Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 3 - 19 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2018.171 İndeks Tarihi: 24-10-2019

Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Uluslararası Yavaş Hareketi’nden doğan Yavaş Yemek felsefesi, yerel üreticinin korunması ve geleneksel lezzetlerin sürdürülmesi için uluslararası bir ağı içermektedir. Yavaş Yemek felsefesi kapsamında ortaya çıkan Yeryüzü Pazarları ise Yavaş Yemek prensiplerini benimsemiş, üretici ile tüketicileri bir araya getiren toplumsal buluşma alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak Yeryüzü Pazarları destinasyonların tanıtımına, ekonomik gelişimine ve sürdürülebilir turizm adına katkı sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı Şile Yeryüzü Pazarı ziyaretçilerinin memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesidir. Şile örneğinin seçilmesindeki en önemli etken İstanbul’un ilk, Türkiye’nin üçüncü yeryüzü pazarına sahip olmasıdır. Araştırmada nicel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 402 ziyaretçiden veriler toplanmış, elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre Şile Yeryüzü Pazarı ziyaretçilerinin ürünlerin niteliklerinden, pazarın fiziki yeterliliğinden ve personelden genel olarak memnun oldukları ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarının yeryüzü pazarları kapsamında literatüre, destinasyonların pazarlanması ve yönetiminden sorumlu olan (valilikler, belediyeler, turizm işletmeleri vb.) kurum ve kuruluşlara yol gösterici olacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

Slow Food: A Research on The Evaluation of Satisfaction Levels of Şile Earth Market’s Visitors

Öz:
The Slow Food philosophy that emerged from the International Slow Movement contains an international network for the preservation of local producers and the maintenance of traditional flavors. The Earth Markets that emerged as part of the Slow Food philosophy are confronted as social meeting spaces that have adopted the principles of slow food and bring together producers and consumers. In addition, the Earth Markets contribute to the promotion of destinations, economic development and sustainable tourism. The aim of this research is to evaluate the level of satisfaction of visitors to Şile Earth Market. The most important factor in the selection of Şile destination is İstanbul's first market, Turkey's third market. Quantitative research methods were used in the research. Questionnaire was used as data collection tool. Data collected from 402 visitors related to the study and the obtained data were analyzed with SPSS 22.0 package program. Descriptive statistics were used in the evaluation of the data. According to the results of the analysis, it has been found that Şile Earth Market visitors is generally satisfied with the characteristics of the products, the physical sufficiency of the market and the personnel overall. It can be suggested that the results of the research will guide the institutions and organizations responsible for the marketing and management of destinations within the scope of the earth markets (governorships, municipalities, tourism enterprises, etc.) and literature.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
3
4
4
APA BAŞARANGİL İ, tokatlı c (2018). Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. , 3 - 19. 10.21325/jotags.2018.171
Chicago BAŞARANGİL İLKE,tokatlı cemre Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. (2018): 3 - 19. 10.21325/jotags.2018.171
MLA BAŞARANGİL İLKE,tokatlı cemre Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. , 2018, ss.3 - 19. 10.21325/jotags.2018.171
AMA BAŞARANGİL İ,tokatlı c Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. . 2018; 3 - 19. 10.21325/jotags.2018.171
Vancouver BAŞARANGİL İ,tokatlı c Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. . 2018; 3 - 19. 10.21325/jotags.2018.171
IEEE BAŞARANGİL İ,tokatlı c "Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma." , ss.3 - 19, 2018. 10.21325/jotags.2018.171
ISNAD BAŞARANGİL, İLKE - tokatlı, cemre. "Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma". (2018), 3-19. https://doi.org/10.21325/jotags.2018.171
APA BAŞARANGİL İ, tokatlı c (2018). Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(1), 3 - 19. 10.21325/jotags.2018.171
Chicago BAŞARANGİL İLKE,tokatlı cemre Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6, no.1 (2018): 3 - 19. 10.21325/jotags.2018.171
MLA BAŞARANGİL İLKE,tokatlı cemre Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.1, 2018, ss.3 - 19. 10.21325/jotags.2018.171
AMA BAŞARANGİL İ,tokatlı c Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2018; 6(1): 3 - 19. 10.21325/jotags.2018.171
Vancouver BAŞARANGİL İ,tokatlı c Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2018; 6(1): 3 - 19. 10.21325/jotags.2018.171
IEEE BAŞARANGİL İ,tokatlı c "Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6, ss.3 - 19, 2018. 10.21325/jotags.2018.171
ISNAD BAŞARANGİL, İLKE - tokatlı, cemre. "Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6/1 (2018), 3-19. https://doi.org/10.21325/jotags.2018.171