Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 405 - 413 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-10-2019

PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Petrol fiyatlarının ekonomik aktivitelerde kullanılan önemli bir girdi olması sebebiyle petrol fiyatlarındakiartışın hisse senetleri piyasaları üzerindeki etkisi önem arz etmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’de petrol fiyatlarıve BİST 100 endeksi arasındaki ilişki, 2009 - 2018 dönemleri için günlük veriler kullanılarak incelenmiştir.Öncelikle, çalışmanın teorik arka planı incelenmiş sonrasında değişkenler arasındaki ilişki korelasyon testi ilearaştırılmış daha sonra ise serilerin durağanlık derecelerinin belirlenmesi için ADF (1981) ve PP (1988) birimkök testleri uygulanmıştr. Tüm serilerin birinci farkları alındığında durağanlaştıkları gözlemlendiğinden buduruma uygun olarak seriler arasındaki nedensellik, literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak Breitung veCandelon (2006) tarafından geliştirilen frekans dağılımı nedensellik testi ve Hatemi J (2012) tarafındangeliştirilen asimetrik nedesellik testi ile araştırılmıştır. Frekans alanı nedensellik testi sonucundan elde edilenbulgulara göre Brent petrol fiyatlarından BIST 100 endeksine doğru sadece kısa dönem nedenselliğin olduğuanlaşılmaktadır. Bununla beraber asimetrik nedensellik testi sonuçlarına göre petrol fiyatları ile hisse senetleriarasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Her iki nedensellik testi sonuçları göz önündebulundurulduğunda uzun dönemde iki değiken arasında nedenselliğin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Tarih Siyasi Bilimler İşletme Kamu Yönetimi Çevre Çalışmaları İktisat İşletme Finans Kentsel Çalışmalar Uluslararası İlişkiler

AN INVESTIGATION ON THE OIL PRICES, EXCHANGE RATE AND STOCK RETURNS

Öz:
Since oi lprices are an important in put to economic activity, the effect of the increase in oil prices on stock markets is significant. With this study, the relationship between oil prices and BİST 100 index in Turkey, 2009 - 2018 period were examined using log data. Firstly, therotical background was investigated and the relationship between variables was examined by correlation test and then ADF (1981) and PP (1988) unitroot tests were applied to determine the stationarity ratings of the series. According to unitroot test results also shows that the first difference of each variable is stationary. The causality between the series was investigated by using the Frequency Domain Causality Analysis developed by Breitung and Candelon (2006) and the asymmetric causality test developed by Hatemi J (2012). According to the results obtained from the frequency domain causality test, it is understood that there is only short-term causality from Brent oil prices to BIST 100 index. However, according to the results of the asymmetric causality test, no causal relationship between oil prices and stocks was found. Given the results of both causality tests, it has been reached that there is nocausality between two variables in the long run.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Tarih Siyasi Bilimler İşletme Kamu Yönetimi Çevre Çalışmaları İktisat İşletme Finans Kentsel Çalışmalar Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KARHAN G, AYDINÖZ H (2018). PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 405 - 413.
Chicago KARHAN GÖKHAN,AYDINÖZ Halil İbrahim PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. (2018): 405 - 413.
MLA KARHAN GÖKHAN,AYDINÖZ Halil İbrahim PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 2018, ss.405 - 413.
AMA KARHAN G,AYDINÖZ H PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2018; 405 - 413.
Vancouver KARHAN G,AYDINÖZ H PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2018; 405 - 413.
IEEE KARHAN G,AYDINÖZ H "PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." , ss.405 - 413, 2018.
ISNAD KARHAN, GÖKHAN - AYDINÖZ, Halil İbrahim. "PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". (2018), 405-413.
APA KARHAN G, AYDINÖZ H (2018). PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(19), 405 - 413.
Chicago KARHAN GÖKHAN,AYDINÖZ Halil İbrahim PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10, no.19 (2018): 405 - 413.
MLA KARHAN GÖKHAN,AYDINÖZ Halil İbrahim PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.10, no.19, 2018, ss.405 - 413.
AMA KARHAN G,AYDINÖZ H PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2018; 10(19): 405 - 413.
Vancouver KARHAN G,AYDINÖZ H PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2018; 10(19): 405 - 413.
IEEE KARHAN G,AYDINÖZ H "PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10, ss.405 - 413, 2018.
ISNAD KARHAN, GÖKHAN - AYDINÖZ, Halil İbrahim. "PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10/19 (2018), 405-413.