Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 318 - 334 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-10-2019

TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ

Öz:
Bu çalışmada, Türki Cumhuriyetlerinde sağlık harcamalarının belirleyicileri panel veri metodolojisikullanılarak 1995-2015 dönemi itibariyle araştırılmaktadır. Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisininvarlığı Pedroni ve Kao eşbütünleşme testleriyle belirlenmiştir. Değişkenlerin uzun dönem katsayılarınıntahmininde Panel Dinamik EKK (PDOLS) tahmin yöntemi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki nedensellikilişkileri ise Panel Hata Düzeltme Modeli (PVECM) Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Uygulamasonuçları değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar kişibaşına sağlık harcamalarının sırasıyla kentleşme, kişi başına reel gelir ve 65 yaş üstü nüfus tarafındanbelirlendiğini ortaya koymaktadır. Nedensellik analizi sonuçlarına göre kentleşme, kişi başına reel gelir, 65 yaşüstü nüfus ve hekim sayısı ile kişi başına sağlık harcamaları arasında uzun dönemde karşılıklı bir nedensellikilişkisi söz konusudur. Sonuçlar, Türki Cumhuriyetleri için önemli politika eğilimleri sunmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans

THE DETERMINANTS OF HEALTH EXPENDITURES IN TURKIC REPUBLICS: A PANEL DATA ANALYSIS

Öz:
In this study, the determinants of health expenditures were investigated by using panel data methodology in the Turkic Republics over the period of 1995-2015. The presence of cointegration relationship between the variables was determined by the Pedroni and Kao cointegration tests. The Panel DOLS estimation method was used to estimate the long run parameters of variables. The causal relationship among the variables were investigated employing Panel VECM Granger causality test. Empirical results indicate that there exists a cointegration relationship between the variables. Empirical results also indicate that per capita health expenditures are determined by urbanization, per capita real income and population above 65 years old. Causality analysis results reveal that there exists a bi-directional causal linkage among urbanization, per capita real income, population above 65 years old, the number of physicians, and per capita health expenditures in the long run. The results can present important policy implications for Turkic Republics.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • BALTAGI, B.H. ve MOSCONE, F. (2010). “Health Care Expenditure and Income in the OECD reconsidered: Evidence from Panel Data,” Economic Modelling, 27(4), 804-811.
 • BİLGEL, F. (2003). “The Determinants of Health Expenditure in Turkey, 1927-1996: An Econometric Analysis”, 6. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu.
 • BOACHIE, M.K., MENSAH, I.O., SOBİESUO P., IMMURANA M., ABDUL-AZIZ I. ve KYEIBROBBEY, I. (2014). “Determinants of Public Health Expenditure in Ghana: A Cointegration Analysis”, Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(2):35-40.
 • CHAABOUNI, S. ve ABEDNNADHER, C. (2014). “The Determinants of Health Expenditures in Tunisia: An ARDL Bounds Testing Approach”, International Journal of Information Systems in the Service Sector, 6(4), 60-72.
 • CHRISTIANSEN, T., BECH, M., LAURIDSEN, J. ve NIELSEN, P., (2006). “Demographic Changes and Aggregate Health-care Expenditure in Europe”. European Network of Economic Policy Research Institute Research Report No 32.
 • DHORO, N.L., CHIDOKO, C., SAKUHUNI, R.C. ve GWAINDEPI, C. (2011). “Economic Determinants of Public Healthcare Expenditure in Zimbabwe”, International Journal of Economic Research, 2(6), 13–25,
 • ECEVİT, E. ve ÇETİN, M. (2016). “Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliğinin Sağlık Üzerindeki Etkisi: Türkiye ile ilgili Ampirik Kanıt”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 48, 83-98.
 • ENGLE, R. ve GRANGER, C. (1987). “Cointegration and Error correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica, Vol. 55, 257-276.
 • FREEMAN, D. G. (2003). “Is Health Care a Necessity or a Luxury? Pooled Estimates of Income Elasticity from US State-Level Data”, Applied Economics, 35(5):495-502.
 • FURUOKA F., YEE B.L.F., KOK E., HOQUE M.Z. ve MUNİR Q. (2011). “What are the Determinants of Health Care Expenditure? Empirical Results from Asian Countries”, Sunway Academic Journal, 8(12):12–25.
 • GARIMA, M. (2006). “An Examination of the Relationship Between Health and Economic Growth”, Working Paper, No. 185, Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), New Delhi.
 • GBESEMETE, K. P. ve GERDTHAM, U.-G. (1992). “Determinants of Health Care Expenditure in Africa: A Cross-Sectional Study”, World Development, 20(2):303-308.
 • GERDTHAM, U.-G., ve LÖTHGREN, M. (2000). “On Stationarity and Cointegration of International Health Expenditure and GDP”, Journal of Health Economics, 19(4):461-475.
 • GERDTHAM U.-G., SOGAARD J., ANDERSSON F. ve JONSSON B. (1992). “An Econometric Analysis of Health Care Expenditure: A Cross-Section Study of the OECD Countries”. Journal of Health Economics, 11(1):63-84.
 • GROSSMAN, M. (1972). “On the Concept of Health Capital and the Demand for Health”, Journal of Political Economy, Vol. 80, 223-255.
 • HANSEN, P. ve KING, A. (1996). “The Determinants of Health Care Expenditure: A Cointegration Approach”, Journal of Health Economics, 15(1):127-137.
 • HITIRIS, T. (1999). “Health Care Expenditure and Cost Containment in the G7 Countries, Discussion Papers in Economics”, No. 1999/15, University of York.
 • IM, K.S., PESARAN, M.H. ve SHIN, Y. (2003). “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, Vol. 115, 53-74.
 • KARAGÖZ, K. ve TETİK, N. (2009). “Kamu Sağlık Harcamalarını Belirleyen Faktörler: Ekonometrik Bir Değerlendirme”, Econ Anadolu, 17-19 Haziran 2009, Eskişehir, Türkiye.
 • KARATZAS, G. (2000). “On the Determinants of the US Aggregate Healthcare Expenditure”, Applied Economics, Vol. 32, 1085–1099.
 • KAO, C. (1999). “Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data”, Journal of Econometrics, Vol.90, 1-44.
 • LEVIN, A., LIN, C.F. ve CHU, C.S.J. (2002). “Unit Root Test in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties”, Journal of Econometrics, Vol. 108, 1-24.
 • MADDALA, G.S. ve WU, S. (1999). “A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 61, 631-52.
 • MAGAZZINO, C. ve MELE, M. (2012). “The Determinants of Health Expenditure in Italian Regions”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 3, 61-72.
 • MATTEO, L.D. ve MATTEO, R.D. (1998). “Evidence on the Determinants of Canadian Provincial Government Health Expenditures”, Journal of Health Economics, Vol. 17, 211–228.
 • MURTHY, N.R.V. ve OKUNADE, A.A. (2000). “Managed Care, Deficit Financing, and Aggregate Health Care Expenditure in the United States: A Cointegration Analysis”, Health Care Management Science, 3(4):279-285.
 • MURTHY, N.R.V. ve OKUNADE, A.A. (2016). “Determinants of U.S. Health Expenditure: Evidence from Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach to Cointegration”, Economic Modelling, Health Care Management Science, Vol. 59, 67-73.
 • MURTHY, N.R.V. ve UKPOLO, V. (1995). “Aggregate Health Care Expenditure in the United States: New Results”, Applied Economics Letters, Vol. 2, 419–421.
 • NEWHOUSE, J. (1977). “Medical Care Expenditure: A Cross National Survey”. The Journal of Human Resources, 12(1):115-125.
 • PAULA, V. (2008). “Out-Of-Pocket Health Care Expenditures due to Excess of Body Weight in Portugal”, Economics and Human Biology, Vol. 6, 127-42.
 • PEDRONI, P. (1999). “Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 61, 653-670.
 • RECHEL, B. ve McKEE, M. (2007). “The Effects of Dictatorship on Health: The Case of Turkmenistan”, BMC Medicine, 5(21):1-10.
 • RECHEL B., ROBERTS, B., RICHARDSON, E., SHISHKIN, S., SHKOLNIKOV, V., LEON, D.A., BOBAK, M. KARANIKOLOS, M., MCKEE, M. (2013). “Health and Health Systems in the Commonwealth of Independent States”, The Lancet, 381(9872):1145-1155.
 • SAMADI, A. ve RAD, E.H. (2013). “Determinants of Healthcare Expenditure in Economic Cooperation Organization (ECO) Countries: Evidence from Panel Cointegration Tests”, International Journal of Health Policy and Management, 1(1), 63-68.
 • SEN, A. (2005). “Is Health Care a Luxury? New Evidence from OECD Data”, International Journal of Health Care Finance and Economics, 5(2):147-164.
 • SQUIRES, D.A. (2012). “Explaining High Health Care Spending in the United States: An International Comparison of Supply, Utilization, Prices, and Quality” New York: The Commonwealth Fund; 10:1–14.
 • TANDON, A., MURRAY, C.J.L., LAUER, J.A. ve EVANS, D.B. (2000). “Measuring Overall Health System Performance for 191 Countries. GPE Discussion Paper No.30. World Health Organization, Geneva.
 • XU, K., SAKSENA, P. ve HOLLY, A. (2011). “The Determinants of Health Expenditure: A CountryLevel Panel Data Analysis”, World Health Organization Working Paper.
 • WAGSTAFF, A. (1993). “The Demand for Health: An Empirical Reformulation of the Grossman Model”, Econometrics and Health Economics, 2(2):189-198.
 • WANG, Z. (2009). “The Convergence of Health Care Expenditure in the US States”, Health Economics, 18(1):55-70.
 • World Development Indicators, World Bank, (2018). http://databank.worldbank.org. [10.01.2018].
 • YAVUZ, N.Ç., YILANCI, V. ve ÖZTÜRK, Z.A. (2013). “Is Health Care a Luxury or a Necessity or both? Evidence from Turkey”, The European Journal of Health Economics, 14(1):5-10.
APA Ecevit E, CETIN M, Yücel A (2018). TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ. , 318 - 334.
Chicago Ecevit Eyyup,CETIN MURAT,Yücel Ali Gökhan TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ. (2018): 318 - 334.
MLA Ecevit Eyyup,CETIN MURAT,Yücel Ali Gökhan TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ. , 2018, ss.318 - 334.
AMA Ecevit E,CETIN M,Yücel A TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ. . 2018; 318 - 334.
Vancouver Ecevit E,CETIN M,Yücel A TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ. . 2018; 318 - 334.
IEEE Ecevit E,CETIN M,Yücel A "TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ." , ss.318 - 334, 2018.
ISNAD Ecevit, Eyyup vd. "TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ". (2018), 318-334.
APA Ecevit E, CETIN M, Yücel A (2018). TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(19), 318 - 334.
Chicago Ecevit Eyyup,CETIN MURAT,Yücel Ali Gökhan TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10, no.19 (2018): 318 - 334.
MLA Ecevit Eyyup,CETIN MURAT,Yücel Ali Gökhan TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.10, no.19, 2018, ss.318 - 334.
AMA Ecevit E,CETIN M,Yücel A TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2018; 10(19): 318 - 334.
Vancouver Ecevit E,CETIN M,Yücel A TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2018; 10(19): 318 - 334.
IEEE Ecevit E,CETIN M,Yücel A "TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ." Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10, ss.318 - 334, 2018.
ISNAD Ecevit, Eyyup vd. "TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10/19 (2018), 318-334.