Yıl: 2003 Cilt: 2003 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 109 - 118 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri

Öz:
Bu çalışmada, ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematiğe ve bilgisayara ilişkin öz-yeterlik algılarını ölçen matematiğe ilişkin öz-yeterlik algısı ve bilgisayara ilişkin öz-yeterlik algısı ölçekleri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın diğer bir amacı ise öğrencilerin matematiğe ve bilgisayara ilişkin öz-yeterlik algısına yönelik cinsiyet farklılıklarını incelemektir. Yapılan faktör analizi sonucunda 15 maddeden oluşan matematiğe ilişkin öz-yeterlik algısı ölçeğini oluşturan maddeler 3 faktörde toplanmıştır. Bu faktörler sırasıyla; günlük yaşamda matematik kullanımı, denklemler ve simetri olarak adlandırılmıştır. 10 sorudan oluşan bilgisayara ilişkin öz-yeterlik algısı ölçeğini oluşturan maddeler ise 2 faktörde toplanmış bu faktörler ise sırasıyla bilgisayar ile ilgili genel bilgiler ve özel bilgisayar becerileri olarak adlandırılmıştır. Matematiğe ilişkin öz-yeterlik algısı incelendiğinde erkek ve kız öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bilgisayar öz-yeterliği açısından bakıldığında ise erkek öğrencilerin anlamlı düzeyde kız öğrencilerden daha yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmüştür.
Anahtar Kelime: öğrenciler öz yeterlik matematik eğitimi bilgisayar kullanımı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
 • Betz, N. E. ve Hackett, G. (1983). The relationship of mathematics self-efficacy expectations to the selection of science-based college majors. Journal of Vocational Behaviour, 23, 329-345.
 • Compeau, D. ve Higgins, C. A. (1995). Computer self-efficacy: developmental of a measure and initial test. MIS Quarterly, 19 (2), 189-211
 • Cooper, S. E. ve Robinson, D. A. G. (1991). The relationship of mathematics self-efficacy beliefs, mathematics anxiety and performances. Measurement & Evaluation in Counseling & Development, 24 (1), 4-11
 • Gist, M. Schwoerer, C. ve Rosen, B. (1989). Effects of alternative training methods on self-efficacy and performance in computer software training. Journal of Applied Psychology, 74 (6), 884-891.
 • Hackett, G. ve Betz, N. E. (1989). An exploration of the mathematics self-efficacy / mathematics performance correspondence. Journal for Research in Mathematics Education, 20, 261-273.
 • Miura, I. T. (1986) "Computer self-efficacy: A factor in understanding gender differences in computer course enrollment". Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA, April 16-20.
 • Miura, I. T. (1987). The relationship of computer self-efficacy expectations, computer interest and course enrolment in college. Sex Roles, 16, 303-311.
 • Murphy, C., Coover.D. ve Owen, S. (1989). Developmental and validation of the computer self-efficacy scale. Educational and Psychological Measurement, 49, 893-899.
 • Pajares, F. ve Miller, D. M. (1994). Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematics problem solving: A path analysis. Journal of Educational Psychology, 86 (2), 193-203.
 • Pajares, F. ve Miller, D. M. (1997). Mathematics self-efficacy and mathematics problem solving: Implications of using different forms of assessments. The Journal of Experimental Education, 65 (3), 213-228.
 • Schunk, D. H. ve Lilly, M. W. (1984). Sex differences in self-efficacy and attributions: Influence of performance feedback. In B. Randhawa, J. Beamer, I. Lungberg (1993). Role of mathematics self-efficacy in the structure model of mathematics achievement. Journal of Educational Psychology, 85, 41-48:
 • Schunk, D. H. (1989). Self-efficacy and achievement behaviors. Educational Psychology Review, 1,173-20.
APA IŞIKSAL BOSTAN M, Askar P (2003). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. , 109 - 118.
Chicago IŞIKSAL BOSTAN MİNE,Askar Petek İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. (2003): 109 - 118.
MLA IŞIKSAL BOSTAN MİNE,Askar Petek İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. , 2003, ss.109 - 118.
AMA IŞIKSAL BOSTAN M,Askar P İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. . 2003; 109 - 118.
Vancouver IŞIKSAL BOSTAN M,Askar P İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. . 2003; 109 - 118.
IEEE IŞIKSAL BOSTAN M,Askar P "İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri." , ss.109 - 118, 2003.
ISNAD IŞIKSAL BOSTAN, MİNE - Askar, Petek. "İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri". (2003), 109-118.
APA IŞIKSAL BOSTAN M, Askar P (2003). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003(25), 109 - 118.
Chicago IŞIKSAL BOSTAN MİNE,Askar Petek İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2003, no.25 (2003): 109 - 118.
MLA IŞIKSAL BOSTAN MİNE,Askar Petek İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2003, no.25, 2003, ss.109 - 118.
AMA IŞIKSAL BOSTAN M,Askar P İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003; 2003(25): 109 - 118.
Vancouver IŞIKSAL BOSTAN M,Askar P İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003; 2003(25): 109 - 118.
IEEE IŞIKSAL BOSTAN M,Askar P "İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003, ss.109 - 118, 2003.
ISNAD IŞIKSAL BOSTAN, MİNE - Askar, Petek. "İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2003/25 (2003), 109-118.