Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 24 Sayfa Aralığı: 92 - 109 Metin Dili: Türkçe

LOJİSTİK PERFORMANSINDAKİ GELİŞMELERİN ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AB VE MENA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Öz:
Lojistik performansındaki gelişmeler ticaret maliyetlerini azaltırken, rekabet düzeyini ve ekonomik büyümeyiartırmaktadır. Bu yönüyle lojistik ülkelerin uluslararası ticaret performansının temel belirleyicilerinden birisiolmuştur. Bu çalışmada lojistik performansındaki gelişmelerin Avrupa Birliği ve MENA ülkelerinin uluslararasıticareti üzerindeki etkileri çekim modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Ampirik analizden elde edilen sonuçlaragöre, ülkelerin lojistik performans endeksi ve endeksi oluşturan gümrükler, altyapı, uluslararası taşımacılık,lojistik kalite ve yeterlilik, takip ve izleme ile zamanlama alt bileşenleri ülkeler arasındaki uluslararası ticaretperformansını açıklamada önemli bir rol üstlenmektedir. Buna sonuç, ülkeler arasındaki rekabette lojistikperformansının temel belirleyicilerden biri olabileceğini, dolayısıyla ihracatlarını arttırmak ve uluslararasıpiyasada daha rekabetçi olmak isteyen politika uygulayıcılarının lojistik performansını arttırıcı tedbirleralmaları gereğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime:

THE EFFECTS OF DEVELOPMENTS IN LOGISTIC PERFORMANCE ON INTERNATIONAL TRADE: THE CASE OF EU AND MENA COUNTRIES

Öz:
Developments in logistics performance lower trade costs as they enhance competition degree and economic growth. In this regard, logistics has become one of the fundamental determinants for countries’ international trade performance. In this study, the effects of developments in logistics performance on the international trade of the European Union and MENA countries were analysed using gravity model. The results of the empirical findings show that countries’ logistics performance and subcomponents that form the logistics performance such as customs, infrastructure, international shipments, logistics quality and competence, tracking-tracing and timeliness play a pivotal role in explaining the foreign trade performance amongst countries. Therefore, logistics performance could be one of the fundamental determinants for the competition amongst countries, and consequently, policymakers that desire to increase their exports and be more competitive in the international market need to take precautions as to improve logistics performance.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Behar, Alberto ve Manners, Phil (2008), “Logistics and Exports”, Centre for The Study of African Economics Working Papers, CSAE WPS/2008-13.
 • Burmaoğlu, Serhat (2012),“Ulusal İnovasyon Göstergeleri ile Ulusal Lojistik Performansı Arasındaki İlişki: AB Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 12(2), s.193-208.
 • Dennis, Allen (2006), “The Impact of Regional Trade Agreements and Trade Facilitation in Middle East North Africa Region”, World Bank Policy Research Working Paper 3837.
 • Felipe, Jesus ve Kumar, Utsav (2012), “The Role of Trade Facilitation in Central Asia A Gravity Model”, Eastern European Economics, 50(4), s.5-20.
 • Güner, Samet ve Çoskun, Erman (2012), “Comparison of Impacts of Economic and Social Factors on Countries’ Logistics Performances: A Study With 26 OECD Countries”, Research in Logistics & Production, 4, s.229-343.
 • http://lpi.worldbank.org/sites/default/files/International_LPI_from_2007_to_2014.xlsx, (10.06.2016).
 • Hoekman, Bernard. ve Nicita, Alessandro (2008), “Trade Policy, Trade Costs, and Developing Country Trade”, The World Bank Policy Research Working Papers Series No.4797.
 • Hoekman, Bernard ve Nicita, Alessandro (2010), “Assessing the Doha Round: Market Access, Transactions Costs and Aid for Trade Facilitation”, The Journal of International Trade&Economic Development, 19 (1), s.65-79.
 • Hollweg, Claire ve Wong, Marn-Heong (2009), “Measuring Regulatory Resrictions in Lojistics Services”, East Asia (ERIA) Discussion Paper Series No. DP-2009-14, https://lpi.worldbank.org, (10.06.2016).
 • IMF, Direction of Trade Statistics(DOTS), http://www.imf.org/en/Data, (14.04.2016).
 • Iwanow, Tomazs. ve Kirkpatrick, Colin (2009), “Trade Facilitation and Manufactured Exports: Is Africa Different?”, World Development, 37(6), s.1039-1050.
 • Korinek, Jane ve Sourdin, Patricia (2008), “To What Extent Are High-Quality Logistic Services Trade Facilitating?”, OECD Trade Policy Papers No.108.
 • Köksal, M., Z. (2012), Connecting to Compete 2012: The Logistics Performance Index and Its Indicators, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayını Yayın No: 138, Ankara.
 • Köksal, M. Z. vd. (2014), Connecting to Compete 2014: The Logistics Performance Index and Its Indicators, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayını, Yayın No:424, Ankara.
 • Marti, Luisa vd. (2014a), “Relevance of Trade Facilitation in Emerging Countries’ Exports”, The Journal of International Trade&Economic Development, 23(2), s.202-222.
 • Marti, Luisa vd. (2014b), “The Importance of Lojistics Performance Indeks in International Trade”, Applied Economics, 46(24), s.2982-2992.
 • Puertas, Rosa vd. (2014), “Lojistics Performance and Export Competitiveness: European Experience”, Empirica, 41, s.467-480.
 • Sofyalıoğlu, Çiğdem ve Kartal, Burak (2013), “Türkiye ve Avrasya Ekonomik Topluluğu Ülkelerinin Lojistik Performans İndekslerinin Karşılaştırılması ve Bazı Çıkarımlar”, International Conference on Eurasian Economies, 17-18 September 2013, Beykent University St. Petersburg RUSSIA.
 • Time and Date, http://www.timeanddate.com/worldclock/distance.html, (15.04.2016).
 • Wilson, John. S. vd. (2003), “Trade Facilitation and Economic Development Measuring the Impact”, The World Bank Policy Research Working Paper No.2988.
 • World Bank (2014), Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, Washington.
 • WDI, World Bank Development Indicators, www.worldbank.org/data, (14.04.2016).
APA ÖZTÜRK OFLUOĞLU N, KALAYCI C, ARTAN S, BAL H (2018). LOJİSTİK PERFORMANSINDAKİ GELİŞMELERİN ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AB VE MENA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(24), 92 - 109.
Chicago ÖZTÜRK OFLUOĞLU NURAN,KALAYCI CEMALETTİN,ARTAN SEYFETTİN,BAL HASAN ÇEBİ LOJİSTİK PERFORMANSINDAKİ GELİŞMELERİN ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AB VE MENA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9, no.24 (2018): 92 - 109.
MLA ÖZTÜRK OFLUOĞLU NURAN,KALAYCI CEMALETTİN,ARTAN SEYFETTİN,BAL HASAN ÇEBİ LOJİSTİK PERFORMANSINDAKİ GELİŞMELERİN ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AB VE MENA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.24, 2018, ss.92 - 109.
AMA ÖZTÜRK OFLUOĞLU N,KALAYCI C,ARTAN S,BAL H LOJİSTİK PERFORMANSINDAKİ GELİŞMELERİN ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AB VE MENA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 9(24): 92 - 109.
Vancouver ÖZTÜRK OFLUOĞLU N,KALAYCI C,ARTAN S,BAL H LOJİSTİK PERFORMANSINDAKİ GELİŞMELERİN ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AB VE MENA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 9(24): 92 - 109.
IEEE ÖZTÜRK OFLUOĞLU N,KALAYCI C,ARTAN S,BAL H "LOJİSTİK PERFORMANSINDAKİ GELİŞMELERİN ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AB VE MENA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ." Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, ss.92 - 109, 2018.