Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 47 - 50 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5606/kbbu.2019.85570 İndeks Tarihi: 07-10-2019

Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu

Öz:
Lenfanjiomlar genel olarak iki yaş altında görülen,lenfatik kanalları etkileyen benign karakterli doğuştanmalformasyonlardır. En sık baş ve boyun bölgesindenköken alırlar. Erişkin yaşta görülmesi nadir olmakla birlikteservikal kitlelerde ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.Öykü, fizik muayene bulguları ve görüntüleme yöntemleriyoluyla tanı konulur. Tercih edilen tedavi yöntemicerrahidir. Bu yazıda, sol servikal bölgede bulunan ve dahaönce eksize edilmesine rağmen büyümeye devam eden13.2¥7.6¥13 cm boyutlarında kitlesi olan 27 yaşında birerkek hasta sunuldu. Kitlenin ultrasonografi ve manyetikrezonans görüntüleme bulguları kistik lenfanjiom ileuyumlu idi. Dolayısıyla, kitlenin tamamı eksize edildi.Histopatolojik inceleme kistik lenfanjiom ile uyumlu idi.Cerrahi sonrası dönemde komplikasyon izlenmedi ve biryıllık takipte nüks gelişmedi.
Anahtar Kelime:

Konular: Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme

Giant cervical cystic lymphangioma in adult patient: Case report

Öz:
Lymphangiomas are congenital malformations with benign character, affecting the lymphatic channels and generally observed in ages below two years. They most frequently originate from the head and neck region. Although occurrence in adults is rare, it should be considered in the differential diagnosis of cervical masses. Diagnosis is established through anamnesis, physical examination findings and imaging methods. The preferred treatment method is surgery. In this article, we present a 27-year-old male patient with 13.2¥7.6¥13 cm sized mass localized in left cervical region that has been continuing to grow despite being excised before. Ultrasonography and magnetic resonance imaging findings of the mass were compatible with cystic lymphangioma. Therefore, the mass was totally excised. Histopathologic examination was compatible with cystic lymphangioma. No complication was observed in the period after surgery and no recurrence developed during the one-year follow-up.
Anahtar Kelime:

Konular: Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
 • Schefter RP, Olsen KD, Gaffey TA. Cervical lymphangioma in the adult. Otolaryngol Head Neck Surg 1985;93:65-9.
 • Wiggs WJ Jr, Sismanis A. Cystic hygroma in the adult: two case reports. Otolaryngol Head Neck Surg 1994;110:239-41.
 • Kuzgun U, Öztürk I, Tezer M. Kistik lenfanjioma. Acta Orthop Traumatol Turc 1993;27:62-4.
 • Aneeshkumar MK, Kale S, Kabbani M, David VC. Cystic lymphangioma in adults: can trauma be the trigger? Eur Arch Otorhinolaryngol 2005;262:335-7.
 • Gleason TJ, Yuh WT, Tali ET, Harris KG, Mueller DP. Traumatic cervical cystic lymphangioma in an adult. Ann Otol Rhinol Laryngol 1993;102:564-6.
 • Metin B, Kaya S, Sarıçam M, Özkan E, Tözüm H, Aygün B, et al. Cyctic Hygroma in an Adult: Case Report. Bozok Med J 2014;4:66-8.
 • Enzinger FM, Weiss SW, editor. Soft Tissue Tumors. 2nd ed. St Louis: Mosby‐Year‐Book; 1988.
 • Baer S, Davis J. Cystic hygroma presenting in adulthood. J Laryngol Otol 1989;103:976-7.
 • Romeo V, Maurea S, Guarino S, Sirignano C, Mainenti PP, Picardi M, et al. A case of lower-neck cystic lymphangioma: correlative US, CT and MR imaging findings Quant Imaging Med Surg 2013;3:224-7.
 • Ibrahim M, Hammoud K, Maheshwari M, Pandya A. Congenital cystic lesions of the head and neck Neuroimaging Clin N Am 2011;21:621-39.
 • Alqahtani A, Nguyen LT, Flageole H, Shaw K, Laberge JM. 25 years' experience with lymphangiomas in children. J Pediatr Surg 1999;34:1164-8.
 • Sanlialp I, Karnak I, Tanyel FC, Senocak ME, Büyükpamukçu N. Sclerotherapy for lymphangioma in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003;67:795-800.
 • Mathew M, Dil SK. Adult lymphangioma - a rare entity: a report of two cases. Turk Patoloji Derg 2012;28:80-2.
APA Erol O, Köycü A, AYDIN E (2019). Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu. , 47 - 50. 10.5606/kbbu.2019.85570
Chicago Erol Ozan,Köycü Alper,AYDIN Erdinç Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu. (2019): 47 - 50. 10.5606/kbbu.2019.85570
MLA Erol Ozan,Köycü Alper,AYDIN Erdinç Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu. , 2019, ss.47 - 50. 10.5606/kbbu.2019.85570
AMA Erol O,Köycü A,AYDIN E Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu. . 2019; 47 - 50. 10.5606/kbbu.2019.85570
Vancouver Erol O,Köycü A,AYDIN E Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu. . 2019; 47 - 50. 10.5606/kbbu.2019.85570
IEEE Erol O,Köycü A,AYDIN E "Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu." , ss.47 - 50, 2019. 10.5606/kbbu.2019.85570
ISNAD Erol, Ozan vd. "Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu". (2019), 47-50. https://doi.org/10.5606/kbbu.2019.85570
APA Erol O, Köycü A, AYDIN E (2019). Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları, 7(1), 47 - 50. 10.5606/kbbu.2019.85570
Chicago Erol Ozan,Köycü Alper,AYDIN Erdinç Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 7, no.1 (2019): 47 - 50. 10.5606/kbbu.2019.85570
MLA Erol Ozan,Köycü Alper,AYDIN Erdinç Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları, vol.7, no.1, 2019, ss.47 - 50. 10.5606/kbbu.2019.85570
AMA Erol O,Köycü A,AYDIN E Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları. 2019; 7(1): 47 - 50. 10.5606/kbbu.2019.85570
Vancouver Erol O,Köycü A,AYDIN E Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları. 2019; 7(1): 47 - 50. 10.5606/kbbu.2019.85570
IEEE Erol O,Köycü A,AYDIN E "Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu." Kulak Burun Boğaz Uygulamaları, 7, ss.47 - 50, 2019. 10.5606/kbbu.2019.85570
ISNAD Erol, Ozan vd. "Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu". Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 7/1 (2019), 47-50. https://doi.org/10.5606/kbbu.2019.85570