Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 40 Sayfa Aralığı: 132 - 144 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 30-09-2019

Stajyer Kavramı ve Stajyerlerin Sigortalılığı

Öz:
Stajyer olarak adlandırılan çalışan grubu-nun çalışma ilişkileri ve sigortalılık durumlarıile ilgili olarak son yıllarda birçok düzenlemeyapılarak konuya ilişkin çeşitli hukuki sorunlarçözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bu çalış-mada, öncelikle stajyer kavramının ortaya ko-nulması, ardından stajyerlerin hukuki statüsüve sigortalılığına ilişkin hukuki düzenlemelerile mevcut uygulamaların değerlendirilmesiamaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, staj vestajyer kavramlarına ilişkin düzenlemelerin,bu kavramları tüm yönleriyle net bir şekildeortaya koyamadığı tespit edilmiştir. Stajyerle-rin işçi olmadıkları ve sadece iş kazası ve mes-lek hastalığı sigortası bakımından sigortalı sa-yıldıkları
Anahtar Kelime:

The Concept of Trainee and Trainees’ Social Security

Öz:
In recent years, many regulations have been made regarding the working relations and insurance status of the worker group called trainee in an attempt to solve various legal problems about this subject matter. The main purpose of this study is firstly to define the concept of the trainee, then to evaluate the legal regulations concerning the legal status and social security of the trainees and the cur- rent practices. As a result of the study, it has been determined that the regulations related to the internship and trainee concepts cannot clearly reveal these concepts in all aspects. It has been emphasized that the trainees are not employees and the internship does not initiate the long term insurance period since they are only insured against occupational ac- cidents and diseases.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKYİĞİT E., Toplu İş Hukuku, Ankara 2015
 • ARICI K., Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara 2015
 • ÇELİK N. /CANİKLİOĞLU N. /CANBOLAT T., İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2018
 • DOĞAN YENİSEY K. /KABAKCI M., Gönüllü Emeği ve İş Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017
 • EKONOMİ M., İş Hukuku, Cilt I Ferdi İş Hukuku, İstanbul 1984
 • GÜVEN E. /AYDIN U., Bireysel İş Hukuku, Eski- şehir 2017
 • GÜZEL A. /OKUR A. R. /CANİKLİOĞLU N., Sos- yal Güvenlik Hukuku, İstanbul 2016
 • MOLLAMAHMUTOĞLU H. /ASTARLI M. /BAY- SAL U., İş Hukuku Ders Kitabı, Cilt 1: Bireysel İş Hukuku, Ankara 2017
 • SÖZER A. N., Öğrencilerin Sosyal Güvenliği, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. II, İstan- bul 2011
 • SUPIOT A., Les nouveaux visages de subordi- nation, Droit Social, Février 2000, s. 131-145
 • SÜZEK S., İş Hukuku, İstanbul 2018
 • TUNCAY C. /EKMEKÇİ Ö., Sosyal Güvenlik Hu- kuku Dersleri, İstanbul 2017
 • Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Görü- nümü, TC Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim Analiz Değerlendirme Raporları Serisi, No:1 Kasım 2018
 • UŞAN F., Çıraklık Sözleşmesi, Konya 1994
APA KOÇ TANGÜN S (2018). Stajyer Kavramı ve Stajyerlerin Sigortalılığı. , 132 - 144.
Chicago KOÇ TANGÜN Sedef Stajyer Kavramı ve Stajyerlerin Sigortalılığı. (2018): 132 - 144.
MLA KOÇ TANGÜN Sedef Stajyer Kavramı ve Stajyerlerin Sigortalılığı. , 2018, ss.132 - 144.
AMA KOÇ TANGÜN S Stajyer Kavramı ve Stajyerlerin Sigortalılığı. . 2018; 132 - 144.
Vancouver KOÇ TANGÜN S Stajyer Kavramı ve Stajyerlerin Sigortalılığı. . 2018; 132 - 144.
IEEE KOÇ TANGÜN S "Stajyer Kavramı ve Stajyerlerin Sigortalılığı." , ss.132 - 144, 2018.
ISNAD KOÇ TANGÜN, Sedef. "Stajyer Kavramı ve Stajyerlerin Sigortalılığı". (2018), 132-144.
APA KOÇ TANGÜN S (2018). Stajyer Kavramı ve Stajyerlerin Sigortalılığı. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, 0(40), 132 - 144.
Chicago KOÇ TANGÜN Sedef Stajyer Kavramı ve Stajyerlerin Sigortalılığı. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ 0, no.40 (2018): 132 - 144.
MLA KOÇ TANGÜN Sedef Stajyer Kavramı ve Stajyerlerin Sigortalılığı. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, vol.0, no.40, 2018, ss.132 - 144.
AMA KOÇ TANGÜN S Stajyer Kavramı ve Stajyerlerin Sigortalılığı. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ. 2018; 0(40): 132 - 144.
Vancouver KOÇ TANGÜN S Stajyer Kavramı ve Stajyerlerin Sigortalılığı. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ. 2018; 0(40): 132 - 144.
IEEE KOÇ TANGÜN S "Stajyer Kavramı ve Stajyerlerin Sigortalılığı." SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, 0, ss.132 - 144, 2018.
ISNAD KOÇ TANGÜN, Sedef. "Stajyer Kavramı ve Stajyerlerin Sigortalılığı". SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ 40 (2018), 132-144.