Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 88 Sayfa Aralığı: 1 - 18 Metin Dili: Türkçe

Türkistanlı Hacıların Ziyaret Merkezi Olarak İstanbul

Öz:
Osmanlı Devleti ile Türkistan bölgesi arasındaki ilişkiler siyasi alandakikopukluklara rağmen, kültürel ve dini bağlar ile tarihi arka plandan dolayıdevam etmiştir. Bu ilişkilerin önemli bir göstergesini de Türkistan bölgesindenhac yolculuğuna çıkan Türklerin Hilafet merkezi olan İstanbul’uziyaret etmeleri ve dönüşlerinde de aynı güzergahı takip etmeleri oluşturmaktadır.Osmanlı Devleti de Türkistan bölgesinden gelen hacıların İranve Rusya faktörü sebebiyle yol güvenliklerinin sağlanması ile İstanbul’dakikonaklama ve hac yolculuğu sırasındaki masrafların karşılanmasını birdevlet politikası haline getirmiştir.Makalede Türkistan bölgesinden gelen hacıların İstanbul üzerindenHicaz’a gitmeleri ve bu konuda Osmanlı Devleti’nin politikası arşivbelgelerine dayanılarak değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelime:

Istanbul as a Center of Visit for Turkestani Pilgrims

Öz:
Despite the political gaps in time, relations between the Ottoman Empire and Turkestan region endured due to the cultural and religious ties and common historical background. One of the important indicators of these relations is the visit of Istanbul by the Turks from Turkestan region as the center of the Caliphate on their pilgrimage route. Ottoman Empire, as a state policy, ensured the safety and security of the pilgrims from Turkestan region against threatening factors of Iran and Russia and covered pilgrims’ accommodation expenses in İstanbul and other expenses during their travels. Based upon archival documents, this article deals with the pilgrims’ route to Hedjaz through İstanbul and the policy of the Ottoman Empire on this issue.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • A.AMD, 4/11 DH.MB.HPS. M, 10/50 A.DVN, 17/48 DH.MUİ, 43-1/44 A.DVN, 83/3 DH.MUİ, 53/34 A.DVNS.MHM.d, 21/465 DH.MUİ, 93/43 A.DVNS.MHM.d, 21/598 DH.MKT, 677/1 A.DVNS.MHM.d, 7/667 DH.MKT, 1320/12 A.DVNS.MHM.d, 7/671 DH.MKT, 1299/26 A.DVNS.MHM.d, 7/2723 DH.SN.THR, 33/66 A.DVNS.MHM.d, 82/96 HAT, 16/723-B A.MKT, 4/2 HAT, 1418/57993 A.MKT, 7/47 HAT, 193/9542 A.MKT, 7/62 HAT, 782/36608 A.MKT, 21/82 HR.MKT, 46/78 A.MKT.NZD, 30/75 HR.MKT, 367/99 A.MKT.NZD, 353/7 İ.HR, 2098 BEO, 1207/90505 İ.MVL, 347/15045 C.HR, 277 MV, 180/8 C.HR, 6840 ŞD, 2417/32 C.HR, 8283 Y.PRK.AZJ, 1/72 C.HR, 8927 Y.PRK.AZJ, 51/70 C.HR, 8500 Y.PRK.AZJ, 51/71 DH.EUM.5. Şb, 43/30 Y.MTV, 225/36 DH. EUM. 5.Şb, 70/17 ZB, 318/10
 • Andican, A. Ahat (2009). Osmanlı’dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Alpargu, Mehmet, Serkan Yazıcı ve Fikrettin Yavuz (2014). “Arduous Journey to Hedjaz: Turkestani Pilgrims, the Caliph and Istanbul (16th-20th centuries)”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 54 (1): 401-416.
 • Atalar, Münir (1995). “Emîr-i Hac”. İslam Ansiklopedisi. C. 11. İstanbul: TDV Yay. 131-133.
 • Brower, Daniel (1996). “Russian Roads to Mecca: Religious Tolerance and Muslim Pilgrimage in the Russian Empire”. Slavic Review 55 (3): 567-584.
 • Buzpınar, Ş. Tufan (2004). “Osmanlı Hilafeti Meselesi: Bir Literatür Değerlendirmesi”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 2 (1): 113-131.
 • Casale, Giancarlo (2015). “Tordesillas and the Ottoman Caliphate: Early Modern Frontiers and the Renaissance of an Ancient Islamic Institution”. Journal of Early Modern History 19 (6): 485-511.
 • Coşkun, Menderes (1999). “Osmanlı Hac Seyahatnamelerinde Hac Yolculuğu”. Osmanlı. C. 4. Ankara: Yeni Türkiye Yay.
 • Faroqhi, Suraiya (2008). Hacılar ve Sultanlar: Osmanlı Döneminde Hac (1517-1683). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
 • İnalcık, Halil (1948). “Osmanlı-Rus Rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanalı Teşebbüsü (1569)”. Belleten 46 (12): 349-407.
 • Kılıç-Schubel, Nurten (2006). “Rethinking the Ties between Central Asia and the Ottoman Empire:Travels of a Central Asian Shaykh in Ottoman Empire in the 16th Century”. VIII. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi: Bildiriler. Der. Nurcan Abacı. Morrisville: Lulu Press. 259-272.
 • Kurşun, Zekeriya (1999). “Osmanlı İdaresinde Hicaz (1517-1519)”. Osmanlı. C.1. Ankara: Yeni Türkiye Yay.
 • Kütükçü, Mustafa (2011). “Rusya’da Haccın Tarihi Serüveni”. Karadeniz – Black Sea 3 (12): 178-190.
 • Özcan, Abdülkadir (1996). “Hac”. İslam Ansiklopedisi. C. 14. İstanbul: TDV Yay. 400-408.
 • Saray, Mehmet (1984). Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler. İstanbul.
 • Taşeva, Şarifa (2012). “Türkistanlı Hacılar ve Seyyahlar Gözüyle İstanbul”. 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Bildiriler. C. I. Konya. 1037-1050.
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1972). Osmanlı Tarihi. C. 2. Ankara: TTK Yay
APA SARINAY Y (2019). Türkistanlı Hacıların Ziyaret Merkezi Olarak İstanbul. Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 0(88), 1 - 18.
Chicago SARINAY YUSUF Türkistanlı Hacıların Ziyaret Merkezi Olarak İstanbul. Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.88 (2019): 1 - 18.
MLA SARINAY YUSUF Türkistanlı Hacıların Ziyaret Merkezi Olarak İstanbul. Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.88, 2019, ss.1 - 18.
AMA SARINAY Y Türkistanlı Hacıların Ziyaret Merkezi Olarak İstanbul. Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 0(88): 1 - 18.
Vancouver SARINAY Y Türkistanlı Hacıların Ziyaret Merkezi Olarak İstanbul. Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 0(88): 1 - 18.
IEEE SARINAY Y "Türkistanlı Hacıların Ziyaret Merkezi Olarak İstanbul." Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.1 - 18, 2019.
ISNAD SARINAY, YUSUF. "Türkistanlı Hacıların Ziyaret Merkezi Olarak İstanbul". Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 88 (2019), 1-18.