Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 13 Sayfa Aralığı: 91 - 97 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31590/ ejosat.442702) İndeks Tarihi: 11-09-2019

Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Öz:
Tüm canlılar hayatları süresince iç ve dış doğal radyasyona maruz kalmaktadır. Doğal radyasyon, genellikle kozmik ışınlardan vekarasal radyasyon kaynaklarından oluşmaktadır. Karasal doğal radyasyon kaynaklarını oluşturan ana radyonüklidler uranyum, toryumve potasyumdur. Radon, tüm dünya yüzeyinde toprak, kayaçlar ve suda bulunan uranyumun bozunumuyla doğal olarak oluşanradyoaktif bir gazdır.İnsanların radyasyona maruz kalmasına en yüksek katkı konutlardaki radon konsantrasyonundan gelmektedir.Bu çalışmada, İstanbul il merkezinde bulunan bir hastanenin farklı katlarında ölçülen radon gazı konsantrasyonlarının sonuçlarısunulmuştur. Kısa süreli kapalı radon ölçümleri, sürekli aktif radon detektörü (AlphaGUARD) kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar, kapalıortam radon konsantrasyonlarının19'dan53 Bqm-3'e kadar değiştiğini göstermektedir. Ayrıca, çalışmada, ortalama kapalı dozkonsantrasyonu ve yıllık etkin doz oranı belirlenmiştir. Bina içerisinde günde ortalama 6 saat kalan bir kişinin radondan dolayı alacağıyılık radyasyon dozunun 0.150 mSv ile 0.402mSv arasında değiştiği bulunmuştur. Bununla birlikte, çalışma bölgesinde, ortalama kapalıdoz konsantrasyonunun yanı sıra yıllık etkin doz oranının da Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından önerilen sınırseviyesinin altında olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Çevre Çalışmaları Çevre Bilimleri Ekoloji Çevre Mühendisliği

Determination of indoor radon concentrations

Öz:
All living beings are continuously exposed to the natural external and internal sources of radiation during their lifetime. Natural radiation is usually composed of cosmic rays and terrestrial radiation sources. The main radionuclides that make up terrestrial natural radiation sources are uranium, thorium and potassium. Radon is a radioactive gas that is formed naturally by the decay of Uranium which is found in soil, rocks and water all over the earth. The highest contribution to radiation exposure of the people is due to radon which may concentrate in dwellings. In this study, the results of radon gas concentrations measured in different floors inside a hospital located in Istanbul city center were presented. The short term indoor radon measurements were performed using a continuous active radon detector (AlphaGUARD). The results show that the indoor radon concentrations varied from 19 to 53 Bq m-3 .Furthermore, in the study, the average indoor radon concentration as well as the annual effective dose rate were determined. The annual radiation dose for a person who stayed in the building for an average of 6 hours per a day was found vary from 0.150 mSv to 0.402 mSv. However, in the study region, the average indoor radon concentration as well as the annual effective dose rate are found to be below the action level recommended by Turkey Atomic Energy Agency (TAEK)
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Çevre Çalışmaları Çevre Bilimleri Ekoloji Çevre Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aközcan S., 2014, Annual effective dose of naturally occurring radionuclides in soil and sediment, Toxicologycal and Environmental Chemistry http://dx.doi.org/10.1080/02772248.2014.939177
 • Akkurt İ., Uyanik N.A., Günoğlu K., 2015, “Radiation Dose Estimation: An In Vitro Measurement For Isparta-Turkey” Ijcesen 1-1(2015)1-4 Doi: 10.22399/Ijcesen.194376
 • Akkurt İ., 2009, "Effective atomic and electron numbers of some steels at different energies" Ann. Nucl. En. 36- 11,12(2009)1702-1705 DOI: 10.1016/j.anucene.2009.09.005
 • Akkurt, I., Basyigit, C., Kilincarslan, S., Mavi, B., &Akkurt, A. ,2006, Radiation shielding of concretes containing different aggregates. Cement and Concrete Composites, 28(2), 153- 157. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2005.09.006
 • Akkurt I., Akyıldırım H., Mavi B., Kilincarslan S., Basyigit C., 2010, "Photon attenuation coefficients of concrete includes barite in different rate" Ann. Nucl. Energy. 37-7(2010)910- 914 DOI: 10.1016/j.anucene.2010.04.001
 • Çelebi N, Taşdelen M, Özçınar B, Kopuz G, 2003. YTÜ Şevket Sabancı Kütüphanesi radon konsantrasyon ölçümleri, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, bildiri tam metni http://88.255.58.195/internet_tarama/dosyalar/cd/4115/pdf/3 3.pdf
 • Çetin B., Öner F. and Akkurt I., 2016, Determination of Natural Radioactivityand Associated Radiological Hazard in Excavation Field in Turkey (Oluz Höyük), Acta Physica Polonıca A Vol A Vol 130 (2016), DOI:10.12693/APhysPolA.130.475
 • Demir N., Kıvrak A., Üstün M., Cesur A., Boztosun I., 2017, “Experimental Study for the Energy Levels of Europium by the Clinic LINAC” IJCESEN 3-1(2017)47-49
 • Durrani, S.A., Ilic, R. 1997a. Radon measurements by etched track detectors: applications in radiation, earth sciences and enviroment, editors Saeed A. Durrani and Radomir Ilic, World Scientific,Singapore, p. 163.
 • Durrani, S.A., Ilic, R. 1997b. Radon Measurements by Etched Track Detectors: Applications in Radiation, Earth Sciences and Enviroment. Editors: Saeed A. Durrani and Radomir Ilic, World Scientific, Singapore, 387p.
 • Fişne A, 2002. Yer altı madenlerinde radon gazı konsantrasyon seviyelerinin belirlenmesi ve işçi sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi,İstanbul Teknik Üniversitesi, 22-24s.
 • ICRP, 1990. Publication 60. Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, in ICRP Publication 60. Pergamon Press Annals of ICRP, Oxford, UK.
 • Günay O., 2018 , Determination of Natural Radioactivity and Radiological Effects in some Soil Samples in BeykozIstanbul, European Journal of Science and Technology No. 12, pp. 9-14, April 2018 ISSN:2148-2683
 • Günay, O., Saç, M.M., Içhedef, M. Taşköprü, C., 2018a, Natural radioactivity analysis of soil samples from Ganos fault (GF), Int. J. Environ. Sci. Technol. Print ISSN: 1735-1472, Online ISSN, 1735-2630
 • Günay, O., Saç, M.M., Içhedef, M. Taşköprü, C., 2018b, Soil gas radon concentrations along the Ganos Fault (GF)", Arabian Journal of Geoscience 11:213. Print ISSN: 1866-7538, https://doi.org/10.1007/s12517-018-3542-2
 • Kara U., Yildiz M., Akkurt I., 2017a, '' Investigation of Radiation Exposure Dose from Nuclear Medicine Procedures (Tc-99m MAG-3)'' ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 132, No.3, p 883-885. DOI: 10.12693/APhysPolA.132.883
 • Kara U., Kaya A., Tekin H.O., Akkurt I., 2017b, ''Adult Patient Radiation Doses with Multislice Computed Tomography Exam: MSCT Standard Protocols'' ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 132, No.3, p 1126-1127. DOI: 10.12693/APhysPolA.132.1126
 • Kara U., Kara Y., Akkurt I., 2016a, ''A Study on Radiation in Operating Room in Suleyman Demirel University'' ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 129, No.1, p 401-403. DOI: 10.12693/APhysPolA.129.401
 • Kara U., Tekin H.O., Akkurt I., 2016b, '' Computed Tomography Routine Examinations and the Related Risk of Cancer'' ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 129, No.1, p 409-4011. DOI: 10.12693/APhysPolA.129.409
 • Kürkçüoğlu M.A. ve Bayraktar G., 2012, Süleyman Demirel Üniversitesin’nde Bina içi Radon Konsantrasyonlarının Nükleer İz Dedektörleri Kullanılarak Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 16-2(2012)167-183
 • Kulalı F, Akkurt İ ,2015, Investigation of radon concentrations in Pamukkale-Turkey. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.128.B-445
 • Kulalı F., Tsvetkova T., Akkurt İ., Suiatin B., Nevinsky I.,2014, Simultaneous Measurement of Groundwater Radon in a Large Area: First Results, Journal of Scientific Research & Reports 3(18): 2415-2421, 2014; Article no. JSRR.2014.18.004 SCIENCEDOMAIN international
 • Mavi B., Akkurt I., 2010, "Natural radioactivity and radiation hazards in some building materials used in Isparta, Turkey" Rad. Phys. Chem. 79-9(2010)933-9doi: 10.1016/j.radphyschem.2010.03.019
 • Mnich Z., Karpinska M., Kapala J., Kozak K., Mazur J., Birula A., Antonowicz K., 2004, Radon concentration in hospital buildings erected during the last 40 years in Białystok, Poland Journal of Environmental Radioactivity 75 (2004) 225–232
 • Özkorucuklu S., Akyıldırım H, Çapalı V., 2006, Isparta İlinde Radon Yoğunluk Ölçümleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsüDergisi, 10(3).
 • Seçkiner S., Akkurt, I., Günoglu K., 2017, Determination of 40K concentration in gravel samples from Konyaaltı Beach, Antalya. Acta Phys. Pol. A., Vol 132 (3-II), 1095-1097,doi: 10.12693/APhysPolA.132.1095.
 • TAEA, 2010, Environmental Radioactivity Monitoring in Turkey, Technique Report, Ankara 9-14.
 • Uyanık N.A., Akkurt I., Uyanık O., 2010, A ground radiometric study of uranium, thorium and potassium in Isparta, Turkey, Ann.of Geophys. 53, 5-6(2010)25-30 DOI: https://doi.org/10.4401/ag-4726
 • Uyanık N.A., Uyanık O., Akkurt I., 2013, Micro-zoning of the natural radioactivity levels and seismic velocities of potential residential areas in volcanic fields: The case of Isparta (Turkey), Journal of Applied Geophysics,Volume 98,2013,Pages 191-204,ISSN 0926-9851, https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2013.08.020.
 • Uyanık N. A., Öncü Z., Uyanık O. , Bozcu M., Akkurt İ., Günoğlu K. And Yağmurlu F., 2015, Distribution of Natural Radioactivity from 40K Radioelement in Volcanics of Sandıklı-Şuhut (Afyon) Area, ActaPhysicaPolonica A 128 (2015) B438-440. DOI: 10.12693/APhysPolA.128.B-438
 • UNSCEAR, 2000, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Sources and Biological Effects of Ionizing Radiation. United Nations, New York.
 • Yeğin G., Çam S., Ereeş F.S., 2003, Manisa ili bina içi radon konsantrasyonu tayinleri, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, bildiri tam metni http://88.255.58.195/internet_tarama/dosyalar/cd/4115/pdf/2 22.pdf
APA GÜNAY O, aközcan S, KULALI F (2018). Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. , 91 - 97. 10.31590/ ejosat.442702)
Chicago GÜNAY Osman,aközcan Serpil,KULALI Feride Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. (2018): 91 - 97. 10.31590/ ejosat.442702)
MLA GÜNAY Osman,aközcan Serpil,KULALI Feride Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. , 2018, ss.91 - 97. 10.31590/ ejosat.442702)
AMA GÜNAY O,aközcan S,KULALI F Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. . 2018; 91 - 97. 10.31590/ ejosat.442702)
Vancouver GÜNAY O,aközcan S,KULALI F Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. . 2018; 91 - 97. 10.31590/ ejosat.442702)
IEEE GÜNAY O,aközcan S,KULALI F "Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi." , ss.91 - 97, 2018. 10.31590/ ejosat.442702)
ISNAD GÜNAY, Osman vd. "Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi". (2018), 91-97. https://doi.org/10.31590/ ejosat.442702)
APA GÜNAY O, aközcan S, KULALI F (2018). Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(13), 91 - 97. 10.31590/ ejosat.442702)
Chicago GÜNAY Osman,aközcan Serpil,KULALI Feride Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 0, no.13 (2018): 91 - 97. 10.31590/ ejosat.442702)
MLA GÜNAY Osman,aközcan Serpil,KULALI Feride Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.0, no.13, 2018, ss.91 - 97. 10.31590/ ejosat.442702)
AMA GÜNAY O,aközcan S,KULALI F Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018; 0(13): 91 - 97. 10.31590/ ejosat.442702)
Vancouver GÜNAY O,aközcan S,KULALI F Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018; 0(13): 91 - 97. 10.31590/ ejosat.442702)
IEEE GÜNAY O,aközcan S,KULALI F "Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi." Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0, ss.91 - 97, 2018. 10.31590/ ejosat.442702)
ISNAD GÜNAY, Osman vd. "Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 13 (2018), 91-97. https://doi.org/10.31590/ ejosat.442702)