 • Miller, B. (2017). “AI in the Public Interest”. Emerging Tech. (38- 41). Mehr, H. (2017). “Artificial Intelligence for Citizen Services and Government”. Harvard Kennedy School ASH Center for Democratic Governance and Innovation.
 • Mulholland, A. (4 Ocak 2018). “Canada could use artificial intelligence to ID suicide hotspots”. CTVNews.ca. Erişim:05.06.2018, https://www.ctvnews.ca/ health/canada-could-use-artificial-intelligence-to-id-suicide-hotspots-1.3745245
 • Neill, D. (2012). “New Directions in Artificial Intelligence for Public Health Surveillance” Event and Pattern Detection Laboratory: (56- 59).
 • Önder M. ; Köylü M. (2018). “Amerika Birleşik Devletleri Yerel Yönetimlerinde Profesyonel Kent Yöneticiliği Modeli Yayılıyor mu?”ÇYYD, 27: 1. (77-111).
 • Önder, M. (2017). «Mevzuat Yapımında Düzenleyici Etki Analizi ve Uygulama Sorunları / Regulatory Impact Analysis in Legislation and Application Issues” Türk İdare Dergisi, 89:485. (771-812).
 • Önder, M. (1998). «Örgütsel ve Yönetsel Eklektizm: Toplam Kalite Yönetimi” Amme İdaresi Dergisi, 31:3, (37-74).
 • Önder, M. (1997). «Toplam Kalite Yönetimi: Kamu Sektöründe Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar” Türk İdare Dergisi, 69:416, (117-136).
 • Önder, M. ; Aydın, G. (2016). “Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim: Kronik Uygulama Sorunsalı ve Yeni Perspektifler”, InMaR Journal, The Journal of International Management Research, Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2:3
 • Önder, M. ; Ulaşan, F. (2016). “The Impact of Public Administration on Economic Growth: The Case of South Korea”, International Journal of Leadership Education and Management Studies, 1:1, (23-43)
 • Önder, M.; Brower R. (2013). “Public Administration Theory, Research, and Teaching: How Does Turkish Public Administration Differ?” Journal of Public Affairs and Education, 19:1, (117-139).
 • Power, D. (2003). How can behavioral models be used for decision support? DSS News, 4: 23.
 • Quin, J. Liu, Y. Grosvenor, R. (2016). “A Categorical Framework of Manufacturing for Industry 4.0 and Beyond”. Science Direct, S:52. (173-178).
 • Russel, S. Norvig, P. (1995) ArtificalIntellegence- A Modern Approach. USA: Prentice- Hall, Inc. A Simon&Schuster Company.
 • Say, C. (2017, February) Cem Say: Yapay Zekanın Girdabı [Video dosyası]. Erişim: 01.01.2018, https://www.youtube.com/watch?v=HNVA4nLzkpQ
 • Saygın, P. Çiçekli, İ. Akman, V. (2001). “Turing Test: 50 YearsLater”. Mind of Machine Kluwer Academic Publishers. 463-518.
 • Shortliffe, E. (2014). “Mycin: A Knowledge-Based Computer Program Applied to Infectious Diseases”. Researchgate. 66-69.
 • Smith, C. (2006) “TheHistory of ArtificialIntelligence”. University of Washington.
 • Song, M. Weng, X. Yaho, S. He, Q. (2016). “Path Selection of Urban Public Transportation Based on Artificial Intelligence Ant Colony Algorithm”.
 • Stapp, C. (10 Nisan 2018). “Twenty-four EU countries sign artificial intelligence pact in bid to compete with US and China”. Euroctive. Erişim: 18.06.2018, https:// www.euractiv.com/section/digital/news/twenty-four-eu-countries-sign-artificialintelligence- pact-in-bid-to-compete-with-us-china/
 • Stergiou, C. Siganos, D. (2006) “NeuralNetworks” [Elektronik Sürüm]. JASS. Erişim:13.01.2018,
 • Szeliski, R. (2010). ComputerVision: Algorithmsand Applications. [Elektronik Sürüm]. USA: Springer.
 • Şengöz, N. (2017) “YapaySinirAğları”. Derin Öğrenme/ Deep Learning. Erişim: 13.01. 2018, http://www.derinogrenme.com/2017/03/04/yapay-sinir-aglari/
 • TDK (TürkDilKurumu). (t.y) Erişim: 12.01.2017. http://www.tdk.gov.tr/index. php?option=com_gts&arama=gts&kelime=zek%C3%A2&uid=58140&guid=TDK. GTS.4fa835d75f0551.83261393
 • Turing, A. (1936). “On Computable Numbers, With an Application to The intscheidungsproblem” 230- 265.
 • UİB (2017).Yapay Zeka Ve Yeni Teknolojiler. Erişim: 10.01.2018, http://www.uib. org.tr/tr/kbfile/yapay-zeka-ve-%20yeni-teknolojiler
 • Vashisht, M. (2017). “How is Artificial Intelligence Changing the Public Sector”. ISHIR. Erişim: 04.10.2018, https://www.ishir.com/blog/4662/artificialintelligence- changing-public-sector.htm
 • Wirtz, B. Weyerer, J. Geyer, C. (2018). “Artificial Intelligence and the Public Sector—Applications and
 • Challenges”. International Journal of Public Administration.
 • Yazıcı, A. (2016). “Endüstri 4.0 ve Otonom Robotlar”. Elektrik Mühendisliği, 459: 39 Erişim: 13.01.2018, http://www.emo.org.tr/ekler/91f2bb2a057879e_ ek.pdf?dergi=1069
APA ÖNDER M, SAYGILI H (2018). YAPAY ZEKÂ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI. , 629 - 670.
Chicago ÖNDER MURAT,SAYGILI Hilal YAPAY ZEKÂ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI. (2018): 629 - 670.
MLA ÖNDER MURAT,SAYGILI Hilal YAPAY ZEKÂ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI. , 2018, ss.629 - 670.
AMA ÖNDER M,SAYGILI H YAPAY ZEKÂ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI. . 2018; 629 - 670.
Vancouver ÖNDER M,SAYGILI H YAPAY ZEKÂ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI. . 2018; 629 - 670.
IEEE ÖNDER M,SAYGILI H "YAPAY ZEKÂ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI." , ss.629 - 670, 2018.
ISNAD ÖNDER, MURAT - SAYGILI, Hilal. "YAPAY ZEKÂ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI". (2018), 629-670.
APA ÖNDER M, SAYGILI H (2018). YAPAY ZEKÂ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI. Türk İdare Dergisi, 2(487), 629 - 670.
Chicago ÖNDER MURAT,SAYGILI Hilal YAPAY ZEKÂ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI. Türk İdare Dergisi 2, no.487 (2018): 629 - 670.
MLA ÖNDER MURAT,SAYGILI Hilal YAPAY ZEKÂ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI. Türk İdare Dergisi, vol.2, no.487, 2018, ss.629 - 670.
AMA ÖNDER M,SAYGILI H YAPAY ZEKÂ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI. Türk İdare Dergisi. 2018; 2(487): 629 - 670.
Vancouver ÖNDER M,SAYGILI H YAPAY ZEKÂ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI. Türk İdare Dergisi. 2018; 2(487): 629 - 670.
IEEE ÖNDER M,SAYGILI H "YAPAY ZEKÂ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI." Türk İdare Dergisi, 2, ss.629 - 670, 2018.
ISNAD ÖNDER, MURAT - SAYGILI, Hilal. "YAPAY ZEKÂ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI". Türk İdare Dergisi 2/487 (2018), 629-670.