Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi

Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 564 - 577 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24315/ trkefd.336103 İndeks Tarihi: 14-10-2019

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi

Öz:
Bu çalışma Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilim insanı farkındalıklarını belirlemeyi amaçlayan betimsel birçalışmadır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahardöneminde, Türkiye’de Ege Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında (1-2-3-4. sınıf) öğrenim görmekte olan 165 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarına sunulan veri toplamaaracından elde edilen verilerin analizi sonucunda, bilim insanı farkındalık düzeyinin düşük olduğu söylenebilir.Verilen örnekler incelendiğinde bilim insanı ve bilime katkıları ile ilgili klişeleşmiş örneklerin verildiği görülmektedir.Öğretmen adaylarının, ders kitaplarında, medya da veya popüler kitaplarda yer alan örnekler verdikleri tespitedilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının bilim insanının bilime katkısı noktasında da aynı örnekler üzerinde durduğugörülmüştür. Çalışmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise Marie Curie’nin 165 öğretmen adayından sadece on altısıtarafından ifade edilmiş olmasıdır. Çalışma kapsamında elde edilen bir diğer sonuç ise öğretmen adaylarının biliminsanlarının bilime katkıları noktasında yanlış bilgilere de sahip olduğu yönündedir. Öğretmen adayları tarafındanifade edilen kırk altı bilim insanının sadece dördü Türk-İslam bilginlerinden oluşmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Determination of Pre-Service Science Teachers’ Awareness of Scientists

Öz:
This study is a descriptive study which aims at identifying pre-service science teachers’ awareness of scientists. Survey method was used in the study. The study group was composed of 165 pre-service teachers (1st,2nd,3rd ,and 4th grades) studying in the Department of Science Education in a state university located in Aegean Region in Turkey during 2016-2017 academic year. As a result of the analysis of the data obtained from the data collection tool given to the pre-service teachers, it can be stated that the level of awareness of scientists is low. When the examples given were examined, it was revealed that a list of cliché examples about the scientists and the contributions they made to science was given. It was determined that pre-service teachers gave most common examples from the text books, media, and popular books. Moreover, considering the contributions the scientists made to science, they focused on the same examples. Another interesting result that draws attention in the study is that out of 165 pre-service teachers, only 16 of them gave the name of Marie Curie. Still another result revealed in the study is that pre-service teachers have some wrong information about the contributions of the scientists to science. Out of the 46 scientists mentioned by the pre-service science teachers, only four of them are Turkish-Islamic scientists
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Görecek Baybars M (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi. , 564 - 577. 10.24315/ trkefd.336103
Chicago Görecek Baybars Meryem Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi. (2018): 564 - 577. 10.24315/ trkefd.336103
MLA Görecek Baybars Meryem Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi. , 2018, ss.564 - 577. 10.24315/ trkefd.336103
AMA Görecek Baybars M Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi. . 2018; 564 - 577. 10.24315/ trkefd.336103
Vancouver Görecek Baybars M Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi. . 2018; 564 - 577. 10.24315/ trkefd.336103
IEEE Görecek Baybars M "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi." , ss.564 - 577, 2018. 10.24315/ trkefd.336103
ISNAD Görecek Baybars, Meryem. "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi". (2018), 564-577. https://doi.org/10.24315/ trkefd.336103
APA Görecek Baybars M (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 8(3), 564 - 577. 10.24315/ trkefd.336103
Chicago Görecek Baybars Meryem Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi. Trakya Eğitim Dergisi 8, no.3 (2018): 564 - 577. 10.24315/ trkefd.336103
MLA Görecek Baybars Meryem Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, vol.8, no.3, 2018, ss.564 - 577. 10.24315/ trkefd.336103
AMA Görecek Baybars M Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi. Trakya Eğitim Dergisi. 2018; 8(3): 564 - 577. 10.24315/ trkefd.336103
Vancouver Görecek Baybars M Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi. Trakya Eğitim Dergisi. 2018; 8(3): 564 - 577. 10.24315/ trkefd.336103
IEEE Görecek Baybars M "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi." Trakya Eğitim Dergisi, 8, ss.564 - 577, 2018. 10.24315/ trkefd.336103
ISNAD Görecek Baybars, Meryem. "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Farkındalıklarının Belirlenmesi". Trakya Eğitim Dergisi 8/3 (2018), 564-577. https://doi.org/10.24315/ trkefd.336103