Yıl: 2003 Cilt: 2003 Sayı: 24 Sayfa Aralığı: 142 - 151 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim Öğrencileri Eşit İşaretini Nasıl Algılamaktadırlar?

Öz:
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 2, 3,4,5 ve 6. sınıf öğrencilerinin eşitlik kavramı ve eşit işaretini nasıl algıladıklarını incelemektir. Araştırma Bolu ili Merkez ilçesinde sosyoekonomik düzeyi orta seviyede olan bir ilköğretim okulunda uygulanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz metodu kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak; öğrencilerin eşit işaretini bir "ilişkisel sembol" olarak değil daha çok bir "işlem işareti" olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırmamızda bu algıların matematik eğitimi açısından doğurguları tartışılacaktır.
Anahtar Kelime: algılama algılar ilk öğretim cebir öğretimi cebir eşitlik kavramı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Behr, M., Erlwenger, S. ve Nichols, E. (1980). How children view the equals sign. Mathematics Teaching,(92), 13- 15
 • Carpenter, T.P. ve Levi, L. (2000). Developing conceptions of algebraic reasoning in the primary grades. National Center for Improving Student Learning and Achievement in Mathematics and Science.
 • Carpenter, T.P., Levi, L. ve Farnsworth, V. (2000). Building a foundation for learning algebra in the elementary grades. National Center for Improving Student Learning and Achievement in Mathematics and Science.
 • Falkner, K.P., Levi, L. ve Carpenter, T.P. (1999). Children's understanding of equality: A foundation for algebra. Teaching Children Mathematics, 6 (4), 232-6
 • Greer, B. (1997). Modelling reality in mathematics classrooms: Teh case of word problems. Learning and Instruction, Vol.7, No.4, pp. 293-307,
 • Güleryüz,H. (2001). En son değişikliklerle ilköğretim okulu programı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Koehler, J. (11 Aralık 2001). Changing teachers' perceptions and knowledge of algebra: A look at students' understanding and development of equality. _____http://www.math.wisc.edu/weinberg/MathEd/JulieDraft.doc> (25 Mart 2002).
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). _____http://www.nctm.org/standards.htm> (18 Mayıs 2002)
 • Perso, T.F. (1992). Using diagnostic (conflict) teaching to overcome misconceptions in algebra. Subiaco W.A.: The Mathematics Association of Western Australia (INC),
 • Sisofo, E. (22 Mayıs 2000). Can the instruction of the Davydov Curriculum Develop American Children's notion of the "=" symbol as a relational symbol rather than an operational "do something" symbol? _____http://www.ematusov.soeudel. edu/educ820.00s/> (24 Mart2002).
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı,
APA YAMAN H, TOLUK Z, OLKUN S (2003). İlköğretim Öğrencileri Eşit İşaretini Nasıl Algılamaktadırlar?. , 142 - 151.
Chicago YAMAN Hakan,TOLUK Zülbiye,OLKUN Sinan İlköğretim Öğrencileri Eşit İşaretini Nasıl Algılamaktadırlar?. (2003): 142 - 151.
MLA YAMAN Hakan,TOLUK Zülbiye,OLKUN Sinan İlköğretim Öğrencileri Eşit İşaretini Nasıl Algılamaktadırlar?. , 2003, ss.142 - 151.
AMA YAMAN H,TOLUK Z,OLKUN S İlköğretim Öğrencileri Eşit İşaretini Nasıl Algılamaktadırlar?. . 2003; 142 - 151.
Vancouver YAMAN H,TOLUK Z,OLKUN S İlköğretim Öğrencileri Eşit İşaretini Nasıl Algılamaktadırlar?. . 2003; 142 - 151.
IEEE YAMAN H,TOLUK Z,OLKUN S "İlköğretim Öğrencileri Eşit İşaretini Nasıl Algılamaktadırlar?." , ss.142 - 151, 2003.
ISNAD YAMAN, Hakan vd. "İlköğretim Öğrencileri Eşit İşaretini Nasıl Algılamaktadırlar?". (2003), 142-151.
APA YAMAN H, TOLUK Z, OLKUN S (2003). İlköğretim Öğrencileri Eşit İşaretini Nasıl Algılamaktadırlar?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003(24), 142 - 151.
Chicago YAMAN Hakan,TOLUK Zülbiye,OLKUN Sinan İlköğretim Öğrencileri Eşit İşaretini Nasıl Algılamaktadırlar?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2003, no.24 (2003): 142 - 151.
MLA YAMAN Hakan,TOLUK Zülbiye,OLKUN Sinan İlköğretim Öğrencileri Eşit İşaretini Nasıl Algılamaktadırlar?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2003, no.24, 2003, ss.142 - 151.
AMA YAMAN H,TOLUK Z,OLKUN S İlköğretim Öğrencileri Eşit İşaretini Nasıl Algılamaktadırlar?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003; 2003(24): 142 - 151.
Vancouver YAMAN H,TOLUK Z,OLKUN S İlköğretim Öğrencileri Eşit İşaretini Nasıl Algılamaktadırlar?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003; 2003(24): 142 - 151.
IEEE YAMAN H,TOLUK Z,OLKUN S "İlköğretim Öğrencileri Eşit İşaretini Nasıl Algılamaktadırlar?." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003, ss.142 - 151, 2003.
ISNAD YAMAN, Hakan vd. "İlköğretim Öğrencileri Eşit İşaretini Nasıl Algılamaktadırlar?". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2003/24 (2003), 142-151.