Gama ile ışınlanmış amantadin hidroklorürde oluşan serbest radikallerin simülasyon metoduyla incelenmesi

Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 829 - 836 Metin Dili: Türkçe
hred

Gama ile ışınlanmış amantadin hidroklorürde oluşan serbest radikallerin simülasyon metoduyla incelenmesi

Öz:
Bu çalışmada, gama ile ışınlanmış amantadin hidroklorür numunesinde oluşan serbest radikallerin kimyasalyapıları simülasyon programı kullanılarak elektron paramanyetik rezonans (EPR) spektroskopisi yöntemiyleincelenmiştir. Spektruma iki radikal türünden katkı geldiği düşünülerek radikaller; radikal I (–ĊHCH- ) veradikal II (–ĊH- ) olarak etiketlenmiştir. Işınlama sonrasında oluşan paramanyetik türlerin radyasyonduyarlılığını belirlemek maksadıyla, amantadin hidroklorür numunesine gama ışınları 1, 4, 7, 10 ve 15 kGydozlarında oda sıcaklığında uygulanmıştır. Gama ışınına maruz kalmış olan amantadin hidroklorürnumunesinin deneysel spektrumları incelendiğinde, merkezde güçlü bir sinyal (I 2 ) ile bu güçlü sinyalin sol(I 1 ) ve sağ tarafında (I 3 ) zayıf sinyaller belirgin bir biçimde tespit edilmiştir. Işınlanmış numunenin doz-cevap eğrilerini tanımlayan en yakın matematiksel denklemler belirlenmiştir. Absorbe edilen radyasyondozuyla sinyal şiddetleri arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Işınlama işleminin, numuneninraf ömrüne etkisini incelemek maksadıyla EPR sinyallerinin değişimi belirli aralıklarla oda sıcaklığındakaydedilmiştir. Kaydedilen spektrumlar incelendiğinde 150. gün sonunda bile tüm sinyallerin gözlenebildiğibelirlenmiştir. Mikrodalga gücünün bir fonksiyonu olarak, sinyal şiddetleri, 295 Kelvin sıcaklığında 0.01 ile100 mW aralığında incelenmiştir. Gama ışınlaması ile indüklenen numunenin düşük ve yüksek sıcaklıktakispektrumları kaydedilerek tepeden-tepeye sinyal şiddetleri ile serbest radikallerin sıcaklığa bağlıduyarlılıkları belirlenmiştir. Ayrıca, radikalin spektroskopik yarılma çarpanı (g) ve aşırı ince yapı sabitleride hesaplanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Elektrik ve Elektronik
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Makine
Fen > Mühendislik > Metalürji Mühendisliği
Fen > Mühendislik > İnşaat ve Yapı Teknolojisi
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Kimya
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Jeoloji
Fen > Mühendislik > Endüstri Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
Fen > Mühendislik > İnşaat Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Çevre Mühendisliği
Fen > Mühendislik > İmalat Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ambroż, H. B., Kornacka, E. M., Marciniec, B., Przybytniak, G., (2002). Radical decay in irradiated drugs:Flutamide, ifosfamide, Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 254, 293- 298.
 • Ambroz, H.B., Kornacka, E.M., Marciniec, B., Ogrodowczyk, M., Przybytniak, G.K., (2000). EPR study of free radicals in some drugs γ-irradiated in the solid state, Radiation Physics and Chemistry, 58, 357-366.
 • Aydaş, C., Polat, M., Korkmaz, M., (2008). Identification and dosimetric features of γ- irradiated cefadroxil by electron spin resonance, Radiation Physics and Chemistry, 77, 79-86.
 • Basly, J.P., Basly, I., Bernard, M., (1998). Electron spin resonance identification of irradiated ascorbic acid: dosimetry and influence of powder fineness, Analytica chimica acta, 372, 373-378.
 • Basly, J.P., Duroux, J.L., Bernard, M., (1996). Radiosterilization dosimetry by ESR spectroscopy application to terbutaline, International journal of pharmaceutics, 142, 247-249.
 • Basly, J.P., Longy, I., Bernard, M., (1997). ESR identification of radiosterilized pharmaceuticals: latamoxef and ceftriaxone, International journal of pharmaceutics, 158, 241-245.
 • Basly, J.P., Longy, I., Bernard, M., (1998). Radiosterilization dosimetry by electron-spin resonance spectroscopy: Cefotetan, Analytica chimica acta, 359, 107-113.
 • Çolak, Ş., Korkmaz, M., (2004). Spectroscopic features of radiolytic intermediates induced in gamma irradiated sulfatiazole: an ESR study, International journal of pharmaceutics, 285, 1-11.
 • Diehl, J.F., (2002). Food irradiation—past, present and future. Radiation Physics and Chemistry, 63, 211-215.
 • Gopal, N.G.S., (1977). Radiation sterilization of pharmaceuticals and polymers, Radiation Physics and Chemistry, 12, 35-50.
 • Karakirova, Y., Yordanov, N., (2015). Mannitol as a radiation sensitive material for electron paramagnetic resonance dosimetry, Bulgarian Chemical Communications, 47, 144-148.
 • Köksal, F., Osmanoǧlu, Ş., Kartal, I., Ucun, F., (1997). EPR of gamma irradiated Nα-acetyl L- glutamic acid and Nα-acetyl L-glutamine, Radiation Physics and Chemistry, 49, 537-539.
 • Köseoǧlu, R., Köseoǧlu, E., Köksal, F., (2003). Electron paramagnetic resonance of some γ- irradiated drugs, Applied radiation and isotopes, 58, 63-68.
 • NIH. 2012. Public Electron Paramagnetic Resonance Software Tools, https://www.niehs.nih.gov/research/resources/soft ware/tox-pharm/tools/index.cfm
 • Omara, H.A., Amin, A.S., (2011). Spectrophotometric microdetermination of anti- Parkinsonian and antiviral drug amantadine HCl in pure and in dosage forms, Arabian Journal of Chemistry, 4, 287-292.
 • Osmanoğlu, Y.E., Tokatlı, A., Sütçü, K., Osmanoğlu, Ş., Ucun, F., (2017). Conformational, IR, NMR, and EPR analysis of ifosfamide by density functional theory calculation, Monatshefte für Chemie, 148, 227-236.
 • Polat, M., Korkmaz, M. (2008). Detection of irradiated black tea (Camellia sinensis) and rooibos tea (Aspalathus linearis) by ESR spectroscopy, Food chemistry, 107, 956-961.
 • Polat, M., Korkmaz, M., (2006). Effect of gamma radiation on amlodis and its potential for radiosterilization, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 40, 882-888
APA SÜTÇÜ K (2018). Gama ile ışınlanmış amantadin hidroklorürde oluşan serbest radikallerin simülasyon metoduyla incelenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 9(2), 829 - 836.
Chicago SÜTÇÜ KEREM Gama ile ışınlanmış amantadin hidroklorürde oluşan serbest radikallerin simülasyon metoduyla incelenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 9, no.2 (2018): 829 - 836.
MLA SÜTÇÜ KEREM Gama ile ışınlanmış amantadin hidroklorürde oluşan serbest radikallerin simülasyon metoduyla incelenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, vol.9, no.2, 2018, ss.829 - 836.
AMA SÜTÇÜ K Gama ile ışınlanmış amantadin hidroklorürde oluşan serbest radikallerin simülasyon metoduyla incelenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi. 2018; 9(2): 829 - 836.
Vancouver SÜTÇÜ K Gama ile ışınlanmış amantadin hidroklorürde oluşan serbest radikallerin simülasyon metoduyla incelenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi. 2018; 9(2): 829 - 836.
IEEE SÜTÇÜ K "Gama ile ışınlanmış amantadin hidroklorürde oluşan serbest radikallerin simülasyon metoduyla incelenmesi." Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 9, ss.829 - 836, 2018.