Yıl: 2018 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 291 - 306 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18026/cbayarsos.505983 İndeks Tarihi: 03-09-2019

HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA

Öz:
Sermaye piyasalarının aktörleri, piyasalarda birçok faktörü gözönünde bulundurarak işlem yapmaktadır. Bu değişkenlerin bir kısmıöngörülebilen ve sayısallaştırılabilen nitelikte iken, bir kısmıtamamen davranışsal boyutta olabilmektedir. Dolar endeksi sonyıllarda dünya ekonomisinde doları en çok etkileyen parabirimlerinden oluşan bir endekstir ve bu endeks birçok ülkeninmakroekonomik değişkenlerini etkilemektedir. Faiz oranı, piyasayapıcıları ve yatırımcılar için diğer önemli göstergelerden biridir.Döviz kuru, ulusal paranın yabancı para cinsinden değeri şeklindetanımlanır ve uluslararası sermaye ve mal hareketlerini etkileyen enönemli göstergelerden biridir. Küreselleşme ile finansal riskin arttığıbir ekosistemde ekonomideki en önemli gösterge ve fiyatlardan biridöviz kurudur. Bu çalışmada Aralık 2016-Eylül 2018 dönemiarasında günlük seviyede gerçekleşen BIST 100 endeksi, TCMB faizoranları ortalaması, dolar endeksi ve dolar/TL kuru arasındakiekonomik ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçlazaman serisi prosedürü izlenmiş, durağanlık analizleri, Vektör OtoRegresyon analizi ve ardından Granger nedensellik testiuygulanmıştır. Elde edilen bulgular, tüm değişkenlerin birbirindenetkilendiklerini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

THE ASSOCIATIONS BETWEEN STOCK RETURNS, INTEREST RATE AND EXCHANGE RATE OF DOLLAR: A STUDY ON TURKEY’S BIST

Öz:
In capital markets, actors make transactions by taking into account a plethora of different factors. While some of these variables are predictable and quantifiable, some of them might be completely behavioral. Dollar index is an index of various currencies that have closely affected the dollar in recent years, and this index affects the macroeconomic variables of many countries. Interest rate is yet another significiant indicator crucial for market makers and investors. Exchange rate is defined as the price of one country’s currency in relation to another, and it is one of the most important indicators affecting the international factor movements. A critical economic indicator within an increasingly more global and risky financial ecosystem is the exchange rate. In this context, the purpose of this study is to investigate the relationship between BIST 100, CBT average interest rate, dollar index and dollar/TL exchange rate spanning the period between December 2016 and September 2018. For this purpose, this study uses time series data, and tests for stationarity, applies Vector Auto Regression analysis and Granger causality test. The findings show that all variables are affected by each other.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA GÜLER ÖZÇALIK S, ozcalik m (2018). HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA. , 291 - 306. 10.18026/cbayarsos.505983
Chicago GÜLER ÖZÇALIK Sevinç,ozcalik melih HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA. (2018): 291 - 306. 10.18026/cbayarsos.505983
MLA GÜLER ÖZÇALIK Sevinç,ozcalik melih HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA. , 2018, ss.291 - 306. 10.18026/cbayarsos.505983
AMA GÜLER ÖZÇALIK S,ozcalik m HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA. . 2018; 291 - 306. 10.18026/cbayarsos.505983
Vancouver GÜLER ÖZÇALIK S,ozcalik m HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA. . 2018; 291 - 306. 10.18026/cbayarsos.505983
IEEE GÜLER ÖZÇALIK S,ozcalik m "HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA." , ss.291 - 306, 2018. 10.18026/cbayarsos.505983
ISNAD GÜLER ÖZÇALIK, Sevinç - ozcalik, melih. "HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA". (2018), 291-306. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.505983
APA GÜLER ÖZÇALIK S, ozcalik m (2018). HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(4), 291 - 306. 10.18026/cbayarsos.505983
Chicago GÜLER ÖZÇALIK Sevinç,ozcalik melih HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16, no.4 (2018): 291 - 306. 10.18026/cbayarsos.505983
MLA GÜLER ÖZÇALIK Sevinç,ozcalik melih HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.4, 2018, ss.291 - 306. 10.18026/cbayarsos.505983
AMA GÜLER ÖZÇALIK S,ozcalik m HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(4): 291 - 306. 10.18026/cbayarsos.505983
Vancouver GÜLER ÖZÇALIK S,ozcalik m HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(4): 291 - 306. 10.18026/cbayarsos.505983
IEEE GÜLER ÖZÇALIK S,ozcalik m "HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA." Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, ss.291 - 306, 2018. 10.18026/cbayarsos.505983
ISNAD GÜLER ÖZÇALIK, Sevinç - ozcalik, melih. "HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16/4 (2018), 291-306. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.505983