İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat

Yıl: 2017 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 54 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-10-2019

İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat

Öz:
Bu çalışma, sınıf ve kültür arasındaki ilişkiyi sorgulamaktadır. Sınıf kültürününhem sınıf bilinci hem de gündelik yaşam tarzları ile bağlantılı olarak ele alınmasınıngerekliliğini vurgulanmaktadır. Sınıf kültürü kavramını, sanatsal üretim gibibireysel yaratımları içeren anlamda değil, kendisini öncelikle sosyal ilişkilerdegösteren, işçi sınıfının ortak deneyim ve kanaatleri sonucu ulaşılan kolektif anlamlarve yaratımlar olarak ele alınmalıdır. Bu tür bir yaklaşım yaşam tarzınailişkin farklılıkları sınıf içi farklılıklar olarak kavramamıza ve sınıf kültürünün gelişiminiilişkisellik içerisinde anlamamıza yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelime:

The Culture of Working Class, Experience and Everyday Life

Öz:
This study examines the relationship between class and culture. This study argues that class culture should be taken into consideration together with both class consciousness and daily life styles. Class culture should be considered as the collective meanings and creations based on the common experiences of the working class rather than artistic production based on personal creations. This perspective helps to understand the differences of life styles as in-class differences and to comprehend the development of classa culture in relationality.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Andersen, S. A. (1989) “Working Class Culture As a Process”, Working Class Culture (der. B. Frykman ve E. Tegner), Norrköping: Ethnological Publications.
 • Atılgan, G. (2001) “Marx’da İdeoloji: Kapitalizmin Devrimci Eleştirisinin Bir Olanağı”, Praksis, 4, 11-34.
 • Aytekin, E. A. (2006) Tarlalardan Ocaklara, Sefaletten Mücadeleye, İstanbul: Yordam Kitap.
 • Bensaid, D. (2007) “Sıçramalar! Sıçramalar! Sıçramalar!”, Yeniden Lenin (der. S. Zizek, S.Budgen ve S. Kouvelakis) (çev. C. Atay), İstanbul: Otonom Yayıncılık,
 • Bercuson, D. J. (1981) “Through the Looking Glass of Culture: An Essay on the New Labour History and Working-Class Culture in Recent Canadian Historical Writing”, Labour/Le Travail, 7, 95-112.
 • Bourdieu, P. ve Wacquant, L. J. D. (2003) Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, (çev. N. Ökten), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bourdieu, P. (1995) Pratik Nedenler (çev. Hülya Tufan), İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Dirks, N. B., Eley, G. ve Ortney S. B. (1994) “Introduction”, Culture, Power, History: A Reader in Contemporary Social Theory (der. N. B. Dirks, G. Eley ve S. B. Ortnen), Princeton: Princeton University Press, 3-49.
 • Doğan, Ali. E. (2007) “Mekan Üretimi ve Gündelik Hayatın Birikim ve Emek Süreçleriyle İlişkisine Kayseri’den Bakmak”, Praksis, 16, 91-122.
 • Dunk, T. W. (1991) It’s a Working Man’s Town, Montreal: McGill-Queen’s University Press.
 • Foley, D. E. (2007) “İşçi Sınıfı Antropolojik Anlamda Bir Kültüre Sahip Midir?”, Fark/Kimlik, Sınıf (der. H. Erbaş, M. K. Coşkun ve D. Yüzüak), Ankara: EOS.
 • Geniş, A. (2006) İşçi Sınıfının Kıyısında, Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Gramsci, A. (2003) Hapishane Defterleri (çev. A. Cemgil), İstanbul: Belge Yayınları.
 • Gramsci, A. (2010) “Kapital’e Karşı Devrim”, Gramsci Kitabı: Seçme Yazılar 1916-1935 (der. D. Forgacs) (çev. İ. Yıldız), Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Hall, S. (1994) “Cultural Studies: Two Paradigms”, Culture, Power, History: A Reader in Contemporary Social Theory (der. N. B. Dirks, G. Eley ve S. B. Ortner), Princeton: Princeton University Press, 520-539.
 • Halle, D. (1991) “Bringing Materialism Back In: Art in the Houses of the Working and Middle Classes”, Bringing Class Back In, (der. S. G. McNall , R. F. Levine ve R. Fantasia, ), San Francisco: Westview Press, 241-259.
 • Hemmersam, F. (1989). “Folklore Studies and Working Class Culture”, Working Class Culture (der. B. Frykman ve E. Tegner), Norrköping: Ethnological Publications.
 • Hobsbawm, E. J. (1998) Devrim Çağı, 17898-1848, (çev. B. S. Şener), Ankara: Dost Kitabevi.
 • Lenin, V. İ. (1990) Ne yapmalı? (çev. M. Erdost), Ankara: Sol Yayınları.
 • Lévi-Strauss, Claude. (1958). Anthropologie Structurale, Paris: Plon.
 • Martin, M. (2006) Working Class Culture and the Development of Hull, Quebec, 1800-1929, http://web.ncf.ca/ fn871/Media/Docs/Book1/Book1_WorkingClassCulture.pdf, 10 Eylül 2010.
 • Marx, K. ve Engels, F. (1976) Alman İdeolojisi (çev. S. Belli), Ankara: Sol Yayınları.
 • Munck, R. (1995) Uluslararası Emek Araştırmaları (çev. C. Aygün), Ankara: Öteki Yayınları Öngen, T. (2002) “Marx ve Sınıf”, Praksis, 8, 9-28.
 • Özuğurlu, M. (2008) Anadolu’da Küresel Fabrikanın Doğuşu, İstanbul: Kalkedon.
 • Swartz, David. (2011) Kültür ve İktidar (çev. E. Gen), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Thompson, Edward. P. (2004) İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu (çev. U. Kocabaşoğlu), İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Williams, R. (1957) “The uses of Literacy, Working Class Culture”, Universities & LeftReview, 1/2.
 • Williams, R. (1983) Culture and Society: 1780-1950, New York: Columbia University Press.
 • Williams, R. (1989) İkibin’e Doğru, (çev. E. Tarım), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Williams, R. (1990) Marksizm ve Edebiyat, (çev. E. Tarım), İstanbul: Adam Yayınları.
 • Williams, R. (1991) “Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory”, Rethinking Popular Culture: Contemporary Perspectives in Cultural Studies, (der. C. Mukerji ve M. Schudson), London: University of California Press, 407-423.
 • Williams, R. (1993) Kültür (çev. S. Aydın), Ankara: İmge Kitabevi.
APA COŞKUN M (2017). İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat. , 41 - 54.
Chicago COŞKUN Mustafa Kemal İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat. (2017): 41 - 54.
MLA COŞKUN Mustafa Kemal İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat. , 2017, ss.41 - 54.
AMA COŞKUN M İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat. . 2017; 41 - 54.
Vancouver COŞKUN M İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat. . 2017; 41 - 54.
IEEE COŞKUN M "İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat." , ss.41 - 54, 2017.
ISNAD COŞKUN, Mustafa Kemal. "İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat". (2017), 41-54.
APA COŞKUN M (2017). İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat. Emek Araştırma Dergisi, 2(1), 41 - 54.
Chicago COŞKUN Mustafa Kemal İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat. Emek Araştırma Dergisi 2, no.1 (2017): 41 - 54.
MLA COŞKUN Mustafa Kemal İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat. Emek Araştırma Dergisi, vol.2, no.1, 2017, ss.41 - 54.
AMA COŞKUN M İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat. Emek Araştırma Dergisi. 2017; 2(1): 41 - 54.
Vancouver COŞKUN M İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat. Emek Araştırma Dergisi. 2017; 2(1): 41 - 54.
IEEE COŞKUN M "İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat." Emek Araştırma Dergisi, 2, ss.41 - 54, 2017.
ISNAD COŞKUN, Mustafa Kemal. "İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat". Emek Araştırma Dergisi 2/1 (2017), 41-54.